2011. július havi archívum

Tanítás a beszédről

Július 24-én, vasárnap a beszédről tanítottam. Fontosnak tartom a témát, mert ebben a fejreállt világban azok az emberek a legnépszerűbbek, akik a tévében-rádióban (vagy asztali társaságban) rengeteget tudnak egyhuzamban beszélni, pontosabban fecsegni. Monológjaikban – bár valóban szórakoztatóak – nagyon kevés az igazán értékes gondolat, miközben pótolhatatlan órák telnek el. Könnyen találhatunk tanfolyamokat és tanárokat, akik megtanítanak minket beszélni – nincs is ezzel baj -, de ki tanít meg minket hallgatni? Sok beszédnek sok az alja, vagy ahogy az Írás mondja: Sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja az ő ajkait, az értelmes. (Példabeszédek 10,19) Összegyűjtöttem, mit tanít a Biblia a beszédről, szokásomhoz híven tömör a tanítás, sok igehellyel.

Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és ahogy kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. (Példabeszédek 18:21)

A beszéd forrása a szív, mert a szívnek teljességéből (bőségéből) szól a száj. (Mt 12:34-37) Ahogy az Isten szavának teremtő hatalma van, úgy az ember szavának is: életet vagy halált hordoz, attól függ, hogyan használjuk fel: meglesz neki, amit mondott. (Mk 11:23) Azért kaptuk a nyelvünket, hogy Istent dicsérjük, hirdesük az igazságot, és áldást mondjunk a testvéreinkre, de még az ellenségeidre is! Az emberek, sajnos elkezdték a beszédet rendeltetésén kívül, egymás ellen használni. Az ember, nyelvével lángra lobbantotta a világot.

A nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Íme, csekély tűz milyen nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, magát is lángba borítva a gyehennában. (Jak 3:5-7; További igék: Példabeszédek 21:23; 10:9; 12:13; 13:2; 18:20)

Mivel a beszéd hatalom, ezért az embernek számot kell majd adnia arról, hogyan használta azt. Felelnünk kell minden elhamarkodott beszédért az ítélet napján. (Máté 12:36-37) Mit tehetünk? Csak olyanokat mondjunk ki, amit majd a mennyei törvényszék előtt is bátran fel merünk vállalni. Csak azt mondjuk ki, amit Jézus jelenlétében is kimondanánk. A meggondolás, mindig egy lépéssel előzze meg a szánkat. Gondoljunk csak bele, mennyi baj származott már elhamarkodott kijelentésekből, pletykákból, félinformációk továbbadásából?

Láttál-e beszédeiben hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, hogynem afelől! Ezért hát: Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Mert ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.(Példabeszédek 29:20; Jakab 1:19; 1:26; Péld 15:28)

Hogyan tudom megfékezni a nyelvemet?

– Ne beszélj sokat feleslegesen, mert a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. (Péld 10:19)
– Ha kéred az Urat: Tégy zárt az én szájamra; őriztessed az én ajkaim nyílását. (Zslt 141:3)
– Ha átadod a nyelvedet is Neki, mint élő, szent és Istennek kedves áldozatot. (Róma 12:1)
Íme egy minta: URAM, TIÉD A NYELVEM, RENDELKEZZ VELE! TE TÖLTSD BE AZ ÉN SZÁMAT, HOGY MINDIG NEKED KEDVES DOLGOKAT MONDJAK. MOSTANTÓL DICSÉRETRE, BIZONYSÁGTÉTELRE, IMÁRA, ÁLDÁSRA, IGAZMONDÁSRA FOGOM HASZNÁLNI A SZAVAKAT. JÉZUS NEVÉBEN: ÁMEN
– Csak azt mondd ki, amit Jézus nevében ki mernél mondani. Amit pedig szóltok, vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Semmi rothadt beszéd ki ne jőjjön a szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre szükség szerint, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. (Kol 3:17; Ef 4:29; Péld 10:21)

Milyen legyen a beszédem?

– A beszéded legyen: igen igen, nem nem; és ami ezen túlmegy, a gonosztól van.
(Máté 5:37)
– A beszéded legyen: mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. (Kol 4:6) A szelíd nyelv, életnek fája, a romlott pedig összetöri a lelket. (Péld 15:4)
– Mondd Isten Igéjét! Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon!
(Kol 3:16; 5Móz 6:6-8)

– Mondd mindig az igazat!
(Ef 4:25; Péld 6:16; 12:18; 26:28; Kol 3:9; Jel 21:8; 22:15; 3Móz 19:11)
– Legyen a beszéded mindig jól időzített!
(Préd 3:7; Péld 15:23; 17:27; Jób 32:4-17; Ámós 5:13)
– A beszéded mindig hitből fakadjon, és Krisztust vallja meg! (2Korint 4:13; Máté 10:32-33)
Mert a te szavaid alapján nyilvánítanak igaznak, és a te szavaid alapján ítélnek majd el. (Mt 12:37)
– Ne fecsegjünk! Az üres, tudatlan beszéd megtévesztést hordoz, és elködösíti a valóságot.
(Efézus 5:6; Jób 38:2)


Vigyázz, mert a beszédet némelyik ember nem az őszinteség, hanem a tettetés eszközeként használja: Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. (Péld 26:24)

Hírdetés

, , ,

1 hozzászólás

Nyári képeslapok

Katie és Larry üdvözlete

A Verebi család Keszthelyen járt

Mi pedig Balatonfüreden voltunk...

,

Hozzászólás

Nyári alkalmak, nyári vendégek

A nyaralási időszakban sem maradt üres a Közhely. Járt nálunk Gerry McNamara Győrből és Dr. Komesz Mátyás, a Pünkösdi Teológiai Főiskola tanára. Matyi bácsi arról tanított, hogy bár a végső időkben élünk, várva Krisztus visszajövetelét, Ő mégis már most itt él a szívünkben.

Figyelmezzünk a moderátorra!


Az örök életet és az Istennel való közösséget már elkezdtük itt a Földön. Jézus megígérte, hogy nem hagy minket árván, velünk lesz. Már az Éden kertjét is azért ültette Isten, hogy velünk legyen közösségben. A bűnbeesés után pedig mindent megtett, hogy ezt a széttört közösséget helyreállítsa. Mi, akik rátaláltunk Krisztusra és elfogadtuk a megváltást, elmondhatatlanul nagy ajándékot kaptunk tőle: az Ő jelenlétét a szívünkben. Időzzünk hát sokat Jézus jelenlétében, minden nap szánjunk rá időt rendszeres csendességünkben a Bibliát olvasva és imádkozva, Neki felszabadultan énekelve. Nem létezik jobb időtöltés az Istennel való közösségnél. Minden perce kincs. Igyekezzünk másokkal is megismertetni ezt a kincset és tegyünk tanítvánnyá mindenkit, akit csak lehet!

Ha Krisztus bennünk él, töltsünk vele sok időt!


Gerry McNamara arról tanított, hogy mi a legfontosabb dolog az életünkben

, , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: