Posts Tagged szív

Koncert a kertben

Idén nyáron is megrendeztük a már hagyományosnak számító SzeRBuSz koncertet a gyönyörűen zöldellő kertünkben a vers- és dalkedvelők nagy örömére. A koncerten a régi dalok mellett új megzenésítések is elhangzottak, közülük az egyik Ferenczfi János verse, a Csak pillanat:

Körünkben köszönthettük Dombi Tinódy László költőt, akinek az Annyit érsz című versét is hallhattuk:

Zúzómalom – Versényi György verse:

Faragó Eszter verséhez, a Rózsavirághoz klip is készült:

Köszönjük a fotókat Csordás Gábor fotóművésznek!

Hírdetés

, , , ,

2 hozzászólás

Kiút a bánatból – avagy Kari és Eric története

m_kiut

A Közhely a közösséghez tartozás helyszíne, ahol számtalan ingyenes programot kínálunk különféle korosztályoknak. Ildikó, a “Kiút a bánatból” elnevezésű program moderátora a videó első hét percében a Közhelyről beszél, aki nem hallott vagy olvasott még rólunk, meghallgathatja, kik is vagyunk mi (videó lent). A két héttel ezelőtti szombat estén amerikai vendégeinktől két csodálatos igaz történetet hallhattunk arról, hogy van kiút a bánatból. Történetük megtekinthető angol nyelven, magyar fordítással (videó lent).

m_ericek_ff

Eric és Kari Perry az amerikai Michigan állambeli Hastings nevű városból érkezett, ahol a férj a metodista Cornerstone Community Church lelkipásztora. Hálásak vagyunk, hogy eljöttek és olyan eseményről számoltak be, ami néhány éve történt az életükben. Életük egy olyan szakaszáról beszéltek, amely nagyon fájdalmas volt. Hálásak vagyunk, hogy a sok fájdalom ellenére minderről őszintén, kendőzetlenül beszéltek. Az angol nyelven elhangzott beszámolókat minden résztvevő számára érthetővé tették a magyar hangok: Kari hangjaként magyarul Tóth Júlia, Eric hangjaként Szabados Sándor szólalt meg. Eric lelkipásztorként dolgozott, feleségével négy gyermeket nevelt, amikor felesége rákban meghalt. Kari tanárként dolgozott, férjével öt gyermeket nevelt, amikor férje egy balesetben életét vesztette. Eric is, Kari is elveszítette a társát, de nem csak őket érte veszteség, hanem a gyermekeiket is, akik az egyik szülőjüket veszítették el. Amikor Eric és Kari összeházasodtak, hirtelen 9 gyermekük lett. A házasságuk bizonyítja, hogy “ember tervez, Isten (jobbat) végez”. Van kiút a bánatból! Nincs a gyászra könnyű válasz, mindenki másként éli meg és dolgozza fel és igazából sosem lépünk túl valaki elvesztésén, de Isten megadja az erőt, hogy tovább éljünk és megadja a kegyelmet, hogy újra tudjunk mosolyogni. Mint a hit emberei, ezt a reménységet osztotta meg a Perry házaspár a hallgatósággal.

m_ericek1_ff

Napjaink jellemzője az magány, a stressz, a konfliktusok, depresszió, függőségek, s ezek következményeként a szétesett kapcsolatok. Az éltető szeret hiányában kilátástalannak tűnik az élet és az egyén úgy érezheti, hogy értéktelen, fölösleges. A Perry házaspár története a szeretetről, értékességről, összetartozásról, küzdelemről és az Isten iránti feltétlen bizalomról szól. Az első részben Kari, a másodikban Eric meséli el a történetét, majd együtt zárják azzal, hogyan néz ki az életük most. Érdemes végighallgatni a történetüket, s ezen keresztül is megtapasztalni Isten csodálatos kegyelmét!

, ,

1 hozzászólás

Van-e benned sisu?

Múlt héten vasárnap vendégünk, Eric Perry tanításában arra kereste a választ, hogy van-e bennünk sisu? Másképp is feltehető a kérdés: van-e bennünk spiritusz?

eric_sisu

A sisu (ejsd: sziszu) egy finn szó, mely pozitív értelemben vett makacsságot, kitartást, állhatatosságot, tántoríthatatlanságot, konokságot, vadságot, küzdeni akarást, belső tüzet jelent. A sisu szó szerinti jelentése: „belső”. Ez egy finn metaforikus kifejezés, amely a finn nemzeti felfogást, a bátorságot, elszántságot, és a sikertelenség ellenére is kitartó ösztönt jellemzi. A “The New York Times” szerint ez a szó jelenti magát Finnországot, a finnek “kedvenc szava”.

sisu

A sisu nem egy pillanatnyi bátor állapotot jelent, hanem képességet. Hasonló a keresztény tanítványsághoz: mindentől függetlenül követni Jézust. Ha Jézus Krisztus követője akarsz lenni, szükséged van sisura. Kitartó hitre van szükségünk, hogy felálljunk, amikor elbukunk, hogy befejezzünk, amit elkezdtünk, hogy panasz nélkül menjünk végig az úton és főleg, hogy soha, de soha, de soha ne adjuk fel.

És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt. A sokaság pedig mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likaóniai nyelven mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban! És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt vala, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akar vala. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futamodának, kiáltván és ezt mondván: Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat: Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni: Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. És ezeket mondván, nagynehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nékik ne áldozzék. Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén, beméne a városba; és másnap Barnabással elméne Derbébe. (ApCsel 14, 8-20)

Pálban megvolt a sisu: hosszútűrés, állhatatosság, elhatározás, odaszánás, kitartás. Ő nagyon jó példa lehet előttünk.

Mit jelentsen a keresztény értelemben vett sisu a mindennapi hívő életünkben?

1. Tarts ki Krisztus követésében! (2 Tim. 3,10-17)
2. Tartsd a tekinteted Krisztuson! (Zsid. 12, 1-4.)
3. Légy bátor! (2 Tim. 4,14-18)

Ha eddig nem tettük, most tegyük meg: el kell kezdnünk sisuval élni! Nem számít mi történt a múltban, nézzünk és menjünk előre Krisztussal!

, , , , ,

1 hozzászólás

Tiszta szívünk van?

Gerry tanítása gasztronómiai előadásnak indult. Különböző országok érdekes, számunkra néha nagyon szokatlan, furcsa, sőt esetenként gusztustalannak tűnő ételeiről beszélt: a légylárváktól hemzsegő holland sajtról, a kukacokkal dúsított afrikai banános sütiről, a japánok által kedvelt, még élő állapotban elfogyasztott polipról. Sőt, megkínált minket egy ír “különlegességgel”, a csirkevérrel(!) készített csokoládéval. Miután többségünk undorodva elutasította, elárulta, hogy tulajdonképpen egy epres töltelékű Tibi csokoládét ajánlott nekünk. Viszont így tudott szembesíteni minket azzal a negatív tulajdonságunkkal, hogy látás, hallás után ítélkezünk.

“Ismét odahívta a sokaságot és így szólt hozzájuk: “Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt; hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná.” (“Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!”) Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk: “Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül?” Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette: “Ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok; valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az embert.” (Márk 7,14-23)

Ne az alapján ítélj, amit látsz, amit hallasz!
Ne a külsőségeket nézd! Nem ez a lényeg! Ami belül van, az a fontos! Azt nézzük, mi jön a szívünkből!
Tiszta szívünk van?

Ha új házba, lakásba költözünk, kitakarítjuk. Amikor Jézust behívtuk a szívünkbe, Ő elkezdett megtisztítani minket, de nekünk vele együtt kell dolgoznunk.
Milyen a szívünk állapota ma? Hogy néz ki a lelkünk?

Mi teszi tisztátalanná az embert?
Ami kijön a szívéből. Például a gyilkosság gondolata. Nemcsak maga a tett, hanem még a gondolata is! És sajnos nagyon sokan gondoltunk már erre. A tényleges gyilkolás pedig ma Magyarországon – látjuk, nézzük, olvassuk – mindennapos dolog.

Ahogy a lopás is. Ahogy folyamatosan romlik a gazdasági helyzetünk, egyre több a csaló, a tolvaj.
Tehát ne az ételek miatt aggódjunk, mert életünk rövid. Inkább szívünk, lelkünk állapotára vigyázzunk, mert ezek mindörökké megmaradnak.
Tiszta a szívünk?
“Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt 51:12)

Edzés után megfürdesz, ha a kertben dolgozol, utána zuhanyozol, kimosod a bepiszkolódott ruhádat, azt akarod, hogy tiszta legyen. Étkezés előtt kezet mosol, megmosod a zöldséget, a gyümölcsöt.
Amit a TV-ben nézel, azt is „megmosod”?
Amit olvasol, azt is „megmosod”?
Tiszták a kapcsolataid? Ha nem, változtass rajtuk, vagy szakíts velük! Küldd el azokat a barátaidat, akik rossz hatással vannak rád, akik miatt szíved nem tiszta! Nehéz, de meg kell tenni!
A hely, ahol élsz, tiszta?
Gerry edzőtermet változtatott, hogy lelkére ne hasson a rossz.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy csak olyan ételeket együnk, amelyek táplálják és építik a testünket. Vigyázunk, hogy ne együnk olyanokat, amelyekben szervezetünkre káros kémiai anyagok vannak. Nem esszük meg a gusztustalannak tartott ételeket.
Miért hagyjuk mégis, hogy a gusztustalan dolgok uralják életünket? Hiszen megváltoztathatjuk, mit olvasunk, mit nézünk a TV-ben, kikkel barátkozunk, milyen helyekre járunk.

Készíts új szívet, Istenem!
Tisztítsd meg szívemet, Istenem!
Tüntesd el szívemből a gonosz dolgokat!
Segíts, hogy jó döntéseket hozzak!
Segíts, hogy jó kapcsolatokban éljek!
Fordítsuk szívünket Jézus Krisztus felé! Amikor meghalt a kereszten, vére megtisztított minket. Tiszták lehetünk az Ő vérével, mert Ő akarja ezt a kapcsolatot velünk.

, , , ,

Hozzászólás

Tisztán tartott szív

Az utóbbi két istentiszteleten Jan és Péter tanított. Jan témája a szív tisztán tartása volt. A magvető példázatában mutatta meg, hogy szívünk olyan, mint egy veteményeskert. Tőlünk függ az, hogy milyen a talaja és hogyan növekszik benne Isten Igéje. Szívünk megvédése a mi feladatunk.

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet! (Példabeszédek, 4,23)

Hogyan tarthatjuk egészségesen a szívünket, és mit tehetünk azért, hogy jó termőtalaj legyen? Például úgy, hogy nem engedünk be oda minden szennyet testünk lámpásán, a szemünkön keresztül. Jan elmesélte, hogy náluk a családban hoztak egy szabályt arról, hogy este kilenc-tíz után nem szörföznek a tévécsatornák között. Már ezzel az apró döntéssel is rengeteg káros hatást kizártak. Bizonyos tévéműsorokat eleve nem néznek meg, mert még másnapra is elvonnák a gondolataikat Istenről. Szívünk tartalmát nem titkolhatjuk el, kiömlik belőlünk és elárulja, miről szól az életünk. Ha tele vagyunk hiábavalóságokkal, hogyan visszük el Krisztus jó illatát hétköznapjainkba, az emberek közé?

Jan és Péter tanítanak


Péter az inthetőségről tanított. Manapság keveset beszélnek az intés és az inthetőség fontosságáról, még kevesebbet fordul elő a gyakorlatban. Sok hívő sértésnek veszi, ha valaki rájuk szól és szembesíti őket saját engedetlenségükkel. Előbb akarják elhagyni a gyülekezetet, mint a bűnt. Olyan közösséget keresnek, ahol még nem ismerik őket eléggé, így folytathatják ott, ahol abbahagyták. A nagyobb gyülekezetekben jobban el lehet vegyülni, nincs ellenőrzés, nincs számonkérhetőség, nincs tanácsadó. Ebből adódóan közösség sincs igazán. Az intés segít, hogy a keskeny úton maradjunk, de csak közösségben és bizalomban működik.

Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által. (Zsidó 3,12-13)

Jerry és Ákos figyelnek

A Szentírás azt mondja, hogy a megtartatás a tanácsosok sokasága által van, és aki gyűlöli az intést, az bolond (Példabeszédek 10,12; 27,26). Ha intenek minket, akkor törődnek velünk. A hit hősei mindig örömmel fogadták az intést. Isten azokat inti, feddi, dorgálja, akiket szeret. Dávidot a 23. zsoltárban éppen a jó pásztor vesszeje és botja vigasztalta, holott azok a fenyítés eszközei. Ebből tudta, hogy az Úr jó irányba vezeti, mert ezek nélkül soha sem találta volna meg a nyugtot adó füves legelőket és a szomjat oltó csendes vizeket. Az apa is azért fenyíti meg fiát, mert szereti. Bár az intés kellemetlen, mégis hálásak vagyunk érte, mert így jutunk el az igazságra. Ha tudjuk, milyen hasznos nekünk a dorgálás, jó hozzáállással fogadjuk, nem pedig sértődéssel.

Ha igaz fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné. Nem vonakodik fejem, sőt még imádkozom is értök nyavalyájokban (Zsoltárok 141,5).

Az intést persze segítőkész szeretettel kell gyakorolni, de az igazság kimondásában nem szabad megalkudni! Pál Apostol egyik legkeményebb hangvételű levelében ezt kérdezte a megdorgált gyülekezettől: Most pedig ellenségetek lettem, mert megmondtam nektek az igazat? (Gal 4,16)

Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. (1Korintus 4,14)

További tanulmányozásra íme néhány intésről szóló ige: 1Kor 4,14; 5,2; 2Korintus 2,5-7; Galata 6,1; Kol 3,16; 1Thess 5,14; 2Thess 3,6; 3,14-15; 1 Tim 5,20; 4,13; 2Tim 3,16; Titus 1,9; 1,13; 2,6; Zsid 10,25; 13,17.

, , , , ,

1 hozzászólás