Archive for category Pálhegyi Ferenc

Dr. Pálhegyi Ferenc: A hűtlenség ellenszere

Pálhegyi Feri bácsi párkapcsolati előadássorozata a hűtlenség kérdésével folytatódott.
Miért nem vagyunk hűségesek? Mióta vagyunk hűtlenek?
Isten megteremtette az embert a maga képére. Parancsot, megbízást adott: “Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”
(1Mózes 1,28)
De az ember engedett a kísértésnek, és a maga nevében akart uralkodni. Hűtlenné vált Urához, Teremtőjéhez, és ez a hűtlenség azóta is átszövi életünket.

Bábel tornyára utalt vissza az előadó: ez az építmény az emberi nagyot akarás jelképe, amely Isten nélkül törekszik magasra, és ma is épül. Az emberi szív az évezredek alatt mit sem változott. Ma is épülnek hatalmas épületek, és ma sem jobbak az erkölcseink. Márpedig gazdasági felemelkedés erkölcsi megújulás nélkül nem lehetséges.Egyetlen megoldás, ha visszatérünk Isten közelébe, az eredeti közegünkbe. De ez nem könnyű, hiszen állandóan kísértések között élünk. A Hazugság Atyja elhiteti velünk, hogy Isten nélkül is van értelme életünknek.
Hűtlenek vagyunk: elveinkhez, ifjúkori elképzeléseinkhez, társunkhoz, hazánkhoz…
Állandó hiányérzettel küszködünk, próbáljuk betölteni hiányainkat, és nem tudjuk, hogy ezt igazából csak Isten tudja megtenni. Nem tudjuk, hogy Isten alakú űr van bennünk.

A háttérben korunk jellemzőit találjuk:
– a gyakorlati materializmust, ami Mammon isten uralmát jelenti,
– a tévtanítást, hogy a belső békét nem lehet megszerezni.
– a darwinizmus tanítását, mely szerint az ember az állatvilágból emelkedett ki, tehát tulajdonképpen a törzsfejlődés csúcsán álló, magasabb rendű állat, ösztönlény. Ha pedig az ember ösztönlény, akkor a szerelmese egy ösztöntárgy. Ez úgy emberteleníti el a kapcsolatot, hogy mindkét felet lealacsonyítja.
– a hanyatló kultúrát (ahogy Ady megfogalmazta: “Minden egész eltörött…”)
– a fogyasztói társadalmat, ami kidobja, lecseréli azt, ami elromlott vagy elavult
– az empirizmus feladását a misztika kedvéért
– a társkapcsolati anomáliákat (együttélés elkötelezettség nélkül, személyesség nélküli szex, féltékenység féltő szeretet nélkül)
A féltő szeretet a másikat félti.
Isten is azt mondja: “Én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok.” (5 Mózes 5,9)
A féltékeny ember azonban önmagát félti, illetve azt, hogy elveszíti, ami az övé.
A hűségnek ezek szerint nincs értelme…

Sajnos a gyakorlati materializmus még a hívők között is talajra talált. Ilyen nézetek élnek hívő körökben:
– Isten van értünk, nem mi Érte
– “Istennek az a mestersége, hogy megbocsásson.” Ezt ugyan Voltaire mondta, de keresztények is vallják.
– Istent szinte hangulatjavító tablettaként használják: euforikus élményt ad a dicsőítés, de ha nem szívből jön, csak egy érzelmi belelendülés, akkor nem éri el az igazi célját.
– Isten utat tapos céljaink eléréséhez


Elkeserítő, hogy az erkölcstelenség sodrában élünk, és “az egész világ a gonosz hatalmában van.”(1 János 5,19)
Idegen istenek uralkodnak rajtunk:pénz, siker, hatalom, hírnév. Tőlük várunk boldog életet, és nekik mutatunk be áldozatot: időt, egészséget, becsületet, feleséget…
Mindent megígérnek ezek az istenek, de a végén kifosztanak. Magunkra maradunk, egyedül. Sokszor még a házasságban is egymástól elszigetelten, befalazva élünk. Mint Kőmíves Kelemenné, akit feláldozott a férje “hét véka ezüstért, hét véka aranyért”.


Ilyen világban élve gyakran feltesszük a kérdést: Mit tegyek, hogy párom hűséges maradjon hozzám?
A válasz egyszerű: szeresd!
Derítsd fel és töltsd be valódi szükségleteit!
Érzelmileg is adj meg neki mindent!
De ez csak akkor lehetséges, ha megvan a bizalom a kapcsolatban. Alapvető baj van, ha ez hiányzik.

A másik fontos kérdés: Mit tegyek, hogy én hűséges maradjak?
A legfontosabb, hogy megerősítsük lelki immunrendszerünket, így nem eshetünk egykönnyen kísértésbe. Aztán ápoljuk a kapcsolatot, testi, lelki, szellemi téren egyaránt. A testi vágy, a romantika, a gyakorlati élet nem zárja ki egymást.
Kísértések idején pedig nézz a megfeszített Krisztusra! Ő a te bűneidért is szenvedett! Érted is! Jézus erősebb a csábításnál.
Emlékezz a hármas fonálra: én, a társam és Jézus fémszála.
“A hármas kötél nem hamar szakad el.”(Prédikátor 4,12)
Hírdetés

Hozzászólás

Dr. Pálhegyi Ferenc – Kapcsolatunk szakítópróbái

Dr. Pálhegyi Ferenc párkapcsolati kérdésekkel foglalkozó előadássorozatának nyitó előadásán jártunk a KRE-HTK épületének Dísztermében. A mai téma: Kapcsolatunk szakítópróbái.

Az előadás első felében arról volt szó, hogyan befolyásolja a gondolkodásunkat a korszellem, amikor gyakorlati materializmust, azaz fogyasztói életszemléletet “erőltet ránk”. A Sátán – mint Ady versében a disznófejű nagyúr – sok vonzó dolgot kínál, amikkel becsaphat. Isten közelségének életető közegéből a pénz, a komfort, a siker és a hatalom fullasztó mocsarába kerültünk. A pénz, a komfort, a siker és a hatalom a közgondolkodásban már nagyobb értéknek számít az emberi kapcsolatainknál. Persze jó, ha van pénzünk, de az ún. mammon-szemlélet azt sugallja, hogy az embert a pénz menti meg. Ez a gondolat egy olyan csapda, amibe sokan beleesnek. Nem csak az a kérdés, hogy mi mit teszünk a pénzzel, hanem hogy a pénz mit tesz velünk. Pál apostol azt mondta, hogy minden rossz gyökere a pénz szeretete.

A korunkban kötött házasságokra nagy teherként nehezednek a pénzről alkotott rossz szemléletek. De a házasságoknak más megpróbáltatásokat is ki kell bírniuk. Vannak, akik házasságban is a szüleiktől függenek és problémák idején szüleikhez rohangálnak, ahelyett, hogy azokat házastársukkal beszélnék meg. Sokan egyáltalán nem is beszélgetnek, a férj döntésképtelen, míg a feleség uralkodó természetű, vagy fordítva. Néha munkamániás az egyik fél vagy hűtlen, mások szidalmazzák, bántalmazzák egymást, és döntéseikben felelőtlenek, de gyakoriak a függőségek is: alkoholizmus, drogfüggőség vagy egyéb függőségek. Ez a sok, a mai világra jellemző körülmény közrejátszik abban, hogy a napjainkban kötött házasságok több, mint fele válással végződik, pedig ha Isten segítségét kérnénk, meg lehetne oldani a problémákat válás nélkül. A sok válást látva többen nem is akarnak megházasodni. Kerülve a felelősséget és előnyben részesítve a kényelmi szempontokat, többen választják a szingli életmódot, de egy ember házasságon belül is lehet szingli (a szingli nem azonos az egyedülállóval).

Ahogy egy erdei állatnak veszélyzónává válik az erdő, ha tűz üt ki, így vált számunkra veszélyzónává a Föld: nem tudunk elmenekülni. Környezetszennyezés, klímaváltozás, terrorizmus: a fizikai és a lelki szenny egyaránt ránk zúdul. Legtöbben úgy védekeznek, hogy elfojtják a veszély tudatát, illúziókba és infantilizmusba menekülnek, a felelősséget pedig elhárítják. Mit tehetünk, ha probléma van a házasságunkkal? Fogunkat összeszorítva szenvedünk? Beadjuk a válópert? Elkezdünk Istennel megoldást keresni? Bizonyos esetekben a Biblia megengedi a válást, de ez nem változtat azon, hogy a válás tragédia, megoldásnak a legrosszabb. Sokszor úgy érezzük, már nem bírjuk ki, de igazából sokkal többet bírunk annál. Ha Istenhez fordulunk, Ő megadja a kimenekülést a próbatételekből és nem enged feljebb kísérteni, mint amit kibírhatnánk. Isten nélkül azonban olyanok vagyunk, mint a vágott virág, ami csak rövid ideig szép, de gyökér nélkül hamar elhervad. Meg kell találnunk a gyökereinket, vissza kell találnunk Istenhez. Ha nélküle keressük a megoldást, akkor máris a bűn útján járunk, hisz nélküle akarjuk eldönteni, hogy mi a rossz és mi a jó. Isten akarata az, hogy helyreálljon vele a megromlott kapcsolatunk. Ez a jó kapcsolat az alapja annak, hogy az emberek közötti kapcsolatainkat is helyreállítsunk.

,

Hozzászólás