2011 03 01 havi archívum

Képek Kenyából

Károlyról már régen adtunk hírt. Ennek oka, hogy erősen korlátozott az internet hozzáférése, ezért mindig másnak ír levelet, hogy senkit se hanyagoljon el. Tegnap átköltözött a kollégiumból a gyülekezet kevésbé komfortos épületébe, de új helyén mégis jobban érzi magát. A múlt héten öntötték ki a vasárnapi iskola födémét. Három hétig kell pihentetni, hogy jól megszilárduljon, így most Károly is pihenhet egy kicsit. Lassan csordogálnak a napok – írja, és néha honvágya is van. Az idő tikkasztó, de a reggelek egyre hűvösebbek. Májusra beköszön az esős évszak. Szombaton vásárolt pár keresztény könyvet a nyelvgyakorlás végett és volt a Karen Blixen múzeumban, de a fényképezőgépét otthon felejtette. Küldött azonban korábbi képeket, ezeket most megnézhetitek. Károly nagyon köszöni az imáinkat. Folyamatosan imádkozzunk érte, hiszen minket képvisel Kenyában!

Church - Karen - Nairobi - Kenya

A kareni gyülekezet


Matatu - Karen - Nairobi - Kenya

Valahol a kollégium és a gyülekezet között...


Matatu - Karen - Nairobi - Kenya

Matatu - ez jár be a városba


Karen - Nairobi - Kenya

Vörös föld


Karen - Nairobi - Kenya

Kilátás a kollégiumból


Karen - Nairobi - Kenya

Változó útviszonyok


Károlyunk


Új barátok


Karen - Nairobi - Kenya

Megérkeztünk valahova...

, , , , ,

Hozzászólás

Hogyan sáfárkodjunk az idővel?

Larry befejezte sáfárságról szóló tanítását a harmadik résszel. Ezerszer hallottuk és mondtuk már, hogy “nincs elég időm”. Szeretnénk elvégezni a munkánkat, eleget pihenni, és nem elhanyagolni a közösségi életet sem. Beosztjuk a napunkat, de csak a legritkább esetben alakul minden úgy, ahogy elterveztünk. Mindig felbukkan valami nem várt tényező. Ilyenkor néha felrobbanunk. Kísérleteket teszünk arra, hogy az egész időt megváltoztassuk. Ilyen volt a tízes számrendszeren alapuló, munkaközpontú francia forradalmi naptár. Istené az életünk, így az időnk is. Nem mindegy mivel töltjük, nem azért kaptuk, hogy agyonüssük. Ha jól osztjuk be, akkor győzünk az életben! Sok nagy gondolkodó elmondta már, hogy nem szabad túl sokat foglalkoznunk a múlttal és a jövővel, hiszen cselekedni csak a jelenben tudunk, egyedül az a miénk. Csak a jelen fölött van hatalmunk, azt tudjuk formálni, az a realitás. A múltba való visszarévedéssel rengeteg értékes időt pazarolhatunk el, mindig a jelenből. Ha visszafelé nézünk, nem tudunk előre menni. Szintén sok időt vesztünk el, amikor rágódunk jövőn, aggodalmaskodunk a holnap miatt.

Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. (Máté 6,25-34)

Az alkalmas idők mind egy-egy lehetőség, észre kell vennünk és meg kell ragadnunk azt. A hit ideje mindig a most. A halogatás meghiúsíthatja terveinket, munkánk sikerét.
Spongyabob: halogatás

Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. (Efézus 5,15-17)

Időbeosztásunkban is helyes fontossági sorrendet kell kialakítanunk. Ami igazán fontos nekünk, arra szakítunk időt is. Időbeosztásunk árulkodik az értékrendünkről. Döntenünk kell, mi a fontos, és mi az, ami csak érdekes.

, , , ,

1 hozzászólás

%d blogger ezt szereti: