Posts Tagged modernkori rabszolgaság

Harc a modernkori rabszolgaság ellen

Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.
1Péter 2, 10-11 (Károli)

Kevin Austin rávilágított arra, mennyire komoly probléma a világban a modern rabszolgaság

Kevin Austin rávilágított arra, mennyire komoly probléma a világban a modern rabszolgaság

Egy héttel ezelőtt a Set Free Movement (továbbiakban: Felszabadító Mozgalom) vezetője, Kevin Austin Budapestre látogatott, hogy találkozzon hazai egyházi és civil szervezetek vezetőivel. Kevin megismerte a hazánkban folyó munkát, az emberkereskedelem elleni harccal foglalkozókat.

A Felszabadító Mozgalom egy nemzetközi szervezet, amelynek célja, hogy segítsenek a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem áldozatainak. Kevin Austin, a Felszabadító Mozgalom igazgatójaként munkatársaival globális szinten végez missziós munkát a modern rabszolgaság sújtotta országokban. Kevin és családja hét évig szolgált az FMC (Szabad Metodista Egyház) misszionáriusaként Thaiföldön, ott szembesült először a modern rabszolgaság kérésével.

Set Free Movement from Andy Yardy on Vimeo.

Az Emberkereskedelem Elleni Fórumon huszonhárom ember vett részt, ahová a hazai szervezetek küldték el képviselőiket. Kevin Austin rávilágoított arra, milyen komoly probléma a világban, napjainkban az emberkereskedelem: 150 milliárd dolláros iparág. Hazánk is érintett a problémában, bemutatta, hogy becslések szerint 36.000 embert érint a munka- vagy szexuális rabszolgaság (ld. egy korábbi bejegyzésben olvashatók ezek az adatok). Kevin előadása után lehetőség volt a kérdésekre és válaszokra, valamint a különféle területeken érintettek megosztották a jelenlevőkkel tapasztalataikat és beszéltek azokról a kihívásokról, amelyekkel szembe kell nézniük. A fórum legfontosabb eredménye az volt, hogy mindenki kifejezte azon óhaját, hogy szükség van együttműködésre, egy komoly imaháttérre, egymás bátorítására, finanszírozási támogatásra és egy közös stratégiára. Azért imádkozunk, hogy legyen ez a kezdete egy közös munkának Magyarországon a Felszabadító Mozgalom támogatásával.

Az Egyházak Világtanácsa általi szöveg szerepel a pólón

Az Egyházak Világtanácsa általi szöveg szerepel a pólón

Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
Pál levele az Efezusiakhoz 3,14-21 (Károli)

Az emberkereskedelem nem maga a probléma – hangsúlyozta Kevin vasárnapi tanításában -, hanem egy tünet, mégpedig az alábbiaké: a rasszizmusé, az emberkereskedelemé, a mélyszegénységé, a bandáké. Ezek mind egy sokkal mélyebb probléma tünetjelenségei. Azt meg kell értenünk, mi is a valós probléma. A valóság az, hogy összetörtek a közösségeink, szétzúzottá váltak kapcsolataink: a feleség-férj kapcsolata, a gyermek-szülő kapcsolata, az embercsoportok közti kapcsolatok. Ezek az emberek, kapcsolatok pedig kihatással vannak a társadalmi rendszer egészére.

Kevin saját tapasztalatairól beszélt

Kevin saját tapasztalatairól beszélt

A jó hír az, hogy a Biblia viszont tele van instrukciókkal számunkra, hogy hogyan tartsuk meg a Shalom békességét. A Shalom sokkal többet jelent, mint a béke, ez egy teljes jólétet jelent, azt, hogy jól működik az életünk minden területen, továbbá gyógyulásról és reménységről is szól. Együtt vagyunk erősek. Nagyon nagy szükségünk van van egymásra, hogy szeretetben gyökerezzünk.

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: