Posts Tagged modernkori rabszolgaság

Harc a modernkori rabszolgaság ellen

Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.
1Péter 2, 10-11 (Károli)

Kevin Austin rávilágított arra, mennyire komoly probléma a világban a modern rabszolgaság

Kevin Austin rávilágított arra, mennyire komoly probléma a világban a modern rabszolgaság

Egy héttel ezelőtt a Set Free Movement (továbbiakban: Felszabadító Mozgalom) vezetője, Kevin Austin Budapestre látogatott, hogy találkozzon hazai egyházi és civil szervezetek vezetőivel. Kevin megismerte a hazánkban folyó munkát, az emberkereskedelem elleni harccal foglalkozókat.

A Felszabadító Mozgalom egy nemzetközi szervezet, amelynek célja, hogy segítsenek a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem áldozatainak. Kevin Austin, a Felszabadító Mozgalom igazgatójaként munkatársaival globális szinten végez missziós munkát a modern rabszolgaság sújtotta országokban. Kevin és családja hét évig szolgált az FMC (Szabad Metodista Egyház) misszionáriusaként Thaiföldön, ott szembesült először a modern rabszolgaság kérésével.

Set Free Movement from Andy Yardy on Vimeo.

Az Emberkereskedelem Elleni Fórumon huszonhárom ember vett részt, ahová a hazai szervezetek küldték el képviselőiket. Kevin Austin rávilágoított arra, milyen komoly probléma a világban, napjainkban az emberkereskedelem: 150 milliárd dolláros iparág. Hazánk is érintett a problémában, bemutatta, hogy becslések szerint 36.000 embert érint a munka- vagy szexuális rabszolgaság (ld. egy korábbi bejegyzésben olvashatók ezek az adatok). Kevin előadása után lehetőség volt a kérdésekre és válaszokra, valamint a különféle területeken érintettek megosztották a jelenlevőkkel tapasztalataikat és beszéltek azokról a kihívásokról, amelyekkel szembe kell nézniük. A fórum legfontosabb eredménye az volt, hogy mindenki kifejezte azon óhaját, hogy szükség van együttműködésre, egy komoly imaháttérre, egymás bátorítására, finanszírozási támogatásra és egy közös stratégiára. Azért imádkozunk, hogy legyen ez a kezdete egy közös munkának Magyarországon a Felszabadító Mozgalom támogatásával.

Az Egyházak Világtanácsa általi szöveg szerepel a pólón

Az Egyházak Világtanácsa általi szöveg szerepel a pólón

Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Pál levele az Efezusiakhoz 3,14-21 (Károli)

Az emberkereskedelem nem maga a probléma – hangsúlyozta Kevin vasárnapi tanításában -, hanem egy tünet, mégpedig az alábbiaké: a rasszizmusé, az emberkereskedelemé, a mélyszegénységé, a bandáké. Ezek mind egy sokkal mélyebb probléma tünetjelenségei. Azt meg kell értenünk, mi is a valós probléma. A valóság az, hogy összetörtek a közösségeink, szétzúzottá váltak kapcsolataink: a feleség-férj kapcsolata, a gyermek-szülő kapcsolata, az embercsoportok közti kapcsolatok. Ezek az emberek, kapcsolatok pedig kihatással vannak a társadalmi rendszer egészére.

Kevin saját tapasztalatairól beszélt

Kevin saját tapasztalatairól beszélt

A jó hír az, hogy a Biblia viszont tele van instrukciókkal számunkra, hogy hogyan tartsuk meg a Shalom békességét. A Shalom sokkal többet jelent, mint a béke, ez egy teljes jólétet jelent, azt, hogy jól működik az életünk minden területen, továbbá gyógyulásról és reménységről is szól. Együtt vagyunk erősek. Nagyon nagy szükségünk van van egymásra, hogy szeretetben gyökerezzünk.

Hírdetés

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: