2013. július havi archívum

Újra bizonyságtevő vasárnap!

Sundae (fagyi öntettel): csütörtökön rövid angolozás, hosszú fagyizás, sok nevetés jutott mindenkinek

Sundae (fagyi öntettel): csütörtökön rövid angolozás, hosszú fagyizás, sok nevetés jutott mindenkinek

Vasárnap a megtérés és újjászületés témáját Júlia folytatta. Az újjászületés következményeként a gondolkodásunkban és az életünkben változások történnek. A változások izgalmasak is, de félelmet is kiválthatnak, mivel ismeretlen az út, ami ránk vár. A jó dolgok is válthatnak ki félelmet, mivel ismeretlen útra lépünk. A félelem egyik ellenszere nem feltétlen a bátorság, hanem a bizalom a minket szerető Istenben. Az életben a párkapcsolatok és a házasság kialakításában is “azzal kezdünk el járni, akiben megbízunk”. Amikor megtérünk, akkor megbízhatónak kezdjük látni Jézust és a minket szerető Istent. A megtéréskor vele kezdünk el járni és élni.

Példabeszédek 3-ból néztük meg, mennyire megbízható:
– Egyengeti életünk ösvényét (utat készít, amire csak rá kell lépnünk)
– Bölcsességet ad,
– Bőséget ad,
– Gyógyulást és felüdülést kapunk tőle
– Int, dorgál és ezzel védelmet biztosít nekünk. Helyreigazít, ha letérünk a helyes útról.
Tőlem mit vár:
– Bizalmat
– Gondoljak rá minden utamon (ne hagyjam ki őt a számításaimból)
– Legyek alázatos (ne tartsam magam bölcsnek, ne okoskodjak, inkább kérdezzek tőle és bölcs emberektől, fogadjam a helyreigazítást)
– Féljem (becsüljem) Istent, tartsam őt tiszteletben, kerüljem el a rosszat.
– Tiszteljem a javaimból

Az első bizonyságtevőként Ágota arról beszélt, hogy Isten védelme a halálnál is erősebb és nagyobb. Ezt 72-ben tapasztalta meg először, amikor a műtőasztalon meghalt, Isten trónjánál látta magát, de az Úr visszaküldte, mert dolga van még a Földön. 1989-ben elment a Hit Gyülekezetbe, megtért és és lánya is. Azóta Istennel jár és Ő minden nap örömet ad. A Zsoltárokból olvasott fel részleteket. Dávid királyt is a legnagyobb problémákból vezette ki Isten. Könnyű a gazdagnak hinni, mert van mit ennie, de sokkal nehezebb a szegénynek, aki reggel nem tudja, hogy mit fog aznap enni. A hit a legfontosabb! Ágota vasárnap reggel találkozott egy koldussal, akinek adott, de a koldus is adott neki egy hajtogatott gyertyatartó alátétet. Adjunk, ha van miből – kapunk még attól is, akinek alig van valamije.

David, a második bizonyságtevő arról beszélt, hogy neki gyerekkorában elég volt a szülei hite, nem vette komolyan Jézus követését. “A szüleim voltak a keresztyénségem”. Egyetemen, nyári táborban egyik mentora megkérdezte, hogy miért keresztyén. Nem tudta a választ, összezavarodott. A Máté 7:21-ből kapott Igét – Félelmetes volt meglátni, hogy nincs kapcsolata Jézussal. János 17:3: Az Isten ismerete az Örök Élet… Az újjászületés után folyamatos tanulás jön, Isten megismerése következik.

Norbi 30 diaképpel beszámolt az amerikai, Wheaton-i élményeiről, nagyon élvezetes előadás volt 20 percben. Az nagyon megragadta, hogy Jézus-központú a képzés, nem csúsznak el különböző irányokba. A Campusban minőségi volt a berendezés, odafigyelnek a diákok szükségeire akár a sportolási lehetőségben, akár a könyvtárhasználatban. A legjobb diákétkeztetést ők biztosítják az összes egyetemmel és főiskolával egybevetve. Nagyon gyakorlatiasak a hitben is, oktatásban is.

Norbi élvezetes beszámolval készült az amerikai, Wheaton-i élményeiről

Norbi élvezetes beszámolval készült az amerikai, Wheaton-i élményeiről

Hírdetés

, , , , , ,

Hozzászólás

Beleszülethetsz Isten családjába!

A megtérés üzenete után Péter az újjászületésről tanított.

A megtérés üzenete után Péter az újjászületésről tanított.

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá lett minden.(2Kor 5:17) – A tanítás teljes anyaga meghallgatható itt:

Szükséges, hogy újjászülessetek – figyelmeztet minket a Megváltó (János 3,5-7), mert újjászületés nélkül nem juthatunk be Isten országába. A megtéréskor válunk Isten gyermekeivé, azáltal hogy beleszületünk Isten családjába. Ezt hívjuk újjászületésnek. Egy új szívet kapunk Istentől, a régi helyett. Kilépünk az ádámi származásból, és Istentől születettekké válunk. (Róm 8:14-16). Ilyenkor, mint most született csecsemőket, elkezd minket az Atya felnevelni, az Ő Igéje és Szelleme által. Ezt hitben való növekedésnek hívjuk (1Péter 2:3; János 1:12-13). Az újjászületéskor Isten Szelleme beköltözik a szívünkbe, és ottmarad örökre (Róm 5:5). …el is pecsételt minket, és a Szellem zálogát adta a mi szíveinkbe. (2Kor 1:22)

Valakik pedig befogadták őt (Krisztust), hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. (Jézus nevében) Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. (János 1:12-13)

Miért szült újjá engem Isten?
-Mert Ő irgalmas és szeret. (Titus 3:5)
-Mert Ő így akarta. (Jakab 1:18)
-És természetesen azért, mert megtértél és hittél Jézus nevében. (János 1:12-13)
Hogyan, mi által szült újjá?
-Isten Igéjének a romolhatatlan magja által. (1Péter 1:23; Jakab 1:18)
-A Szent Szellem által. (Titus 3:5; 2Kor 1:22; Gal 4:6)
Milyennek lát engem Isten az újjászületésem óta?
-Szentnek, tisztának, igaznak. (1Kor 6:11)
-Olyan személynek, aki meghalt a bűn számára, de él Isten számára. (Róm 6:11; 1Pét 2:24)
Kinek lát engem Isten az újjászületésem óta?
-Szeretett gyermekének, és örökösének. (Róm 8:14-17; 1Ján 3:1-3)
-Bizalmasának, aki bármikor bemehet hozzá. (Ef 3:12; Zsid 10:19-22)

Az új embernek új szív jár az új élethez!

Az új embernek új szív jár az új élethez!

Szabolcs és Norbi voltak a júliusi szülinaposok.

Szabolcs és Norbi voltak a júliusi szülinaposok.

, , , , ,

Hozzászólás

Megtérés, az első lépés

Megtérés nélkül egy lépést sem tudunk haladni előre - mutatott rá Péter.

Megtérés nélkül egy lépést sem tudunk haladni előre – mutatott rá Péter.


Az Újszövetségben először Keresztelő János hirdette a megtérést, de Jézusnak is ez volt az első üzenete. Ugyanezt vitték tovább Péter és Pál apostolok. Amikor Pétert megkérdezte a tömeg, hogy mit tegyenek, Péter első helyen a megtérésre szólított fel. A Pétert körülvevő tömeg addigra már megértette, hogy a Megváltót saját népe juttatta keresztre és ez nagyon elszomorította őket. Ez az Isten szerint való szomorúság sarkallta őket a megtérésre.

“Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.” 2Korinthus 7,9-10.

A megtérés ideje a most.

A megtérés ideje a most.

Az üzenet nem változott. Most is a megtérés az első lépés, ezt csak felismerés és bűnbánat előzi meg. A megtéréssel kezdünk el hitben járni, felállva szívünk királyi székéből, átadva a helyet Istennek. Amikor megtérünk, hazatérünk az atyai házhoz új gondolkodással a fejünkben. A megtérés szilárd döntés, amit 180 fokos fordulat az életünkben. Már nem a bűn és halál felé haladok, hanem Jézus Krisztus keresztje van előttem. Isten most is mindenkinek parancsolja, hogy megtérjen.

“A tudatlanság idejét elnézi az Isten, de most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.” ApCsel17,30.

A program mindig is a megtéréssel kezdődött, Isten bűnbocsánatát is így fogadjuk el.

A program mindig is a megtéréssel kezdődött, Isten bűnbocsánatát is így fogadjuk el.


Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Ő nem gyönyörködik a bűnös halálában. Mindent megtesz azért, hogy megtérésre hívjon, mert Ő a megtérésben és az új életben gyönyörködik. (Ezékiel 33,11) Ezt mondja Péter apostol is a levelében: “Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” 2Péter3,9.
Megtérésünkhöz méltó élet...

Megtérésünkhöz méltó élet…


A program nem változott. Most is a megtérés az első lépés. Hitbeli életünket úgy kell élnünk, hogy mindvégig méltó legyen megtérésünk csodálatos, elszánt pillanatához.

, , , , , ,

Hozzászólás

Nyári programok a Közhelyben

Állandó programjaink a Közhelyben nyáron is folyamatosak!

Állandó programjainkra minden héten várunk!

Állandó programjainkra minden héten várunk!


Istentisztelet: minden vasárnap 10:30-tól.
Bibliakör: minden kedden 17:00-tól.
Helyreálló Csoport: minden kedden és csütörtökön 18:00-tól. www.helyreallas.hu
Meglepetéssel...

Meglepetéssel…


Nyári találkozó az angol tanfolyam résztvevőinek
2013. július 25-én csütörtökön, délután háromkor a Közhelyben.
Várjuk angol tanfolyamra járó barátainkat!

Fagyis angol 2013 július 25
A Diridongó Zeneovi nyári szünetet tart.
A Női torna hétfőnként átmenetileg szünetel.

Gyöngyöző Műhely Mannával
2013. augusztus 10-én, 17-én, 24-én és 31-én szombaton, délután háromtól a Közhelyben.
Előzetes jelentkezés szükséges a homoperla@gmail.com vagy a jtoth1@hotmail.com cimen. Bővebb információk a honlapon: Mannus Gyöngyvilága Anyagköltség: 1500 forint

A Közhely mindenki előtt nyitva áll!

,

Hozzászólás

Tíz dolog, amit Krisztusban megkaptunk

Jan visszatért hozzánk hosszú útjáról és egy tanítással is készült. A Krisztusban való hit még annál is többet ad nekünk, mint annak a reménységét, hogy a Mennyben leszünk vele. A megváltás áldásait már itt a Földön élvezhetjük. Jan tíz pontban foglalta össze ezeket.

Jan és Réka

1. Megmenekültünk a bűneinkből, senki nem vádolhat minket!
Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Róma 8,1-2.

2. Meggyógyulhatunk!
Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. 1Péter 2,24.

3. Szabad lehetsz!
– Sátántól
– múltadtól
– félelmektől
– rossz kötelékektől (pl. függőségek)
Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Galata 5,24.

4. Megtalál Isten, ha elveszve érzed magad!
Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lukács 19,10.

5. Szeretett személy lehetsz, nem pedig elvetett!
Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. 1János 3,1.

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Róma 8,38-39.

6. Isten gyermeke lehetsz, nem pedig árva!
Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. János 1,12-13.

7. Isten örökbe fogadott, örökössé tett!
Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Róma 8, 14-17.

Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Róma 8,32.

8. Egyek vagyunk Krisztussal!
Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Róma 8,9-11.

9. Szent lehetsz!
Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust; ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Efezus 4,17-24.

10. Békességed lehet, mert békességet kapsz!
Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot. Róma 5,1.

Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. János 14,27.

, , , , ,

Hozzászólás

Isten Igéje felépíthet

Dr. Kováts György volt gyülekezetünk vendége

Dr. Kováts György volt gyülekezetünk vendége


Felépülésünkhöz és örökségünkhöz Isten Igéje révén juthatunk. Nagy kincs számunkra, hogy kezünkben tarthatjunk Isten szavát – tanította Kováts György barátunk. Rajtunk áll, elsajátítjuk-e a Biblia mélyebb ismeretét, hogy ne legyünk olyanok, akik nem veszik át az örökségüket Krisztusban.
Pál apostol rábízta az efézusiakat Isten Igéjére.

Pál apostol rábízta az efézusiakat Isten Igéjére.


Dr. Kováts György tanítása itt megtekinthető:

Példabeszédek 4,13
Ha Istené az első hely, minden más is meglesz, amire szükségünk van!

Ha Istené az első hely, minden más is meglesz, amire szükségünk van!


Dr. Kováts György és TSP

, , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: