Posts Tagged hegyi beszéd

Gondolatok a hegyi beszédről – 3. rész

Péter a Máté 5,8-ban olvasható igével folytatta a hegyi beszédről szóló tanítássorozatot. A tiszta szívről osztott meg gondolatokat, itt olvashatjátok a summáját:

Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják. Máté 5,8

Borsos Miklós: Hegyi beszéd, 1975, lavírozott tusrajz

Borsos Miklós: Hegyi beszéd, 1975, lavírozott tusrajz

Mi jut eszünkbe először, ha a tiszta szív kifejezést halljuk? Némelyeknek bibliai idézetek ugranak be Dávidról, amikor kétségbeesetten imádkozott azért, amit elveszített: tiszta szívért.

Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Zsoltárok könyve 51,12

Másoknak József Attila verse rémlik fel elsőre.

“Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök.” (József Attila: Tiszta Szívvel)

Itt is a kétségbeesés szólal meg, de nincs mögötte remény. Hogyan is lehetne tiszta szívvel rabolni és ölni? Pedig Dávid is azt hitte, így tesz. Sokáig nem jött rá arra, hogy elveszítette a tiszta szívet, más szavakkal: elveszítette az Istenre való rálátását. Már jó ideje bűnben élt, alig zavarta, hogy házasságtörővé és gyilkossá vált. Egy prófétának kellett őt isteni bölcsességgel észhez térítenie. Dávid tiszta szív hiányában tévelygett, de Isten nagy kegyelméből felrázta. Amikor Dávid még pásztorfiú volt, éppen a tiszta szíve miatt választotta ki Isten, hogy Izrael királya legyen. Isten kihangsúlyozza a Dávidot királlyá kenő Sámuel prófétának, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten mindig azt nézi, ami a szívben van. Dávidot tiszta szívéből fakadó hite tette naggyá, tiszta szíve ösztönözte őt arra, hogy mindenben Isten vezetését keresse. Ebben az állapotában látta Istent, nem szó szerint, látta, mint valami emberi alakot. Inkább úgy értjük, hogy belátott a dolgok mögé, látta az életében és a környezetében Isten kezét, szándékát, gondoskodását. Látta és el tudta fogadni Isten szeretetét, látta a láthatatlan, örökkévaló dolgokat a láthatón túl. Tudott felfelé nézni, tudott Istenre várni a mindennapokban és a távoli jövő tekintetében egyaránt. Volt reménye arra, hogy egy napon színről-színre is meglátja majd Őt.

Ha nem tiszta a szívünk, akkor valami szennyeződés eltakarja előlünk Istent. Mint a szmog a levegőben, mint a felkavart iszap a vízben, mint a sár a szélvédőn, mint a bűn az életünkben. Vagy engedjük Istennek, hogy megtisztítsa szívünket, vagy hagyjuk tovább halmozódni a szennyeződést, egyre kevésbé látva Őt. Jézus korának farizeusai átfogó ismerettel rendelkeztek az ószövetségi írásokról, mégis vakok voltak. Meszelt síroknak nevezi őket az Úr, kívül szép tiszták, belül mocskosak. Vakságuk következménye, hogy nem látták meg Jézus szolgálatában Isten munkáját, nem látták meg benne a megváltót, nem látták Istent, holott mindig róla beszéltek. Többek között ezért tarthatta fontosnak Jézus, hogy beszédének elején boldognak nevezze a tiszta szívűeket, mert a tiszta szív elengedhetetlen a hithez, Isten megértéséhez. Minden élet a szívből indul ki, ha azt tisztán megőrizzük.

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Példabeszédek 4,23

Minden gonosz dolog a szívből indul ki, ha benne hagyjuk a mocskot.

Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert… Máté 15,19-20

Milyen forrás legyen a szívünk: tiszta és életet adó vagy mocskos és mérgező?

Kóber Ildikó a Máté 5,9-ről tanított:

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. Máté 5,9

Ildikó egy kis igepárosító feladattal segített a korábban elhangzottak felelevenítésében

Ildikó egy kis igepárosító feladattal segített a korábban elhangzottak felelevenítésében

Ildikó tanítása itt hallgatható meg:

Kolláth András tanítása itt hallgatható meg újra. Andris erről az igeszakaszról beszélt:

Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Máté 5,10-12

Még van néhány példány az ingyenes Bibliaolvasó kalauzokból

Még van néhány példány az ingyenes Bibliaolvasó kalauzokból

Hírdetés

, , , , , , , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: