2011. március havi archívum

Remény – tavaszi irodalmi est

Larry és Katie William Wordsworth, Nárciszok "The Daffodils" című versét mondták el két nyelven


Vendégek és előadók


Zenei produkciók


Örkény István: Nézzünk bizakodva a jövőbe! - I am going magyarni!


Tánc-improvizációval zárult a műsor

Tánc-improvizációval zárult a műsor

Ó Istenem
szeretlek téged forrón, mélyen,
nem mert kárhozatos szörnyű éjjen
örök tűzbe vetsz, ha elhagylak;
vagy mert egednek ékességét,
szent örömben úszó angyali zenéjét
ígéred nékem szárnyaid alatt.

Hanem mert a kereszten karjaid kitártad,
emberi szívemet, Szívedre vártad,
rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál,
vérfutotta arcod, forró tüzes oltár!
Bűnömért viselt el szörnyű ékességet.
Meg nem állottál a gyötrelmek mesgyéjén:
átmentél az éjjek szörnyűséges éjjén,
gyalázat és szitok,
lélekhóhérok és gyötrelemkárpitok födtek,
kísértek, jaj, az utolsó szóig!
Rettentő mértékkel méred szeretésed!
Ó hadd legyek, én legyek könynező vetésed,
Ó hadd legyek, én legyek a te aratásod,
míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod.

Szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél,
hanem mert a vérig, halálig szerettél.
S amint te szerettél szeretlek most téged,
életem és lelkem felkínálom néked.
Szeretlek, szeretlek, te vagy a Királyom,
Istenem, Mindenem, örök Mennyországom.

Prohászka Ottokár

Hírdetés

,

1 hozzászólás

Tisztán tartott szív

Az utóbbi két istentiszteleten Jan és Péter tanított. Jan témája a szív tisztán tartása volt. A magvető példázatában mutatta meg, hogy szívünk olyan, mint egy veteményeskert. Tőlünk függ az, hogy milyen a talaja és hogyan növekszik benne Isten Igéje. Szívünk megvédése a mi feladatunk.

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet! (Példabeszédek, 4,23)

Hogyan tarthatjuk egészségesen a szívünket, és mit tehetünk azért, hogy jó termőtalaj legyen? Például úgy, hogy nem engedünk be oda minden szennyet testünk lámpásán, a szemünkön keresztül. Jan elmesélte, hogy náluk a családban hoztak egy szabályt arról, hogy este kilenc-tíz után nem szörföznek a tévécsatornák között. Már ezzel az apró döntéssel is rengeteg káros hatást kizártak. Bizonyos tévéműsorokat eleve nem néznek meg, mert még másnapra is elvonnák a gondolataikat Istenről. Szívünk tartalmát nem titkolhatjuk el, kiömlik belőlünk és elárulja, miről szól az életünk. Ha tele vagyunk hiábavalóságokkal, hogyan visszük el Krisztus jó illatát hétköznapjainkba, az emberek közé?

Jan és Péter tanítanak


Péter az inthetőségről tanított. Manapság keveset beszélnek az intés és az inthetőség fontosságáról, még kevesebbet fordul elő a gyakorlatban. Sok hívő sértésnek veszi, ha valaki rájuk szól és szembesíti őket saját engedetlenségükkel. Előbb akarják elhagyni a gyülekezetet, mint a bűnt. Olyan közösséget keresnek, ahol még nem ismerik őket eléggé, így folytathatják ott, ahol abbahagyták. A nagyobb gyülekezetekben jobban el lehet vegyülni, nincs ellenőrzés, nincs számonkérhetőség, nincs tanácsadó. Ebből adódóan közösség sincs igazán. Az intés segít, hogy a keskeny úton maradjunk, de csak közösségben és bizalomban működik.

Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által. (Zsidó 3,12-13)

Jerry és Ákos figyelnek

A Szentírás azt mondja, hogy a megtartatás a tanácsosok sokasága által van, és aki gyűlöli az intést, az bolond (Példabeszédek 10,12; 27,26). Ha intenek minket, akkor törődnek velünk. A hit hősei mindig örömmel fogadták az intést. Isten azokat inti, feddi, dorgálja, akiket szeret. Dávidot a 23. zsoltárban éppen a jó pásztor vesszeje és botja vigasztalta, holott azok a fenyítés eszközei. Ebből tudta, hogy az Úr jó irányba vezeti, mert ezek nélkül soha sem találta volna meg a nyugtot adó füves legelőket és a szomjat oltó csendes vizeket. Az apa is azért fenyíti meg fiát, mert szereti. Bár az intés kellemetlen, mégis hálásak vagyunk érte, mert így jutunk el az igazságra. Ha tudjuk, milyen hasznos nekünk a dorgálás, jó hozzáállással fogadjuk, nem pedig sértődéssel.

Ha igaz fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné. Nem vonakodik fejem, sőt még imádkozom is értök nyavalyájokban (Zsoltárok 141,5).

Az intést persze segítőkész szeretettel kell gyakorolni, de az igazság kimondásában nem szabad megalkudni! Pál Apostol egyik legkeményebb hangvételű levelében ezt kérdezte a megdorgált gyülekezettől: Most pedig ellenségetek lettem, mert megmondtam nektek az igazat? (Gal 4,16)

Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. (1Korintus 4,14)

További tanulmányozásra íme néhány intésről szóló ige: 1Kor 4,14; 5,2; 2Korintus 2,5-7; Galata 6,1; Kol 3,16; 1Thess 5,14; 2Thess 3,6; 3,14-15; 1 Tim 5,20; 4,13; 2Tim 3,16; Titus 1,9; 1,13; 2,6; Zsid 10,25; 13,17.

, , , , ,

1 hozzászólás

Nagyböjt – szabadon

Az utóbbi két istentisztelet prédikációinak témája a nagyböjt volt, ami a húsvétra való készülődés negyven napig tartó időszaka. Múlt vasárnap Jan prédikált róla, most pedig Garry. Mindketten kiemelték a negyven nap bibliai jelentőségét. Mózes negyven napot töltött a hegyen étlen-szomjan, mielőtt megkapta volna a törvényt (5M 10,10), Jézus negyven napig böjtölt Júda pusztájában, mielőtt megkapta volna felkenetését földi szolgálatára (Máté 4,2). Noé idejében az özönvíz negyven nap és negyven éjjel esett (1M 7,17), Izrael fiai pedig negyven évig bolyongtak a pusztában, mielőtt megérkeztek az ígéret földjére (4M 32,13). Ezékielnek negyven napig kellett viselnie Júda házának vétkét (Ezékiel 4,6), a niniveiek pedig negyven napig böjtöltek, hogy Isten ítélete ne pusztítsa el a várost (Jónás 3,4). Mindegyik negyven napos időszak valamilyen szenvedéssel, nélkülözéssel függ össze, és valami jó hírrel végződik. A nagyböjt szokása egy egyházi hagyomány, nem a Szentírás írja elő. Ettől még szabad akaratból tarthatjuk magunkat hozzá, mert ártani éppenséggel nem árt. Sőt, jó alkalom, hogy bűnbánatot tartsunk, magunkba forduljunk, megtisztuljunk, lelkileg megerősödjünk. Jan beszélt arról, hogy a nagyböjt olyan, mint egy tavaszi nagytakarítás a léleknek.

Jan - tavaszi nagytakarítás a léleknek


Böjtölni sokféleképpen lehet, nemcsak az étel megvonását, vagy az étkezések korlátozását jelenti. Gerry szerint kihagyhatunk például egy-két mozit is és a jegy árát odaadhatjuk egy rászorulónak. Valamit megvonunk magunktól, ami egyébként élvezet lenne: lakoma, tévéműsor, buli a barátokkal. A nagyböjt jó alkalom arra, hogy az egónkat rövid pórázra fogjuk és másokra figyeljünk, mondhatnánk úgy is: nagyböjtkor egy kicsit visszaveszünk az arcunkból. Ez a negyven nap a hamvazószerdával kezdődik. A hamu a bűnbánat és a vezeklés jelképe. Jó alkalom arra, hogy átgondoljuk a legutóbbi egy évet és önvizsgálat után megvalljuk bűneinket és megtérjünk. Ehhez persze nem kell feltétlenül hamvazószerdának lennie. Bármelyik nap magunkba szállhatunk, ahogy bármelyik nap ünnepelhetjük Jézus Krisztus halálát és feltámadását!

Olga és Gerry születésnapját ünnepeltük


Kristóf és Berta


Berni tartotta a gyerekfoglalkozást

, , , , ,

Hozzászólás

Tavaszi teadélután hölgyeknek

2011. március 5-én női alkalom volt a Közhelyen. Csak hölgyek számára tavaszi teadélutánt hirdettünk, ahol Nagy Anita, a Kharisz Keresztény Általános Iskola pedagógusa, vezetésével tavaszi ablakdíszeket készíthettek az érdeklődők. “A tavasz már a levegőben van!” – olvashattuk a meghirdetésben és március 5-én valóban jelen volt a tavasz első mosolya: odakinn kellemes, napsütéses időjárás, a teremben pedig rengeteg virág (barka, tulipán, margaréta) és virág formájú sütemény hirdette a tavasz érkezését. Istennek hála, sikeres és kellemes hangulatú volt az esemény: mintegy harminc hölgy érkezett a programra. Beszéljenek a képek!

Többi kép itt!

, , , ,

Hozzászólás

Képek Kenyából

Károlyról már régen adtunk hírt. Ennek oka, hogy erősen korlátozott az internet hozzáférése, ezért mindig másnak ír levelet, hogy senkit se hanyagoljon el. Tegnap átköltözött a kollégiumból a gyülekezet kevésbé komfortos épületébe, de új helyén mégis jobban érzi magát. A múlt héten öntötték ki a vasárnapi iskola födémét. Három hétig kell pihentetni, hogy jól megszilárduljon, így most Károly is pihenhet egy kicsit. Lassan csordogálnak a napok – írja, és néha honvágya is van. Az idő tikkasztó, de a reggelek egyre hűvösebbek. Májusra beköszön az esős évszak. Szombaton vásárolt pár keresztény könyvet a nyelvgyakorlás végett és volt a Karen Blixen múzeumban, de a fényképezőgépét otthon felejtette. Küldött azonban korábbi képeket, ezeket most megnézhetitek. Károly nagyon köszöni az imáinkat. Folyamatosan imádkozzunk érte, hiszen minket képvisel Kenyában!

Church - Karen - Nairobi - Kenya

A kareni gyülekezet


Matatu - Karen - Nairobi - Kenya

Valahol a kollégium és a gyülekezet között...


Matatu - Karen - Nairobi - Kenya

Matatu - ez jár be a városba


Karen - Nairobi - Kenya

Vörös föld


Karen - Nairobi - Kenya

Kilátás a kollégiumból


Karen - Nairobi - Kenya

Változó útviszonyok


Károlyunk


Új barátok


Karen - Nairobi - Kenya

Megérkeztünk valahova...

, , , , ,

Hozzászólás

Hogyan sáfárkodjunk az idővel?

Larry befejezte sáfárságról szóló tanítását a harmadik résszel. Ezerszer hallottuk és mondtuk már, hogy “nincs elég időm”. Szeretnénk elvégezni a munkánkat, eleget pihenni, és nem elhanyagolni a közösségi életet sem. Beosztjuk a napunkat, de csak a legritkább esetben alakul minden úgy, ahogy elterveztünk. Mindig felbukkan valami nem várt tényező. Ilyenkor néha felrobbanunk. Kísérleteket teszünk arra, hogy az egész időt megváltoztassuk. Ilyen volt a tízes számrendszeren alapuló, munkaközpontú francia forradalmi naptár. Istené az életünk, így az időnk is. Nem mindegy mivel töltjük, nem azért kaptuk, hogy agyonüssük. Ha jól osztjuk be, akkor győzünk az életben! Sok nagy gondolkodó elmondta már, hogy nem szabad túl sokat foglalkoznunk a múlttal és a jövővel, hiszen cselekedni csak a jelenben tudunk, egyedül az a miénk. Csak a jelen fölött van hatalmunk, azt tudjuk formálni, az a realitás. A múltba való visszarévedéssel rengeteg értékes időt pazarolhatunk el, mindig a jelenből. Ha visszafelé nézünk, nem tudunk előre menni. Szintén sok időt vesztünk el, amikor rágódunk jövőn, aggodalmaskodunk a holnap miatt.

Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. (Máté 6,25-34)

Az alkalmas idők mind egy-egy lehetőség, észre kell vennünk és meg kell ragadnunk azt. A hit ideje mindig a most. A halogatás meghiúsíthatja terveinket, munkánk sikerét.
Spongyabob: halogatás

Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. (Efézus 5,15-17)

Időbeosztásunkban is helyes fontossági sorrendet kell kialakítanunk. Ami igazán fontos nekünk, arra szakítunk időt is. Időbeosztásunk árulkodik az értékrendünkről. Döntenünk kell, mi a fontos, és mi az, ami csak érdekes.

, , , ,

1 hozzászólás

%d blogger ezt szereti: