2014. január havi archívum

Közhely matiné – Eszter

Idén is – immáron harmadjára – csatlakozunk a Házasság hete mozgalomhoz. Ebben az évben az Eszter című drámát vetítjük – eredeti, angol nyelven, magyar felirattal – a Közhelyben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk február 15-én 15 órától!

Eszter könyve, Közhely matiné

A film rövid összefoglalója: Egy asszony olykor többet tehet saját népe érdekében, mint a legtehetségesebb hadvezér, vagy a legrafináltabb politikus – erre tanít Eszter története. Esztert, a zsidó árva leányt (Louise Lombard) az istenhívő Márdokeus húgaként nevelte fel. Mikor Ahasvérus, a perzsák királya elrendeli, hogy szűzlányokkal népesítsék be háremét, a szépséges árvát is elhurcolják a katonák. Eszter azonban méltósággal viseli sorsát a perzsa udvarban, s erényessége, éles elméje révén hamar kitűnik a többi háremhölgy közül. A király királynéjává emeli és trónra ülteti az okos leányt, Eszternek pedig sikerül lebeszélnie férjét a kegyetlen tervről, hogy a perzsa birodalomban élő zsidókat értelmetlenül elpusztítsák.

Hírdetés

, , ,

Hozzászólás

Isten nevei – Jahve, Elohim, Adonai, El Olam

Elkezdtük Isten neveinek tanulmányozását

Elkezdtük Isten neveinek tanulmányozását


Az Isten nevei sorozatban először Larry tanított a három leggyakoribb névről: Jahve, Elohim, Adonai. A JHVH tetragramm (négy betű) a héber lenni igéből származik, ez Isten személyes neve, azt jelenti: vagyok. Több mint 6500-szor említi a ószövetségi Szentírás ezen a néven, a Kivonulás könyvében is így mutatkozik be Isten a kiváncsi Mózesnek.
Péter először volt tolmács Larry mellett.

Péter először volt tolmács Larry mellett.


Az Elohim szó héberül Istent jelent, már a Biblia első versében is szerepel többes számú alakban. Sokak szerint ez az isteni háromságra utal, ahol az Írás pár sorral később megemlíti Isten szellemét is, aki jelen volt a teremtésnél. Ezzel állítják szinkronba János evangéliumának első verseit is, ahol a teremtés előtti állapotot írja le az apostol, megemlítve Isten Igéjét, akit Krisztussal, mint isteni személlyel azonosít. Az Elohim szó kb. kétezerszer szerepel az Ószövetségben.
Jahve, Adonai, Elohim, El Olam – mindegyik Isten elnevezése a sok közül, melyekkel foglalkozni fogunk.

Jahve, Adonai, Elohim, El Olam – mindegyik Isten elnevezése a sok közül, melyekkel foglalkozni fogunk.


Az Adonai szó héberül urat jelent, szintén többes számú alak, a Biblia legtöbbször Istenre használja, 423 alkalommal fordul elő az Írásban. Mindegyik ilyen név rámutat Isten személyiségére, tulajdonságaira jellemére. Azért indítottuk ezt a sorozatot, hogy Urunkat nevei által is jobban megismerjük. Az első tanítás videója sajnos elveszett, de a fentiekben megpróbáltam összefoglalni. A második tanítást viszont itt és most meghallgathatjátok.

Itt olvashatjátok Larry beszámolóját a férfireggeliről.

, , , , , , ,

4 hozzászólás

%d blogger ezt szereti: