2016. június havi archívum

Gyülekezeti kirándulás Vácott

vac1

Nincs könnyű dolga annak, aki kirándulást próbál szervezni úgy, hogy korra, nemre, egészségügyi helyzetre, érdeklődésre, szabad időre való tekintettel minél több ember részt tudjon venni, és még az idő is megfelelő legyen, esőmentes, se túl hideg, se túl meleg. Ezeket a szempontokat próbáltuk szem előtt tartani, amikor kitűztük a június 11-iki szombatot, hogy Vácra menjünk. Az időjárás előrejelzés ugyan délutánra esőt jósolt, néhányunknak előre nem látható elfoglaltságok jöttek közbe, de azért tízen összejöttünk a Nyugati pályaudvar jegypénztáránál, készen állva a kirándulásra.

vac2

Ragyogott a nap, élveztük a kényelmes vonatot, a jó beszélgetéseket, szinte észre sem vettük, hogy már megérkeztünk. Manna férje, Tibor volt az idegenvezetőnk, aki Vácott született, nevelkedett, így jól ismeri a várost. Javaslata alapján első utunk a piacra vezetett, hogy jól “belángosozzunk”.

vac4

Miután így elegendő erőt gyűjtöttünk, nyakunkba vettük a várost, hogy megnézzük a legfőbb látnivalókat. Tibor fantasztikus idegenvezető volt, számtalan személyes történettel fűszerezte a város bemutatását. Persze útközben pihenni is kellett, így aztán leültünk mindenhova, ahova csak lehetett. Ismerkedtünk a várossal, kezet fogtunk a vízhordó lánnyal, és elszavaltuk az Anyám tyúkja című verset a ház előtt, ahol Petőfi szülei laktak 1847-48-ban, és ahol a költő a verset írta.

Sétáltunk és fagyiztunk a Duna-parti sétányon, megnéztük a püspöki palotát, a diadalívet, az eredeti, XI.századi városfalat I. Géza szobrával, és mire felültünk a hazafelé tartó vonatra, eleredt az eső. Hálával szívünkben, jóleső fáradtsággal lábunkban ültünk a vonaton.

Többször kellene együtt kirándulnunk!

Hírdetés

Hozzászólás

Kerti koncert a Közhelyben

Május 28-án – hála a csodálatos időjárási feltételeknek – a kertben élvezhettük  az élőzene varázsát: három együttes  – kortárs és nem csak kortárs költők- megzenésített verseit hallgathattuk.

A Szerbusz Zenekar kezdte a délutánt, Gárdonyi Géza, Tóthárpád Ferenc és más költők versein kívül saját versek is felcsendültek:

A Vendéghangtól többek között Juhász Gyula, Shakespeare, Miklya Zsolt versmegzenésítések hangzottak el:

A Széldárda zárta a sort, többek között Bella István, Kosztolányi Dezső megzenésített verseivel:

A három koncert teljes hosszában is elérhető:

A koncertek emlékezetes pillanatai fotókon is elérhetők Larry és Judit fotóalbumában.

 

3 hozzászólás

Szükségünk van egymásra!

A vasárnap délelőtti istentiszteleteinken Isten Igéjét hirdetjük, mindenkit segítve a hitbéli növekedésben. Mindenkit bátorítunk, hogy töltsön minél több időt az Úrral minden nap imában, Bibliaolvasásban, az Úr Igéjén való elmélkedésben vagy más lelki – és engedelmességi gyakorlatban. Arról beszélünk, hogy ismerjük Istent (a fejünkben lévő tudással), megtapasztaljuk Istent (a szívünkben), engedelmeskedünk Istennek (a cselekedeteinkben). Ez a három dolog – a tudás, a tapasztalás, a cselekedet – nem választható el egymástól. Ezeknek együtt kell élniük, működniük az életünkben. Ha csak az egyik rész hiányzik, máris nem teljes és nem hatékony az életünk, nem vagyunk egyensúlyban, egészségben.

Sok embernek nagyon nehéz ezeket összhangba hozni, főleg ha magukra hagyatottak ebben a kérdésben. De szerencsére nem vagyunk egyedül! És támaszkodhatunk a Szent Szellem segítségére és vezetésére is! Életünket nemcsak az határozza meg, hogyan éljük személyes életünket mint individuumok, hanem az is, hogyan élünk mint Krisztus Testének tagjai, egymással közösségben, egységben. Nemcsak arra van tehát szükségünk, hogy halljuk Isten Szavát vasárnap délelőttönként, hanem arra is, hogy együttműködjünk Isten Szavával és egymással.

Szükségünk van egymásra!

„A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.” (Rómaiakhoz 12:3-5)

Együtt alkotjuk Krisztus Testét, egymás tagjai vagyunk. Ezt a szót a görög allélón szóból fordították, amely 100 alkalommal, 94 versben szerepel az Újszövetségben. 47 alkalommal kimondott parancsként Jézus követői számára. Ennek 60 %-át Pál apostol írta leveleiben.

Ha megvizsgáljuk az „egymás”-verseket, három fő témát fedezhetünk fel. Egyharmad beszél a szeretetről, egyharmad az egységről, közösségről, 15% az alázatról. Három egymást követő héten beszélgettünk arról, mit jelent konkrétan az életünkben, hogy „Szeressétek egymást” (János 13:34), „Szeretettel szolgáljatok egymásnak” (Galatákhoz 5:13), „Viseljétek el egymást szeretettel” (Efezusiakhoz 4:2), „Éljetek békességben egymással” (Márk 9:50), „Ne zúgolódjatok egymás között” (János 6:43), „Éljetek egyetértésben egymással” (Rómaiakhoz 12:16), „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Jézus Krisztusban” (Efezusiakhoz 4:32), „Törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt.” (1 Thesszaloniakhoz 5:15), „Ne panaszkodjatok egymásra” (Jakab 5:9), „Valljátok meg egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért”(Jakab 5:16), „A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek”(Rómaiakhoz 12:10), „Alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál”(Filippiekhez 2:3), „Szeretetben szolgáljatok egymásnak” (Galatákhoz5:13), „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében”(Efezusiakhoz 5:21), „Egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak”(1 Péter 5:5), „Egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk”(Zsidókhoz 10:24), „Ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, hogy egymást is tudjátok tanítani.”(Rómaiakhoz 15:14)

Szükségünk van egymásra!

, , , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: