Archive for category Bizonyságtétel

Tagsági vasárnap

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
I. Korintus levél 12,27

A gyülekezet alapelvei és tevékenységi körei

A gyülekezet alapelvei és tevékenységi körei

Mit jelent gyülekezeti tagnak lenni? Több korábban elhangzott tanítás szól a gyülekezeti tagságról, illetve Norbi is felhívta a figyelmet a legutóbbi tanításakor arra, a magvető példázatát ismertetve, hogy a hallottakat ne csak a saját életünkre alkalmazzuk, hanem a hitközösségi életünkre is.

Larry kiemelte tanításában, hogy amikor a gyülekezetről beszélünk, két különböző, de egymással összefüggő részről beszélünk: az elvekről és a gyakorlatról. Az elvek olyanok, mint a fának a gyökere, általában nem is látszik. Ha megvannak az erős gyökerek, azok felvisznek a gyülekezet gyakorlati életébe, funkciójába, a bárki által látható felszínre.

Mik a tagság feltételei?
1. Megtérés és hit: elismerjék Jézust megváltójuknak
2. Megkeresztelkedés
3. Elfogadni a gyülekezet hitvallását
4. Elfogadni a tagsági szövetséget

A tanítás után Larry felkérte az új tagokat, hogy osszanak meg a közösséggel egy rövid megvallást és beszéljenek arról, hogyan szeretnék szolgálni a közösséget. Ezt követően egy újabb ünneplésre került sor: Ildikót, mint helyi szolgáló jelöltet mutatták be a közösség tagjainak. Ez a hitbeli lépés azt jelenti, hogy Ildikó elfogadja Isten hívását, hogy majdan lelkipásztorként szolgáljon.

Múlt vasárnap délután azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük két testvérünk keresztelését. Erre az alkalomra medencét béreltünk a közeli középiskolában. Larry és Péter szolgáltak az ünnepségen. Éva és Misi, gyülekezetünk két tagja keresztelkedett meg. Mindketten pozitívan megerősítették a Jézus Krisztusba vetett hitüket. Csodálatos volt látni, hogy amikor feljöttek a vízből, arcukon tükröződött az öröm. Isten áldását kívánjuk az életükre!

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. (Máté 28:19 (KAR))

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. (Máté 28:19 (KAR))

További képek és angol nyelvű beszámoló olvasható Larry blogján.

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

A jó tanítvány nyomában

A múlt vasárnapi istentiszteleten az amerikai csoport vezetője, Kathy Cole tanítását hallgathattuk. Kathy azt mondta, hogy Isten háromszor nagyon próbára tette az élete során: fia súlyos betegsége, 15 hónap munkanélküliség, valamint menye és születendő unokája tragikus halála egy szörnyű autóbalesetben.

Ne feledjük: bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, Isten hűséges!

Ne feledjük: bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, Isten hűséges!

Kathy története megérintette minden jelenlévő szívét. Bizonyságtétele itt tekinthető meg:

Larry két héttel ezelőtti tanításában pedig arra keresett választ, hogy hová tűnt a jó tanítvány:

Nagyon hálásak vagyunk, hogy a tervezett felújítási munka elkészült, amíg a csoport itt volt. Ráadásul a kilenc csoporttagon kívül 27 önkéntesünk 300 óráját szánta a közös munkára, nem számítva Larry, Katie és Júlia odaszánt óráit. Dicsőség az Úrnak!

Köszönjük minden testvérünk és barátunk áldozatos munkáját!

Köszönjük minden testvérünk és barátunk áldozatos munkáját!

36 ember 300 óráját szánta a közös munkára

36 ember 300 óráját szánta a közös munkára

A dolgos hetet egy hangulatos grillezéssel zártuk le

A dolgos hetet egy hangulatos grillezéssel zártuk le

További képek láthatók és beszámoló olvasható Larry blogján.

, , , , , , , , ,

Hozzászólás

Alakítsd át a gondolkodásod!

Március 15-én Katie beszélt saját életén keresztül arról, hogy hogyan változtassuk meg a gondolkodásunkat.

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12:1-2

Át kell alakítani a gondolkodásunkat! Az idézett levél 1-11 fejezete azt mutatja meg, mit tett értünk Isten. Az egyetlen ésszerű válasz erre, hogy felajánljuk egész életünket. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor fogjuk tudni, mi Isten akarata az életünkben. Ezután nem kell életünket a külvilág nyomása alatt élnünk. Ez egy végtelenül felszabadító érzés! Nem egy bizonyos dolgot kell megtennünk Isten akaratáért. Azt kell megtalálnunk, kik vagyunk Jézusban. Isten majd beteljesíti az Ő akaratát. A mi felelősségünk növekedni a vele való kapcsolatunkban.

igés kép

Célunk, hogy hasonlók legyünk Jézushoz, ennek megvalósulása egy élethosszig tartó folyamat. Hogyan történik ez?
1.) Akarnom kell! Nekem kell döntenem erről! “Istenem! Változtass meg!” Isten nem erőlteti ránk magát.
2.) Bíznom kell Istenben! Isten megbízható! Ő ismer engem a legjobban. Ő szeret engem a legjobban. Megbízhatom benne. Együtt kell működnöm vele!
3.) Tudatosan kell olyan helyzetbe kerülnöm, hogy változhassak, hogy Ő át tudjon formálni. Ne csak beszéljek a változás szükségességéről!

A legfontosabb lépések:
1.) Biblia olvasása, mert ez lelki táplálék.
2.) Imádság. Lelki párbeszéd Istennel, olyan kell legyen, mint a lélegzetvétel. Nem élhetünk enélkül.
3.) Dicsőítés, amikor Isten jóságára fókuszálunk. Akkor is, amikor szenvedünk. Ha erre fókuszálunk, ez segít az átalakulásunkban.
4.) Szolgálat, amikor szeretetből cselekszünk.
5.) Csendesség, amikor csak Istenre koncentrálunk.
6.) Böjt, ami segít a testi, lelki megtisztulásban.

Mindezekkel a lépésekkel segítjük Istent, hogy átváltoztathassa életünket. Minden döntésünk egy újabb lépés ezen az úton. Szánjuk oda életünket Istennek! Bármire is hív el Isten, csak Jézuson keresztül tudjuk megtenni. Jézus tanít az életünkön keresztül. De ez nem működik kapcsolat nélkül. Szükség van a mi válaszunkra. Isten képessé tesz, hogy változzunk, de együtt kell vele működnünk mindennap!

, , , , ,

Hozzászólás

A megváltottak adventi öröme

2013 utolsó bejegyzésében az elmúlt hetek adventi tanításaiból és képeiből találhattok egy csokrot, ezzel kívánunk mindenkinek áldásos, boldog új évet!

Öröm és vidámság nem ugyanaz - tanította Larry, Júlia pedig tolmácsolt.

Öröm és vidámság nem ugyanaz – tanította Larry, Júlia pedig tolmácsolt.
Ildikó a megtört kapcsolatok helyreállításáról beszélt.

Ildikó a megtört kapcsolatok helyreállításáról beszélt.Decemberben is megünnepeltük a születésnaposokat.

Decemberben is megünnepeltük a születésnaposokat.


...persze a tora sem maradt el.

…persze a tora sem maradt el.


Larry beszámolóját a közhelybarátok karácsonyáról ide kattintva találjátok meg.

Larry beszámolóját a közhelybarátok karácsonyáról ide kattintva találjátok meg.


Zita összeállított egy videót az év eseményeiről, fogadjátok szeretettel!

Isten ismeretében gazdag, boldog új évet kívánunk!

Isten ismeretében gazdag, boldog új évet kívánunk!

, , , , , , , ,

Hozzászólás

Megváltozott életek, átformált környezet

Csodálatos változások történnek Európa szerte a hívők életében, a szabad metodista gyülekezetekben: sok olyan testvér szolgál mindenfelé, akiket átformált Krisztus ereje. Sajnos azonban, keveset tudunk egymás életéről, bizonyságairól. Ezen segít a Transformed Lives, Transforming Others kampány, amely megadta a gyülekezeteknek a lehetőséget, hogy hírt adjon megváltozott életű tanúságtevői történeteiről, és lehetőséget adjon támogatásukra, akár imában, akár anyagilag. Budapesti gyülekezetünk is megragadta az alkalmat és két bizonyságtevőnkről kisfilm készült.

Transformed Lives, Transforming Others – Hungary 1 from Larry Winckles on Vimeo.

Transformed Lives, Transforming Others – Hungary 2 from Larry Winckles on Vimeo.

Köszönjük a videók készítőinek fáradtságos munkáját és a lehetőséget arra, hogy immár az egész világon hirdethetjük történeteinkkel Isten szeretetét.

, , , ,

Hozzászólás

Újra bizonyságtevő vasárnap!

Sundae (fagyi öntettel): csütörtökön rövid angolozás, hosszú fagyizás, sok nevetés jutott mindenkinek

Sundae (fagyi öntettel): csütörtökön rövid angolozás, hosszú fagyizás, sok nevetés jutott mindenkinek

Vasárnap a megtérés és újjászületés témáját Júlia folytatta. Az újjászületés következményeként a gondolkodásunkban és az életünkben változások történnek. A változások izgalmasak is, de félelmet is kiválthatnak, mivel ismeretlen az út, ami ránk vár. A jó dolgok is válthatnak ki félelmet, mivel ismeretlen útra lépünk. A félelem egyik ellenszere nem feltétlen a bátorság, hanem a bizalom a minket szerető Istenben. Az életben a párkapcsolatok és a házasság kialakításában is “azzal kezdünk el járni, akiben megbízunk”. Amikor megtérünk, akkor megbízhatónak kezdjük látni Jézust és a minket szerető Istent. A megtéréskor vele kezdünk el járni és élni.

Példabeszédek 3-ból néztük meg, mennyire megbízható:
– Egyengeti életünk ösvényét (utat készít, amire csak rá kell lépnünk)
– Bölcsességet ad,
– Bőséget ad,
– Gyógyulást és felüdülést kapunk tőle
– Int, dorgál és ezzel védelmet biztosít nekünk. Helyreigazít, ha letérünk a helyes útról.
Tőlem mit vár:
– Bizalmat
– Gondoljak rá minden utamon (ne hagyjam ki őt a számításaimból)
– Legyek alázatos (ne tartsam magam bölcsnek, ne okoskodjak, inkább kérdezzek tőle és bölcs emberektől, fogadjam a helyreigazítást)
– Féljem (becsüljem) Istent, tartsam őt tiszteletben, kerüljem el a rosszat.
– Tiszteljem a javaimból

Az első bizonyságtevőként Ágota arról beszélt, hogy Isten védelme a halálnál is erősebb és nagyobb. Ezt 72-ben tapasztalta meg először, amikor a műtőasztalon meghalt, Isten trónjánál látta magát, de az Úr visszaküldte, mert dolga van még a Földön. 1989-ben elment a Hit Gyülekezetbe, megtért és és lánya is. Azóta Istennel jár és Ő minden nap örömet ad. A Zsoltárokból olvasott fel részleteket. Dávid királyt is a legnagyobb problémákból vezette ki Isten. Könnyű a gazdagnak hinni, mert van mit ennie, de sokkal nehezebb a szegénynek, aki reggel nem tudja, hogy mit fog aznap enni. A hit a legfontosabb! Ágota vasárnap reggel találkozott egy koldussal, akinek adott, de a koldus is adott neki egy hajtogatott gyertyatartó alátétet. Adjunk, ha van miből – kapunk még attól is, akinek alig van valamije.

David, a második bizonyságtevő arról beszélt, hogy neki gyerekkorában elég volt a szülei hite, nem vette komolyan Jézus követését. “A szüleim voltak a keresztyénségem”. Egyetemen, nyári táborban egyik mentora megkérdezte, hogy miért keresztyén. Nem tudta a választ, összezavarodott. A Máté 7:21-ből kapott Igét – Félelmetes volt meglátni, hogy nincs kapcsolata Jézussal. János 17:3: Az Isten ismerete az Örök Élet… Az újjászületés után folyamatos tanulás jön, Isten megismerése következik.

Norbi 30 diaképpel beszámolt az amerikai, Wheaton-i élményeiről, nagyon élvezetes előadás volt 20 percben. Az nagyon megragadta, hogy Jézus-központú a képzés, nem csúsznak el különböző irányokba. A Campusban minőségi volt a berendezés, odafigyelnek a diákok szükségeire akár a sportolási lehetőségben, akár a könyvtárhasználatban. A legjobb diákétkeztetést ők biztosítják az összes egyetemmel és főiskolával egybevetve. Nagyon gyakorlatiasak a hitben is, oktatásban is.

Norbi élvezetes beszámolval készült az amerikai, Wheaton-i élményeiről

Norbi élvezetes beszámolval készült az amerikai, Wheaton-i élményeiről

, , , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt kedveli: