2012. január havi archívum

Közhely programok tavaszig

ISTENTISZTELET – Minden vasárnap délelőtt 10:30-tól délig

ANGOL TANFOLYAM – II. félév kezdete
2012. február 9. csütörtök, délután három óra (cím: XI. ker. Bogdánfy u. 7/D)

FILMVETíTÉS – Házasság Hete

TAVASZI IRODALMI EST – 2012. március 30. délután hat órától
Témája: “A vidám szív a legjobb orvosság”. Humoros irodalmi művekkel lehet készülni.

ÜNNEPNAPOK A KÖZHELYBEN
Virágvasárnap – 2012. április 1. 10:30-tól
Húsvét – 2012. április 8. 10:30-tól

FÉRFIREGGELI – 2012. április 21-én szombaton, délelőtt kilenc órától

KÖNYVTÁR – Hozzávetőleg 320 kötetből lehet válogatni! A www.közhely.hu weboldalon található katalógusban előre kiválaszthatóak és egy hónapra kölcsönözhetők. A könyvtár önkiszolgáló és ingyenes! Magazinok: egy hétre kölcsönözhető a Lydia Magazin, valamint a Family Magazin, melyek rendkívül tartalmas olvasnivalót kínálnak. Angol és magyar nyelvű ingyenes kiadványok is rendelkezésre állnak.

A Közhely mindenki előtt nyitva áll!

Hírdetés

, ,

Hozzászólás

Vedd fel az ágyadat és járj!

Eric az Istentől kapott szabadságról prédikál


Vasárnap Eric Barnes volt a vendégünk. Tanítását a János 5,1-18 (gyógyulás a Bethesda tavánál) és a Lukács 5,1-11 (a csodálatos halfogás) igéire építette. Elmondta, hogy Jézus ugyanúgy megszabadít betegségünk terhétől, ahogyan a bűneink terhétől. John Bunyan írja A zarándok útjában, hogy amikor a megterhelt főhős a kereszthez ér, nehéz, bűnökkel teli zsákja magától leoldódik válláról. Ilyenkor a szabadságtól ugrálni tudna az ember, ahogy sok meggyógyult emberről olvashatjuk az Újszövetségben (Apcsel 3,8).

"Azokban a napokban eljöve János és prédikál Júdea pusztájában."


A bűn nem csak elviselhetetlen terhet jelent, de börtönbe is zár. Jézus azonban a mi nagy szabadítónk! Az Ő közelében rádöbbenünk, mennyire bűnösök is vagyunk. Először elküldenénk a Megváltót magunk mellől, mert szentségétől annyira mocskosnak látjuk magunkat, azonban Ő lehajol hozzánk és azt mondja: Ne félj, mostantól embereket halászol! Csak kövess engem! Krisztus követése maga a szabadság. Bűneink terhe nélkül valóban önmagunk lehetünk és olyan dolgokat élhetünk át, amiket azelőtt el sem tudtunk volna képzelni.

Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. 1Korintus 2,9

Férfireggeli a Közhelyben!

, , ,

Hozzászólás

Bemerítkezés a barátainknál

Rendhagyó és különleges alkalom volt ez a vasárnap gyülekezetünk életében. A Felebarát Evangéliumi Közösség meghívására, a közösség gyülekezeti termében tartottuk közös, ünnepi istentiszteletünket, ahol a mi gyülekezetünkből Ildikót, a FEK gyülekezetéből pedig Fannit merítettük be.

Alkalmi zenei formáció

Közös éneklés után Péter beszélt a bemerítkezés fontosságából.

Péter tanított röviden a bemerítkezésről

Bizonyságot tesz a két bemerítkező

Ildikó bemerítése

Ima a betöltekezésért

Kívánjuk, hogy legyen ez az elhatározás életre szóló Ildikó és Fanni életében! Kérjük életükre, mindennapjaikra Urunk áldását! Ámen.

,

Hozzászólás