2017. július havi archívum

Isten igéjének tanulmányozása

 

Két héttel ezelőtt Larry segítségével folytattuk Isten igéjének tanulmányozását, a Filippi 1, 7-8. versek alaposabb megismerését:

Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangyéliomnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nékem adott kegyelemben. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. (Filippi 1, 7-8)

Larry korábban Luther Márton (1483-1546) Bibliatanulmányozó módszerét mutatta be és ennek alapján folytattuk az ige tanulmányozását. Ennek az 500 éves Bibliaolvasó- és tanulmányozó módszernek öt lépése van:
1. Megértjük Isten igazságát.
2. Megköszönjük Istennek az igazságát.
3. Beismerjük, hogy nem élünk az Ő igazsága szerint.
4. Kérjük Istent, hogy segítsen az Ő igazsága szerint élni.
5. Imádkozzunk más emberekért és szükségeikért.

Egy héttel később Gerry az 1. Zsoltár alapján tanított a boldogságról.

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.(Zsoltárok 1, 1-6.)

Mindenki keresi a boldogságot, nem csak a költők, írók, zenészek, filozófusok…

“A boldogság a napkelte a kikötő felett. A fagyi a kánikulában. A hullámok a hangja az utca végéből. Ahogy a kutyám hozzám bújik a kanapén. Esti séták. Remek filmek. Viharok. Egy jó sajtburger. A péntek. A szombat. Még a szerda is. Ha a vízbe dugom a lábujjam.”(Jennifer E. Smith)
“Akinek nyugtalan vágyai vannak, az nem boldog. A boldogság az, amikor nem vágyunk semmire.”(Wass Albert)
“A legnemesebb boldogságforrások egyike, amikor már nem mi számítunk, hanem mások.”(Boldizsár Ildikó)

Te mikor vagy boldog? Ha pihenhetsz, feltöltődhetsz, ha Istennel jó a kapcsolatod? Mi a mai világban a boldogság? Egy találkozás a rajongott személlyel? Eljutni minden érdekes, izgalmas helyre? Menő dolgok vásárlása a boldogságunk érdeklében? Ezeknek nem sok köze van a valódi boldogsághoz. Tény, hogy minden ember a szíve mélyén vágyik a boldogságra. Istennek nem terve a világban a szomorú és rossz dolgok előidézése. A fogyasztói társadalomban nehéz a boldogságot megélni. Ha a szomorúságainkban, vagy az üldözések során is boldogok tudunk maradni, az jól mutatja az Istenhez tartozást. Neked mit jelent a boldogság?

Hírdetés

Hozzászólás

SzeRBuSz koncert a Közhely kertjében

Kedves barátaink, a versek megzenésítéséről ismert SzeRBuSz Zenekar tagjai adtak koncertet július második szombatján a Közhely kertjében. A 2016-os Jelen van című albumukról – többek között – a címadó dal, valamint újabb dalok is hallhatóak voltak. A soundcloud oldalán több daluk is megtalálható, ahogyan ez is:

A koncerten készült videók közül három itt megtekinthető, ezek közül két dal újabb keletű.

SzeRBuSZ Zenekar – József Attila: Azt mondják:

SzeRBuSZ Zenekar – Miklya Zsolt: Égen-földön:

SzeRBuSz Zenekar – Varga Imre: Ruháink:

A nyár közepi koncertre sokan voltak kíváncsiak, hálásak vagyunk, hogy ennyien eljöttetek!

szerbusz_montazs_2017

Hozzászólás

Ássuk bele magunkat Isten Igéjébe!

Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben, mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, mivelhogy résztvettetek az evangyéliom ügyében az első naptól fogva mind ez ideig; Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. (Filippi 1,1-6)

Az elmúlt vasárnap Larry tanított arról, hogy hogyan lehet Isten igéjét tanulmányozni. Ez a módszer Luther Márton bibliatanulmányozási javaslata. Luther módszere szerint, Larry segítségével mélyre ástunk Isten Igéjében, és megpróbáltuk közösen kiásni a kincseket a Filippi 1,1-6-ból. A tanítás itt visszanézhető:

Péter pedig két héttel ezelőtt egy nehéz témáról, a vértanúságról tanított. Három dolgot emelt ki a témában:

1. Az első vértanút

Az első vértanú, István, halálában is Krisztust követte. A zsidó tanács előtt szókimondó volt, kivégzésekor gyilkosaiért imádkozott. Egy pillanatig sem könyörgött az életéért, megőrizte tartását és arcáról sugárzott Isten dicsősége. Minden tanú előtt bizonyságot nyert, hogy Istvánnak élő reménysége van. Halála nem volt értelmetlen, sokan az ő hatására fordultak Krisztus felé, köztük Saulus is, a későbbi Pál apostol.

2. A kínai keresztényüldözést

Az 1949-es kommunista hatalomátvétel után az évszázadok óta erősödő nyugat-ellenesség tombolni kezdett Kínában. Mindezt csak tetézte a Kínai Kommunista Párt (KKP) állandó gyanakvása és Mao üldözési mániája. A szólásszabadság, az igazságszolgáltatás és a jogvédelem gyakorlatilag megszűnt, a bíróságok szerepét a pártbizottságok és a népi ítélőszékek (toucheng) vették át, a közvélemény hangját pedig elnyomta a szigorú cenzúra. Mao 1950-ben kampányban hirdette ki az ellenforradalmárokkal való leszámolást. Hárommillióan haltak meg a nyilvános kivégzéseken és lincseléseken, az öngyilkosságokat nem számítva. Lao-kaj néven megnyíltak az első átnevelő- és munkatáborok (bambuszgulágok). Erről a témáról szól a Kelet könnye című, megtörtént eseményeken alapuló film is. A megfélemlítés népszerű módja a megfigyelés volt, ennek eszközei voltak a rendfenntartó bizottságok, a razziázó rendőrök és a besúgórendszer. Ez utóbbit később hatásosan alkalmazták az “engedetlen” keresztények felkutatásában is. Európában és az Egyesült Államokban sok erőfeszítést tettek, hogy a kínai keresztények szenvedéseit enyhítsék. Említi a Biblia is, hogy a gyülekezetek férfiainak imádkozniuk kell az ország vezetőiért a csendes, nyugalmas élet feltételeinek reményében. Ha némelyikük el is jutott Európa valamelyik országába, a szabadságnak inkább csak a hátrányait tapasztalták meg: unatkozó és elvilágiasodott hívőket, lelkesedéstől mentes istentiszteleteket, alvó gyülekezeteket, elkényelmesedett kereszténységet láttak. Inkább az volt a benyomásuk, hogy nem a kínai, hanem a nyugati keresztényeknek van szükségük segítségre. Nem a kínai hívők voltak az elsők, akik erre felfigyeltek. Amikor Gladys Aylward, Kínában élő misszionárius 1949-ben visszatért egy évre Angliába, beszámolt a templomba járó európaiak langyosságáról, amely “még a közönynél is visszataszítóbb volt”. Véleménye szerint az angolok jobban ellenállnak a megtérésnek, mint a pogány Kínaiak, életük középpontjában Isten helyett a sport, a filmcsillagok és a szórakozás áll.

3. A napjainkban zajló keresztényüldözést

Bár a média nem minden történést hangsúlyoz ki, de napjainkban a Közel-Keleten és Európában is többször adtak hírt a szélsőséges iszlám csoportok által elkövetett merényletekről. Erről a témáról a közbenjáró blogon olvashatsz híreket. Ebben a videóban pedig egy kopt keresztény kislány számol be a buszukat ért támadásról és az azt követő kivégzésekről.

, , , , ,

1 hozzászólás

%d blogger ezt szereti: