John Wesley (képregény)

A Wesley-örökség átadása

John Wesley képregény

Ha elhangzik az a szó, hogy képregény, sokaknak eszébe jut Garfield, Pókember, Superman, vagy a Star Wars, és csak kevesen gondolnak arra, hogy a Bibliáról vagy egy Istenért égő szívű emberről is készülhet ilyen típusú alkotás. Pedig készülhet. A képregény is egy kifejezési forma, egy történetet mesél el. Egymás után következő képek sorozatából áll, az irodalom és a képzőművészet sajátos keveréke, amit gyakran a kilencedik művészetnek neveznek. A képeket rendszerint (elbeszélő vagy párbeszédes) szöveg egészíti ki, ami általában úgynevezett szóbuborékokban helyezkedik el. Gyökerei évszázadokra, a kora középkori kódexekig és falfestményekig nyúlnak vissza. A képregény szoros értelemben vett, mai formája (képkockák, szóbuborékok, oldalszerkesztés stb.) nagyon fiatal, a 19. század végén alakult ki az Egyesült Államokban. Tipikusan huszadik századi műfaj, a popkultúra része.

Egyedi formában, képregényként jelent meg John Wesley élete. A különleges, elsősorban tizenéveseket megszólítani akaró forma a szerkesztők szerint jó eszköz Wesley életének bemutatásához, hiszen a fiatalabbak szívesebben vesznek kézbe képregényt. A kiadvány megjelenésének aktualitását a Wesley fivérek megtérésének 270. évfordulója adta, ugyanis 1738-ban először Charles (május 21.), majd néhány nappal később John (május 24.) értette meg, hogy mit is jelent valójában Jézus kereszthalála.

A képregény megjelenését hazánkban önkéntes adományozók, a Magyarországi Metodista Egyház és a Metodista Egyház Közép- és Dél-Európai Centrálkonferenciájának Püspöki Irodája támogatták. A fordítás alapjául szolgáló képregényt, melynek címe John Wesley – Gestalten des Protestantismus von Gestern und heute Éditions du Signe (Strasbourg, 1989), Michel Weyer írta, Alain D’Orange rajzolta.

Wesley

Kicsoda John Wesley?

John Wesley, a metodista ébredés elindítója, akinek élete sokakra tett nagy hatást. John Wesley így vall 1738. május 24-én történt megtéréséről: „Úgy gondolom, hogy e napon reggel öt óra lehetett, amikor Újtestamentumomat ezeknél a szavaknál nyitottam ki: „Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek.” 2 Pt 1,4)”

Wesley

Kik a metodisták?

A metodisták eredetileg csak egy belső megújulási mozgalmat képeztek az anglikán egyház kebelén belül, amely bírálta az intézményes egyházat. Nevét annak köszönheti, hogy szellemiségét a komolyság és módszeres (metódus) kegyesség jellemzi, amelyet követői magukévá tesznek. A 18. század végén különült el az anglikanizmustól. John Wesley halála után (1791), a körülmények kényszerítő hatására létrejött az Angol Metodista Egyház, majd más országokban is sorra alakultak metodista egyházak: az Egyesült Államokban még Wesley életében, 1784 karácsonyán alakult meg az első önálló metodista felekezet, a püspöki rendszerű Püspöki Methodista Egyház, mai nevén Egyesült Metodista Egyház. Angliában átmenetileg szakadás következett be soraikban, de 1932 óta ismét újra egyetlen egyházat alkotnak. Ma 108 országban mintegy 75 millió metodista él.
A magyar metodista misszió bő 100 éves múltra tekinthet vissza. Az első gyülekezetek német nyelvterületen Bácskában alakultak, majd 1905-ben Budapesten folytatódott a metodista igehirdetés szolgálata. Az állam 1947-ben teljes jogú egyháznak ismerte el a metodista közösséget. 1949 után egyre erősödő politikai nyomás nehezedett ránk, szolgálatunkat korlátozták, külföldi kapcsolatainkat elvágták, államosították budakeszi szanatóriumainkat, budapesti székházunkat, állami hatóságok felügyelték egész egyházi életünket. A 60-as évektől kezdve a nyomás enyhült, újabb megelevenedés következett be főleg a fiatalok körében. A magyarországi metodizmus történetében a Magyarországi Metodista Egyház tekinthet vissza a legnagyobb múltra: megalapítására 1898-ban került sor. Rajta kívül a következő egyházak, illetve szervezetek tekintik magukat a Wesley-féle teológiai gondolkodás örökösének: a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET), a Názáreti Egyház, az Üdvhadsereg Szabadegyház, a Felebarát Alapítvány, az Élet Kenyere Alapítvány és a World Gospel Mission Alapítvány. A wesleyánus összefogást erősítve ebből hatan 1998-ban alapították meg a Wesley Egyházi Szövetséget.

Hírdetés