Archive for category Kispróféták

Jónás és Náhum

Február 17-én, a “Szabadság Vasárnapján” (Freedom Sunday) Larry korunk rabszolgaságáról beszélt. Szinte hihetetlen, de a felmérések azt mutatják, hogy napjainkban több a rabszolga, mint a történelem folyamán bármikor. Az pedig már egyenesen sokkoló tény, hogy Budapest az egyik fő elosztó központja a modern rabszolga-kereskedelemnek. Az embercsempészek Kijevből, Romániából, Bulgáriából szállítják az embereket Budapesten keresztül, hogy aztán Németországba, Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba, Angliába és az USA-ba juttassák őket, ahol gyárakban, háztartásokban, de leginkább a szex-iparban foglalkoztatják őket. Ez utóbbinak Amszterdam és Zürich a központja, de Koppenhága és London is a nagy felvevő piacok közé tartozik.

Humanitárius szervezetek, mint például a “Not for sale!” (Nem eladó!) minden eszközzel igyekeznek segíteni a szex-rabszolgaság csapdájába került nőknek. Rehabilitációs lehetőségeket biztosítanak, például megtanítják őket egészséges ételeket főzni, amiket aztán árusíthatnak magánszemélyeknek, cégeknek, és ezzel tisztességes bevételt teremthetnek maguknak. Ez a szervezet hatalmas erőfeszítéseket tesz ezekért a nőkért, de a megelőző munka még fontosabb lenne az adott kelet-európai országokban.

Megdöbbentő tény, hogy az Amszterdamban szexiparban dolgozó magyar lányok 53,6 %-a Nyíregyházáról, 23,8 %-a Budapestről, 8,3 %-a Debrecenből és 4,8 %-a Szabolcsból került bele ebbe a világba. Életkorukat tekintve 18-24 év közöttiek, napi “ügyfeleik” száma 8-10, átlagos heti munkaidejük 49-126(!) óra. Havi átlagos kiadásuk pedig 6.000 Euro körül mozog, amit mindenképpen elő kell teremteniük. A megkérdezett lányok 92 %-a visszajönne Magyarországra, és 90 %-ának fogalma sem volt róla, hogy milyen munka vár rá Nyugat-Európában. Ezeket a nőket természetesen nem rabszolgának vásárolták meg, de rabszolgasorban élnek. A szexuális kizsákmányolás a rabszolgaság egyik fajtája.

Fontos a megelőzés, minden társadalomnak foglalkoznia kellene a periférián élőkkel. Nagy hangsúlyt helyezni az oktatásra, megtanítani a fiatalokat arra, hogy milyen valóságban élnek, hogyan működik az emberkereskedelem. Használható szakmákra tanítani őket, aztán munkalehetőséget biztosítani számukra, védelmező közösségeket teremteni nekik, és legfőképpen üldözni az emberkereskedőket.
Ez az üzenete a “Szabadság Vasárnapjának”!

Ezután Jan folytatta a kispróféták munkásságát bemutató sorozatot.
Jónás és Náhum – noha időben csaknem 150 év választotta el őket egymástól – abban hasonlított egymáshoz, hogy mindketten a pogányok számára, az akkori világ urának számító Asszíriának (Ninivének)prófétáltak.

Jónás próféta könyve

Jónás próféta könyve


Ebben az időben az itt élő emberek gonoszak, végtelenül kegyetlenek voltak, a város pedig vérrel szennyezett.
Náhum arról prófétált, hogy Ninivét bűnei miatt földig fogja rombolni Isten. És valóban, a város olyan mértékben elpusztult, hogy létezésére egészen 1849-ig alig találtak régészeti bizonyítékot. Henry Layard ekkor bukkant rá Szín-ahhé-eriba palotájának romjaira. Néhány évvel később pedig a 22 000 agyagtáblát számláló könyvtárat tárták fel. Az agyagtáblák, amelyek részben a British Múzeum tulajdonát képezik, azért érdekesek, mert dokumentálják a korabeli kegyetlenkedéseket is. Ninive romjai a mai Irak területén, Moszul városának határában találhatók. Irak hírhedt diktátora, Szaddam Husszein hasonló brutalitásáról vált ismertté, mint asszír elődjei.

Asszír birodalom

Asszír birodalom


Mindezek ismeretében jobban megérthetjük, miért vonakodott Jónás teljesíteni Isten akaratát. Elrohant Tarsis felé, ami az akkor ismert világ vége volt (ma Spanyolország). Az isteni küldetés elől a lehető legmesszebbre akart menekülni. Bárhová ment azonban, Isten mindenütt megtalálta.

“Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.” (Zsoltárok 139,7-12)

Isten szeretete mindenhol megtalál. Isten még Ninivét is szerette. Hiszen nem tudták, mi az, ami bűn, és mi az, ami nem. “Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint tizenkétszer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között? És ott a sok háziállat is!” (Jónás 4,11)

Jónás próféta könyve

Jónás próféta könyve


Jónás végül úgy döntött, hogy engedelmeskedik. Isten megkönyörült rajta, a hal kivetette a prófétát a partra. Elment Ninivébe, és hirdette: “Még negyven nap és elpusztul Ninive!” (Jónás 3,4) Az eredeti héber szövegben ez egy ötszavas mondat, rövid, velős, hatásos prédikáció volt! És a város lakói megtértek, a szolgáktól kezdve egészen a királyig. Feladták gonosz életüket, böjtöt hirdettek, zsákruhát öltöttek, megbánták bűneiket. Isten meghatódott ettől, megbánta a rosszat, amivel fenyegette őket, és nem pusztította el a várost.
Jónás azonban haragra gerjedt az Úr jósága miatt. Isten pedig bölcs iróniával megmagyarázta a csalódott prófétának, hogy az Ő szeretete végtelen minden teremtménye iránt. Igaz, 150 évvel később végül mégis elpusztította Ninivét, mert az emberek egy idő után visszatértek bűnös útjaikra és gonoszabbakká váltak, mint azelőtt voltak. Jónás generációja azonban megmenekült.

Náhum próféta 150 évvel Jónás után konkrétan ír az asszírok bűneiről. A prófétán keresztül azt mondja az Úr az asszíroknak, ne gondolják, hogy erős falaik védelmet jelentenek számukra: Isten üldözi a sötétség ellenségeit.

Náhum próféta könyve, Prophet Nachum

Náhum próféta könyve, Prophet Nachum


Milyen reményt találhatunk a magunk számára, mai életünkre nézve Jónás és Náhum próféciájában?
“Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.” (Róm 15,4)

Ha Isten még a niniveieket is meg akarta menteni, miért ne mentene meg minket is? Szükségünk van a reményre! És van remény! Mi vagyunk ennek a reménynek a hordozói! Mondjuk el, hogy Isten szereti a világot! Mondjuk el, hogy Isten szeretné, ha világosságban élnénk! Miért nem akartak megmaradni a világosságban a niniveiek? És mi meg akarunk maradni?
Önmagunktól nem tudunk elég jók lenni. A Szent Szellem segítsége nélkül nem megy! A niniveieket végül azért pusztította el az Úr, mert csak külsőleg változtak meg. A szívükben nem!

Náhum próféta könyve

Náhum próféta könyve

Hírdetés

, , , , ,

1 hozzászólás

Hóseás házassági drámája

Hóseás 6,6
Bár még csak februárt írunk, de a következő héten már megkezdjük a húsvétra való készülésünket. Ebben az évben február 12-ére esik húshagyó kedd, amikor befejeződik a farsang, és 13-án, hamvazószerdán kezdődik a húsvétig tartó 40 napos böjti időszak. A nagyböjt nem követelmény, hanem lehetőség számunkra, hogy figyelmünket Istenre összpontosítsuk, és elgondolkodjunk a saját életünkön is.
A nagyböjt idejét nem jelzi koszorú, mint az adventet. Hogyan készülhetünk fel rá?
Nem elméletben, hanem a gyakorlatban, saját, személyes életünkön keresztül. Egyrészt lehetőségünk van lemondani valamiről, ami számunkra kedves: nemcsak ételről, de TV-műsorról, számítógépes játékról, esetleg valamelyik internetes közösségi oldal használatáról. Ez a böjt, a lemondás.
Másrészt lehetséges valami jót hozzáadni az életünkhöz: segíteni valakinek, bibliakörbe járni, teljesíteni a 30 napos kihívást, ezzel pedig alázatosságot tanulni, hiszen nem a saját dicsőségünkre tesszük mindezt.


Ezzel a bevezetővel kezdődött a kisprófétákat bemutató sorozatunk következő tanítása. Ezen a délelőttön Hóseás életét vizsgáltuk.

Hoseás próféta könyve, Ozeás próféta, Prophet Hosea

Hoseás próféta könyve, Ozeás próféta, Prophet Hosea


Abban a történelmi korban élt, amikor az északi királyság, Izrael, II. Jeroboám halála után a virágzó jólétből a teljes erkölcsi, gazdasági, politikai pusztulásba hanyatlott. Az egymást gyorsan követő királyok nem természetes halállal haltak meg, az embereknek nem volt biztonságérzetük, virágzott a korrupció, a bálványimádás, a kaotikus vallási viszonyok mellett még a vallásos prostitúció is terjedt. Ebben a közegben prófétált Hóseás. A nép azt tartotta, hogy a próféta bolond, nem is hallgattak szavára. De ő rendületlenül prófétált tovább. Ezekben az évtizedekben Izrael a kelet felől terjeszkedő asszírok miatt az állandó fenyegetettség helyzetében élt. Próbáltak szövetséget kötni szomszédos népekkel az asszírok ellen, bár valójában nem bíztak egyetlen népben sem, sőt: Istenhez sem akartak fordulni. 722-ben aztán az asszír hódítás elérte Izraelt, a népet fogságba hurcolták, Júdát pedig adófizető állammá tették.
Hóseás életével is prófétált, házassága azt mutatta, hogyan viszonyul Isten a népéhez.
Hóseás próféta könyve, Ozeás próféta

Hóseás próféta könyve, Ozeás próféta


Az Úr megparancsolta Hóseásnak, hogy vegyen feleségül egy parázna nőt, így meg fogja érteni, mit érez Isten az Ő népével, Izraellel kapcsolatban.
A házasságból fiú született, Jezréel nevet kapta. Jezréel egy közeli völgy volt, itt vívták meg a kor szinte minden gyilkos csatáját. Itt virult Nábót szőlője is, amire Aháb király szemet vetett, és mivel nem tudta megvásárolni Nábóttól, hamis vádak alapján agyonköveztette a férfit. Isten erre nagyon megharagudott, és elhatározta, hogy bosszút áll Izrael királyain.
Jezréel szimbolizálja az ítéletet Izrael királyai felett.
Megszületett a második gyermek is, Ló Ruhámá. Nevének jelentése: Nincs irgalom.
A harmadik gyermek Ló Ammí: Nem népem.
Végül Isten megkegyelmezett népének, mert nem felejtette el a velük kötött szövetséget.
A Hóseás és Gómer közötti kapcsolat bemutatja az Isten és Izrael közötti kapcsolatot. A próféta teljesen át tudta érezni, mit élhetett meg Isten Izrael hűtlensége miatt. Hóseás házassági drámája megegyezik az Isten és Izrael közötti drámával.
Hóseás próféta házassági drámája

Hóseás próféta házassági drámája


Hóseás olyan hatással volt a későbbi korokra, hogy az újszövetségi apostolok is idéznek tőle tanításaikban.
Hóseás próféta házassági drámája

Hóseás próféta házassági drámájaHóseástól gyakran idézik az alábbi gondolatot:”Paráznaság, bor és a részegség elveszik a szívet.” (Hós 4,11)
Sokszor azért nem tudnak megtérni az emberek, mert olyan erős a kötődésük a paráznasághoz. Pedig Isten a házasságra buzdít mindenkit! A Szentlélek egyik gyümölcse pedig az önuralom. Csak akkor élhetünk teljes életet, ha ellent tudunk állni a bűnnek, ha nem vagyunk rabszolgái!

Hóseás 4,11Hóseás egyik legfontosabb üzenete az, hogy törekedjünk megismerni az Urat!“Elvész az én népem, mert nincs benne tudás.”(Hós 4,6)Hóseás 10,12 Szántsuk fel a szívünket, ismerjük meg az Urat!
Imádkozzunk országunkért, hogy ne a bálványimádás váljon általánossá Isten ismerete helyett!

, , , , , , ,

Hozzászólás

Kispróféták: Aggeus, Zakariás

A kis próféták

Az első februári vasárnapon indult az a 8 hetes sorozat, amely a kispróféták életét és munkásságát mutatja be.
A Bibliában ez 12 könyvben olvasható, és 400 év történetét öleli fel.

konyvek

A kispróféták a Bibliában azért szerepelnek egymás után, mert az eredeti tekercsek úgy íródtak, hogy ők egy tekercsre ráférjenek, noha időben nem e-sorrend szerint éltek. Mindegyikük fontos feladatot kapott Istentől egy adott történelmi helyzetben, nekünk pedig szintén meg kell értenünk ezeket a történelmi körülményeket, hogy megérthessük a próféták üzenetét.
A kis próféták kontextusa
A kispróféták abban a történelmi korban éltek, amikor Izrael népe lázadt Isten ellen. Az Úr elküldte prófétáit, hogy felszólítsa népét a megtérésre. Egyes próféták Izraelben, mások Júdeában prófétáltak, de Isten még Ninivébe is elküldött egy prófétát (Jónást). Az alábbi táblázatban világosan követhető az időrendi sorrend Izrael asszír meghódításától egészen a Méd-Perzsa Birodalom fennállásáig, és áttekinthető a 12 kispróféta időben egymást követő működése.
A kis próféták kronológiája

Larry első tanítása Zakariásról és Aggeusról, a fogságból visszatérő zsidó nép két prófétájáról szólt. Ők egymás kortársai voltak.
Kérdés, mit üzenhetnek nekünk, a mostani idők emberének 2500 év távlatából? Ahhoz azonban, hogy megértsük üzenetüket, kutató módon kell olvasnunk a Bibliában a könyveiket. Fel kell tennünk az alábbi kérdéseket:

Kérdések Bibliatanulmányozáshoz
Aggeus és Zakariás működése pontosan fel van jegyezve a Bibliában. Mindketten a babiloni fogság utáni visszatérés idején prófétáltak.
Aggeus Kr.e. 520 augusztus 29-én kapta az első próféciát az Úrtól, és Kr. e. 520. december 18-án az utolsót. Összesen négy üzenetet kapott, és adott tovább a népnek. Már nem volt fiatal, körülbelül 70 éves lehetett ekkor, és ő még láthatta a régi jeruzsálemi templomot, mielőtt Kr. e 536-ban lerombolták. Nagy szenvedéllyel égett a szívén, hogy helyreálljon a templom az eredeti dicsőségében. Aggeus akkor fordult a néphez, mikor az emberek fásultak, elkeseredettek voltak a fogság miatt, és feladták a templomépítés munkáját. Inkább maguknak építettek kényelmes házakat. A próféta felhívja a nép figyelmét, hogy mi a célja visszatérésüknek. Ne önmagukkal foglalkozzanak, hanem Isten dicsőségével. Hiszen minél keményebben dolgoznak (Isten követése nélkül), annál kevesebb eredményt érnek el. Előrejutás helyett egyre rosszabb körülmények közé kerülnek.

Aggeus próféta könyve

Aggeus próféta könyve


Aggeus biztatja a népet, fejezzék be a templom építését, és reménységüket Isten ígéretébe vessék.
Próféciája azért különleges, mert az emberek meghallgatták és megtértek. Az énközpontú élet felől az Isten iránti elkötelezettség felé fordultak. A próféta arra figyelmeztetett, hogy a valódi veszély nem kívülről, az ellenség irányából fenyeget, hanem a saját bűneink felől. Ha az Úr érdekei elé helyezzük saját érdekeinket, ez az igazi veszély. Ez pedig teljesen összecseng az Újszövetségből Pál apostol tanításával:

“Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.” (1 Kor 3,10-17)
Aggeus próféta könyve, Haggeus, Chaggaj, Prophet Haggai

Aggeus próféta könyve, Haggeus, Chaggaj, Prophet Haggai


Aggeus próféciája arra irányult, hogy Isten templomát építsék az emberek, az Ő dicsőségére dolgozzanak, ne a sajátjukéra.
Ugyanebben a történelmi korban élt, de Aggeusnál jóval fiatalabb volt Zakariás, Iddó unkája. Papi családból származott, viszonylag fiatalon kezdett prédikálni. Talán még Xerxész uralkodása alatt is élt.
Míg Aggeus üzenete figyelmeztetés volt a népnek, addig Zakariás próféciái inkább biztatást jelentettek.
Zakariás 8 látomást kapott az Úrtól. Az elsőket Kr. e. 520 október, november hónapban, aztán folyamatosan 517-ig, az utolsó látomásokról azonban már nem tudunk pontos dátumot. Görög feljegyzések szerint Kr. e. 480 körül történtek az utolsó jövendölések.
Zakariás Könyvének első része a nép helyreigazítása 8 látomás, 4 üzenet segítségével. Felveti korának problémáit, de eligazításai már a jövőre irányulnak. Felveti, mi az igazán lényeges: nem a tett a fontos, hanem az igazság és az irgalom.
Második része az irányítás 2 konkrét jövendöléssel Izrael jövendő királyára és pásztorára vonatkozóan. Az összes kispróféta közül ő beszél legvilágosabban az eljövendő prófétáról.

“Ujjongj, Sion leánya!
Zengj éneket Jeruzsálem leánya!
Nézd, közeleg királyod:
igaz és győzedelmes,
alázatos, szamáron jő,
szamár hátán, szamárnak csikaján.”

De nemcsak az eljövendő Krisztusról, hanem Krisztus második eljöveteléről is beszél. Zakariás szerint Jézus lesz az igazi bíró, az egyetlen király, a Megváltó.
Zakariás Könyve tele van reménnyel, mert Isten megtartja ígéreteit!
Zakariás tehát nemcsak a templomépítés befejezéséről ad reményt, hanem Jézus első és második eljöveteléről is. A közeli és a távoli jövőre prófétál, de az idők végezetére is ad próféciákat.

Zakariás könyve

Zakariás akkora hatással volt a későbbi korokra is, hogy könyvéből hat részt szó szerint idéznek az Újszövetségben, 70 igerészben pedig konkrétan vagy átfogalmazva idézik őt.

Zakariás próféta, Prophet Zechariah

Zakariás próféta, Prophet Zechariah

Mi a gyakorlati üzenete számunkra Zakariás Könyvének?
Emberek vagyunk, könnyen el tudunk keseredni, hamar elveszíthetjük perspektívánkat, és remény nélkül élhetünk. Valahányszor elkeseredéssel küzdünk, olvassuk Zakariást! Árad belőle a reménység, hogy az Úr népének isteni uralkodója lesz. Irányítsuk figyelmünket saját magunkról Jézus Krisztusra.
Van reményünk! Van biztos reményünk!

, , , , , ,

1 hozzászólás

%d blogger ezt szereti: