2015. március havi archívum

Wellnesshétvége Istennel

Szilvia női imanapot szervezett március 21 délutánjára, melyről itt olvasható beszámolója:

II Korintus 7,1

Judit azt mondta, olyan volt, mint egy wellnesshétvége. Lássuk csak, mit is csináltunk:

Énekekkel hangolódtunk rá az Úrra, hogy dicséretekkel menjünk be kapuin és hálaadással, mert Ő a megbocsátó, az igaz, a kegyelmes Isten. Ez felemelte a szívünket Hozzá.

Azután először is lelki tavaszi takarításba fogtunk, szétnéztünk az életünk zugaiban, és kisöpörtük a lomokat, a fájdalmas emlékeket, megvallottuk az elkövetett hibákat, bűnöket, ezeket letettük Jézus lába elé, a kereszt alá, hogy ne hordozzuk tovább, és ne akadályozzuk a kapcsolatunkat Vele.

Megáldottuk egymást, ami bőven megfelel egy megújító, jó illatú masszázsnak. Majd Katie osztotta meg velünk gondolatait, hogyan lehet elvonulni csendességbe, hogyan figyeljünk Isten hangjára. Megtagadtuk a hitünket akadályozó kísértéseket, kételkedést, hazugságokat, azaz becsuktuk és eldobtuk azt a fekete ernyőt a fejünk fölött, ami akadályozta, hogy Isten igéje csendes esőként hulljon ránk. Megint énekkel, és igékkel dicsértük Őt, aki szeretetet és békességet ad nekünk.

Áldjon meg téged az Úr!

Áldjon meg téged az Úr!

Ildikó tanított a megszentelődésről, az igaz életről, mert ez fontos minden hívő életében, de mint szabad metodisták, különös hangsúlyt fektetünk rá. Imádkoztunk egymás családjáért és barátainkért, hogy Isten töltse be szükségeiket, térjenek meg, gyógyuljanak meg. (Lassú, kitartó úszás a mély vízben…)

Rövid szünet után arról énekeltünk, hogy nem lesz egyedül a szívünk többé, ami felért egy lelki tánccal. Ezután Szilvia tanított arról, hogyan gyúrjunk a szellemünkre, hogy erősek legyünk Krisztusban. Felültünk a lóra, és kimentünk a terepre.

Végül ismét imádkoztunk a barátokért, szomszédokért, a gyülekezetért, a kerületért, az egész országért, mondhatni, hogy a vetésünk kizöldüljön, a fákon madarak fészkeljenek és elközelítsen az aratás, a gyümölcsérés ideje. A sok gyümölcs igen egészséges minden gyülekezet életében.

Megújult testtel, lélekkel és szellemmel mentünk haza.

Hírdetés

, , , , , ,

1 hozzászólás

Alakítsd át a gondolkodásod!

Március 15-én Katie beszélt saját életén keresztül arról, hogy hogyan változtassuk meg a gondolkodásunkat.

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12:1-2

Át kell alakítani a gondolkodásunkat! Az idézett levél 1-11 fejezete azt mutatja meg, mit tett értünk Isten. Az egyetlen ésszerű válasz erre, hogy felajánljuk egész életünket. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor fogjuk tudni, mi Isten akarata az életünkben. Ezután nem kell életünket a külvilág nyomása alatt élnünk. Ez egy végtelenül felszabadító érzés! Nem egy bizonyos dolgot kell megtennünk Isten akaratáért. Azt kell megtalálnunk, kik vagyunk Jézusban. Isten majd beteljesíti az Ő akaratát. A mi felelősségünk növekedni a vele való kapcsolatunkban.

igés kép

Célunk, hogy hasonlók legyünk Jézushoz, ennek megvalósulása egy élethosszig tartó folyamat. Hogyan történik ez?
1.) Akarnom kell! Nekem kell döntenem erről! “Istenem! Változtass meg!” Isten nem erőlteti ránk magát.
2.) Bíznom kell Istenben! Isten megbízható! Ő ismer engem a legjobban. Ő szeret engem a legjobban. Megbízhatom benne. Együtt kell működnöm vele!
3.) Tudatosan kell olyan helyzetbe kerülnöm, hogy változhassak, hogy Ő át tudjon formálni. Ne csak beszéljek a változás szükségességéről!

A legfontosabb lépések:
1.) Biblia olvasása, mert ez lelki táplálék.
2.) Imádság. Lelki párbeszéd Istennel, olyan kell legyen, mint a lélegzetvétel. Nem élhetünk enélkül.
3.) Dicsőítés, amikor Isten jóságára fókuszálunk. Akkor is, amikor szenvedünk. Ha erre fókuszálunk, ez segít az átalakulásunkban.
4.) Szolgálat, amikor szeretetből cselekszünk.
5.) Csendesség, amikor csak Istenre koncentrálunk.
6.) Böjt, ami segít a testi, lelki megtisztulásban.

Mindezekkel a lépésekkel segítjük Istent, hogy átváltoztathassa életünket. Minden döntésünk egy újabb lépés ezen az úton. Szánjuk oda életünket Istennek! Bármire is hív el Isten, csak Jézuson keresztül tudjuk megtenni. Jézus tanít az életünkön keresztül. De ez nem működik kapcsolat nélkül. Szükség van a mi válaszunkra. Isten képessé tesz, hogy változzunk, de együtt kell vele működnünk mindennap!

, , , , ,

Hozzászólás

Tag vagyok a gyülekezetben

Volt már, hogy szép helyen jártál, de nem volt aki osztozzon veled a szépségben? Egyedül jobb vagy közösségben? Mi a jó a közösségnek, ahová tartozunk? Mikor válunk Isten képmásaivá? Mi a gyülekezet célja? Miért, mivel szolgálhatunk? Egymást milyen módokon szolgálhatjuk? Mi a lelki ajándék? Milyen lelki ajándékokat kaptunk? Ismered a lelki ajándékaidat? Hogyan használod a lelki ajándékaidat? Egyáltalán készen állsz-e használni azokat? Te hogyan töltöd be az Isten által neked szánt szerepet? Hogyan tudjuk egymást támogatni a gyülekezeti munkában? – Ildikó ezeket a kérdéseket boncolgatta.

Közösségi és egyéni identitásunk összefüggéseire keresi a választ Larry.

, , , , , , , ,

1 hozzászólás

%d blogger ezt szereti: