2016 03 21 havi archívum

Bibliai jellemek a fazekas kezeiben – 4. rész

Folytattuk a bibliai hithősök életének megismerését Ezsdrás és Rúth történetének tanulmányozásával. Ezsdrásról Kolláth András tanítása, Rúthról Kóber Ildikó tanítása hallgatható meg.

Ezsdrás (más néven: Esdrás, Ezra, Ezdrás) Kr. e. 5. század – Kr. e. 4. század idején élt héber pap és történetíró, a zsidók babiloni fogságból való hazatérése idején és után. I. Artaxerxész perzsa király engedélyével tért haza a száműzetésből a zsidók második csoportjával. A király Esdrást tette felelőssé a nép oktatásáért, és kimondta, hogy főbenjáró bűnt követ el az aki nem cselekszi a király és Jehova törvényét. További feladata volt, hogy vallási reformot hajtson végre. Magyarázta a nép előtt Mózes törvényét. Azokat a zsidókat, akik idegen, pogány nőket vettek feleségül, kényszerítette, hogy bocsássák el őket. Nehémiás munkatársa volt a hit és az istentisztelet megújításában.

Rúth könyve a Bírák könyve után szerepel. A könyv a moábita Rúth és anyósa, Naomi történetét beszéli el Moábból való visszatérésükön keresztül Rúth férjhezmeneteléig, illetve fiának megszületéséig, majd Dávid király nemzetségtáblájával zárul a könyv.  Rúth könyve rövidsége ellenére is fontos helyet foglal el mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban.

Hozzászólás

%d blogger ezt kedveli: