2016. március havi archívum

Valóban feltámadt!

feltamadt

A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök. És a követ a sírról elhengerítve találák. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben: És mikor ők megrémülvén a földre hajták orcájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni. Lukács 24,1-7, Károli Biblia

gyanusitottak

Bűnügyi szempontból ki lenne a felelős Jézus keresztre feszítéséért?

Amikor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, mindazt ünnepeljük, amit Jézus lehetővé tett számunkra. Többek között azt, hogy Isten megbocsájt nekünk és eltörli a bűneinket. Isten felfoghatatlan kegyelme, hogy tiszta lappal indulhatunk. Erről tanított Larry húsvétkor.

Hírdetés

Hozzászólás

Bibliai jellemek a fazekas kezeiben – 4. rész

Folytattuk a bibliai hithősök életének megismerését Ezsdrás és Rúth történetének tanulmányozásával. Ezsdrásról Kolláth András tanítása, Rúthról Kóber Ildikó tanítása hallgatható meg.

Ezsdrás (más néven: Esdrás, Ezra, Ezdrás) Kr. e. 5. század – Kr. e. 4. század idején élt héber pap és történetíró, a zsidók babiloni fogságból való hazatérése idején és után. I. Artaxerxész perzsa király engedélyével tért haza a száműzetésből a zsidók második csoportjával. A király Esdrást tette felelőssé a nép oktatásáért, és kimondta, hogy főbenjáró bűnt követ el az aki nem cselekszi a király és Jehova törvényét. További feladata volt, hogy vallási reformot hajtson végre. Magyarázta a nép előtt Mózes törvényét. Azokat a zsidókat, akik idegen, pogány nőket vettek feleségül, kényszerítette, hogy bocsássák el őket. Nehémiás munkatársa volt a hit és az istentisztelet megújításában.

Rúth könyve a Bírák könyve után szerepel. A könyv a moábita Rúth és anyósa, Naomi történetét beszéli el Moábból való visszatérésükön keresztül Rúth férjhezmeneteléig, illetve fiának megszületéséig, majd Dávid király nemzetségtáblájával zárul a könyv.  Rúth könyve rövidsége ellenére is fontos helyet foglal el mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban.

Hozzászólás

Bibliai jellemek a fazekas kezeiben – 3. rész

Ha azt halljuk, hogy hithős, akkor talán egy szuperhősre gondolunk, aki tökéletes és mindent meg tud tenni, nincs számára lehetetlen. Azonban a Biblia arra tanít minket, hogy azok az emberek, akik hithősökké váltak, ugyanolyan egyszerű emberek voltak, mint mi. Ők is tele voltak félelemmel, bizonytalansággal, nem volt elég önbecsülésük, de a kezdeti félelmeket le tudták vetkőzni és bizalmukat az Úrba tudták vetni és átadni neki életüket, s hagyták, hogy az Úr, mint egy fazekas, formálja őket.

Józsuéról Ildikó tanított. Józsué Mózes halála után lett a népe vezetője, neki megadatott, hogy belépjen az Ígéret földjére Ő volt annak a tizenkét kémnek az egyike, akit Mózes előre küldött, hogy kikémlelje a kánaánitákat.

Gerry McNamara Dávid jelleméről beszélt. Dávid az Ószövetség meghatározó személyiségei közé tartozik. Betlehemben született, Sámuel próféta már gyermekkorában kijelölte, hogy ő legyen Izrael eljövendő királya.

És mikor őt (Sault) elveté, támasztá nékik Dávidot királyul; kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi. Apcsel 13,22

Péter Nehémiásról tanított, hogy hogyan formálódott Isten keze alatt. Nehémiás Isten küldetésének látja Jeruzsálem újjáépítését, számot ad a könyvben a külső és belső ellenségeskedésekről. A várost mégis sikerül felépíteni romjaiból. Nehémiás könyve megmutatja, hogy Isten az alázatos szívűeket felmagasztalja.

…és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek. Nehémiás 8,10

, , , , , , ,

Hozzászólás

A szabadság vasárnapja – február 22.

imádkozz, modernkori rabszolgaság

Bármennyire hihetetlen, a rabszolgaság nem a múlté, hanem mindennapjaink része. Többen élnek rabszolgaként manapság, mint bármikor a történelem folyamán. A drog- és fegyverkereskedelem után az emberkereskedelem a világ harmadik legnagyobb nemzetközi bűnözői iparága. Néhány sokkoló adat: Indiából származik a legtöbb olyan áru, amely gyermek- vagy kényszermunka eredménye. A polgárháborús országokban még rosszabb a helyzet. Kolumbiában a kokainültetvényeken dolgoznak. A modernkori rabszolgaság 80%-a szexuális kizsákmányolás, 20% fizikai. A rabszolgák 50%-a gyermek, jelentős része, 70%-a, nő. A szexuális célú emberkereskedelemben évente több tízezer ember hal meg betegség, kínzás, miatt. Az UNICEF becslése szerint háromszázezer 18 év alatti gyermek harcol rabszolgaként valamilyen háborúban. Gyakran nem munka, hanem bűnözés a sorsuk (betörés, csempészés). Hogy van-e választási lehetőségük? Engedelmesség vagy halál…

rabszolga000

Az ember nem lehet árucikk!

Alig tudunk megbirkózni a gondolattal, hogy vannak olyan embertársaink, akik akaratuk ellenére kénytelenek dolgozni. Rázzuk a fejünket, hogy a bűnözők, akik kihasználják az ártatlan embereket, dollármilliárdokat keresnek egy év alatt. Nem, ez nem lehet! Ez nem fér bele a modern világról alkotott képbe, gondoljuk, és talán megpróbáljuk elhessegetni a gondolatainkat és elfelejteni a televízióban hallott, újságban olvasott szörnyű híreket, miközben a tény tény marad: napjainkban az emberkereskedelem a legnagyobb kizsákmányolás. Imádkozzunk a modernkori rabszolgaságban élőkért!

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: