2016. szeptember havi archívum

Kereszt-kérdések

Nyár elején új sorozatba kezdtünk. Az elmúlt tíz hét során a Szentírás Szövetség által kiadott Kereszt-kérdések (Christianity Explored Study Guide) munkafüzet alapján három olyan kérdést vizsgáltunk meg, ami a kereszténység lényegét jelenti.

keresztkerdesek.jpg

Ki volt Jézus? Miért jött? Mit jelent követni őt? Mindezt a Biblia egyik könyvének, Márk evangéliumának tükrében tettük. Miért éppen Márk evangéliumát vizsgáltuk?

Márk közeli munkatársa, tolmácsa volt annak a Péternek, aki Jézus egyik tanítványa volt, tehát mint szemtanú, teljes hitelességgel mesélt a történtekről. Pétert Kr.u. a hatvanas évek közepén kivégezték, Márk éppen Péter halála előtt, vagy röviddel halála után írta evangéliumát. Írásának konkrét célja volt. Azért írt, hogy pontosan megőrizze Péternek mint szemtanúnak a bizonyságtételét, azért, hogy elmondja az embereknek az örömhírt Jézusról. Márk evangéliuma nem pusztán egy véletlenszerű gyűjtemény Jézus életének eseményeiből és tanításaiból. Ellenkezőleg, gondosan válogatott történéseket ír le Jézus életéből, és tudatosan teszi ezeket meghatározott sorrendbe. Azt szeretné, hogy olvasói pontosan megértsék, kicsoda Jézus.

Márk azzal a döbbenetes állítással kezdi könyvét, hogy Jézus Krisztus „az Isten Fia”(Márk 1,1), azaz Jézus Isten, emberi formában.

Tíz héten át tanulmányoztuk Márk evangéliumát. Rengeteg kérdést tettünk fel, rengeteg választ kaptunk. Hétről hétre egyre jobban láthatóvá vált előttünk Jézus isteni ereje és hatalma. Abban, ahogyan tanított (Mk 1,21:22), ahogyan uralkodott a betegség felett (Mk 1,29-31), a természet erői felett (Mk 4,35-41), a halál felett (Mk 5,35-42), ahogyan megbocsátotta a bűnöket (Mk 2,1-12).

Megértettük, hogy a világ azért nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, mert mi nem vagyunk olyanok, amilyennek lennünk kellene. Mindannyian fellázadtunk Isten ellen, a Biblia ezt nevezi „bűn”-nek. Jézus pedig azért jött, hogy megmentsen bennünket bűnünkből. Jézus készséggel és tudatosan vállalta a kereszthalált. Tudta, hogy ez az, amire szükség van. Ő vette magára Isten haragját és ítéletét, ami a mi bűnünkért járna. Amikor Jézus meghalt, a templom függönye a tetejétől az aljáig kettéhasadt. Ez azt jelképezi, hogy Jézus halála utat nyitott a bűnös ember számára Isten színe elé.

Megértettük, hogy jócselekedeteink nem tesznek minket elfogadhatóvá Isten számára. Ezek önmagukban nem oldják meg bűnünk problémáját. Isten egyedül Jézus halála következtében fogad el bennünket. Amikor arra nézünk, ami a kereszten történt, Istent látjuk, amint ingyen ajánlja nekünk a bocsánatát. Ezt soha nem tudjuk kiérdemelni vagy megszolgálni. Ez Isten kegyelme: úgy bánik velünk, ahogyan egyszerűen nem érdemeljük meg.

Megértettük a feltámadás csodáját és reménységét. Reményt ad, mert azt bizonyítja, hogy örök élet vár azokra, akik bizalommal elfogadják, amit Jézus értük tett a kereszten. Minden, amit Jézus ígért, be fog teljesedni…”, ahogyan megmondta nektek”.

Beszélgettünk arról is, mit jelent a keresztény élet a gyakorlatban, mit jelent Krisztus útján járni. Hiszen a keresztény élet olykor egyáltalán nem könnyű, de fontos tudni, hogy Isten választott ki minket (1 Péter 1,1-2), és hogy „élő reménységünk” van: a Menny biztos ígérete (1 Péter 1,3).

Fontos tudni, hogy bölcs emberekkel vegyük körül magunkat, akik segíteni tudnak nekünk Krisztus követésében a Menny felé vezető úton (Példabeszédek 13,20).

Péter azt mondja a keresztényeknek, hogy „egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek” (1 Péter 1,22). Anélkül a kölcsönös támogatás nélkül, amit a gyülekezetben, a közösségben adunk és kapunk, nehéz lenne kitartanunk a hit útján. Közösen imádkozva, közösen olvasva és értelmezve Isten Igéjét könnyebb felvenni a keresztünket, és követni Jézust.

A Szentlélek jelenléte pedig – akit Jézus önmaga helyett küldött nekünk, hogy mindig velünk legyen – vágyat és erőt ad, megmutatja nekünk, hogy miért érdemes így élnünk.

A sorozat végére megértettük: kereszténynek (Krisztus követőnek) lenni azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk Istennel. Ezért örömhír „Jézus Krisztus evangéliuma”.

Hírdetés

, , , , , , ,

1 hozzászólás

Programok a Közhelyben (2016. szeptember-október)

Eltelt egy újabb nyár, reméljük, mindenkinek sikerült újult erővel belevágni a munkába, tanulásba! A tanév üteméhez igazodva kezdjük újra a programjainkat, melyre szeretettel várunk benneteket, ismerőseiteket, családtagjaitokat.

2016. szeptember 7-én, szerdán délelőtt 10:30-kor indult újra a Diridongó Zeneovi Donáth Zsuzsi nénivel. Ebben a tanévben is várjuk a kismamákat a 3 éven aluli csemetéikkel. A Temesvári Tünde által vezetett Baba-mama torna időpontjáról később tájékoztatjuk az érdeklődőket.

blog_helyreallas

Az Élet Kenyere Alapítvány ajánlásával

2016. szeptember 1-től a Helyreálló csoport csak keddenként tart összejövetelt.

2016. szeptember 12-én, hétfőn 11 és 15 óra között a Villányi út 44. alatti irodánkban Pál Sándor tart konzultációt munkaügyekben és szociális témákban. Előzetes jelentkezés nem szükséges. Szükség esetén írhattok Sándornak a pal.sandor.ede@gmail.com e-mail címen úgy, hogy ránk hivatkoztok.

2016. szeptember 13-án, kedden 11-től Női beszélgető csoport indul Mihályi Zsuzsa vezetésével a Közhelyben. Témája a Szeretetnyelvek. Várjuk a hölgyek jelentkezését.

2016. szeptember 13-án, kedden újra indul a Bibliaóra Tóth Péterrel. A helyszín változatlan, ám 18 órakor kezdődik az egyórás tanulmányozás.

2016. szeptember 18-án nem a Közhelyben tartjuk az istentiszteletet, hanem Komáromban.

2016. szeptember 21-én, szerdán délután 3-tól kezdődik újra az ingyenes angol tanfolyam az Újbudai Humánszolgáltató Központ földszinti termében (XI. Bogdánffy u. 7/d).

2016. október 15-én, szombaton délután 5-től 8-ig Kiút a bánatból  két igaz történet alapján avagy Ember tervez, Isten (valami jobbat) végez. Gyertek, töltsetek egy estét Eric és Kari Perry barátunkkal!

További programjaink szokásosan vasárnap délelőtt 10:30-tól a Szabad Metodista Gyülekezet istentiszteleti összejövetelei, ahová felekezettől függetlenül várjuk a Biblia iránt érdeklődőket (Villányi út 44. bejárat az Ábel J. u. sarkán).

Tervezzük az Életvezetési program alkalmait, például a konfliktuskezelés második részét. További részletek a honlapon lesznek olvashatók a www.eletkenyere.org címen vagy telefonon lehet érdeklődni s 06-1-787-2745 számon munkaidőben.

Megérkezett a Family magazin legújabb száma!

maiige

Ha szeretnéd, hogy legyen nálad Bibliaolvasó kalauz, akkor szeretettel ajánlom a Mai Igét vagy a Csendes perceket. Mindkettőből van még néhány példány, amelyekre lehet épp neked van szükséged.

A Közhely könyvtár könyvei között újdonságok is találhatók! Kölcsönözzétek, olvassátok, töltődjetek! Persze akik az újdonságokon túl is érdeklődnek a keresztény irodalom iránt, az alábbi témákban találnak olvasnivalókat könyvtárunkban:

Gyermekkönyvek
Kérdések, válaszok
Népszerű írók tanításai
Regények, elbeszélések
Győzelem füzetek
Lélektan, szolgálat
Alkalmazott teológia
Szótárak
Igemagyarázatok
Történelem
Hitvédelem
Bibliák
Család, párkapcsolat
Prédikációk, tanítások
Egyéb tudományterületek

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: