Apostolok cselekedetei 8-9

Az Apostolok cselekedetei
Ezen a vasárnapon az apostolok cselekedeteinek kapcsán arról tanított Larry, hogyan kellene élni az életünket.
Hogyan kellene meglátnunk, hogy sokszor teljesen apró, szinte jelentéktelennek látszó esemény hatással van az életünkre?
És hogyan kellene válaszolnunk ezekre az eseményekre?
Ha bedobunk a vízbe egy kis kavicsot, a tovagyűrűző hullámok elérik a vízen távolabb úszó falevelet, sőt a túlsó partra is hatással lesznek a hullámok. Ha lemezmozgások következtében megremeg a föld az óceán mélyén, több száz kilométerrel távolabb pusztító szökőár keletkezik.
A tudomány tovagyűrűző vagy cunami hatásként, lepkeszárny-effektusként írja le a látszólag jelentéktelen tényező jelentős befolyását a körülötte lévő világra

tovagyűrűző hatás

A Bibliában István megkövezése volt az a “kavics”, ami a békés tóba vetve hatalmas hullámokat vetett. Ez volt a fordulópont a korai keresztény egyház életében. Eddig csak Jeruzsálemben növekedett az egyház, és leginkább a zsidó hívők között. István halálával minden megváltozott. Elkezdődött a keresztények üldözése. A gyülekezet szétszéledt Júdeába, Samáriába, majd Galileába, és az akkor ismert világ többi részére.
Innentől kezdve az apostolok és a tanítványok állandóan mozgásban vannak. Nem egy konkrét helyre igyekeznek, nem egy konkrét személlyel akarnak találkozni, hanem engedelmeskednek a Szentlélek vezetésének, és útközben történnek velük érdekes események.


A mi életünkben is az a legfontosabb, amit útközben teszünk! Hogyan éljük a mindennapi életünket, és hogyan viszonyulunk azokhoz az emberekhez, akikkel eközben találkozunk? Hogyan kezeljük konfliktusainkat? Hogyan bátorítjuk vagy bátortalanítjuk el egymást? Ezek számítanak a legtöbbet életünkben.
Isten nem egy konkrét földrajzi helyre, nem egy konkrét szolgálatra hív minket, hanem saját magához. Hogy kövessük Őt! Hogy azzá legyünk, amivé Ő szeretne látni minket.

Máté 16,24

Isten arra hív, hogy tanítványai legyünk, hogy só és világosság legyünk a világban minden nap.

Az apostolok cselekedeteinek 8-9. részében három különböző személyről olvashatunk, akik három különböző módon reagáltak Jézus elhívására a kezdődő keresztényüldözés idején.

Fülöp egyike volt a hét szolgálattevőnek, akit az apostolok és a gyülekezet közösen kiválasztott. Ő azonban evangelista is volt, hiszen Jeruzsálemből Samáriába ment, hogy hirdesse az örömhírt.
Samária népe már felkészült az örömhír fogadására. Fülöp érkezése előtt már Simon mágusról is azt gondolták, “Ő az Isten Hatalmasnak nevezett ereje.”(APcsel 8,10) Amikor Fülöp megérkezett és beszélt Jézusról, az emberek pedig látták a csodákat (gyógyulások, démonűzések), elhitték neki az örömhírt, hogy Jézus a Messiás, és azonnal megkeresztelkedtek. Sőt, Simon is hívő lett, bemerítkezett, és követte Fülöpöt.
A frissen megtért hívők azonban nem kapták meg azonnal a Szentlélek ajándékát, mint az első hívők pünkösdkor. Az apostolok erre elküldték Pétert és Jánost, akik kézrátétellel imádkoztak, hogy mindenki teljesedjen be a Szentlélekkel.
Simon is szerette volna, hogy ennek az erőnek a birtokosa legyen:
“Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: “Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket.” (Apcsel 8,18-19)
Péter nyíltan elutasította, és felszólította, hogy könyörögjön az Úrhoz, hátha megbocsátja neki szíve szándékát. Isten pedig nem sújtotta halálra, mint Anániást és Safirát, megbocsátott neki. Simon még nem érthette mi történt, hiszen frissen megtért, új hívő volt. De alázattal fogadta a kritikát, teljes szívéből követni akarta Jézust. Nem utasította el haraggal az őszinte és igaz bírálatot. Magába szállt, kérte az Úr bocsánatát.


Ki hitte volna, hogy épp a samáriaiak lesznek az elsők, akik követik Jézust?
Befogadod-e te is Isten Igéjét, amikor hallasz róla?


Fülöp pedig a Léleknek engedelmeskedve Jeruzsálemből Gáza felé vette útját. Útközben találkozott az etióp királynőnek kincstárnokával, aki hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta.

Ézsaiás 53,7-8.
Fülöp érzékelte a Szentlélek vezetését, hogy merre menjen, hogyan vegye fel a kapcsolatot a kincstárnokkal, sőt azt is, hogyan beszéljen a Szentírásról.
De nemcsak Fülöp volt kész az Ige magyarázatára, hanem a kincstárnok is készen állt az Ige befogadására.
Gyakran nem is gondolnánk, hogy valakinek hirdetni kellene az Igét, mert már készen áll rá.
Ez azonban egy isteni találkozás volt: A Szentlélek úgy rendezte, hogy a megfelelő pillanatban találkozzanak, amikor mindketten engedelmeskedtek a Szentléleknek. Fülöp bátor volt megszólítani a kincstárnokot, ő pedig felkészülten reagált Isten Igéjére.
Fülöp
Fülöp megkeresztelte őt, aztán az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, mint egykor Illés prófétát.


Ki gondolta volna, hogy a királynő kincstárnokán keresztül fog eljutni az örömhír Etiópiába?
Te is készen állsz a Lélek indításának engedelmeskedni, hogy változásokat hozz létre magadban és másokban?


A csodás megtérések történetének sorában van egy, amelynek hatása napjainkban is érezhető. Ez pedig a keresztényüldöző Saul megtérése, akiből majd az a Pál apostol válik, akinek levelei a mai napig megszámlálhatatlan emberre gyakorolnak hatást.


Saul találkozása Istennel legalább olyan váratlan, szokatlan találkozás volt, mint ahogy Mózesnek égő csipkebokor formájában jelent meg Isten. Az Úrnak mindkét esetben fontos üzenete volt: Mózesnek a népét az egyiptomi fogságból kellett kivezetnie, és a fáraó előtt kellett Isten szószólójává válnia. Saulnak a népet Istenhez kellett vezetnie, és a Nagytanács előtt kellett Jézus szószólójává válnia.
A Damaszkuszba vezető úton Saul hirtelen megvakul, kézen fogva vezetik be a városba. Jézus egyik tanítványa, Anániás, látomásban azt a parancsot kapja az Úrtól, hogy menjen Júdás házába, és az ott imádkozó Saulnak kézrátevéssel adja vissza a látását.
Ahogy Mózes az égő csipkebokornál megkérdőjelezte Isten vezetését, Anániás is ugyanezt tette.
“Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet.” Ezt mondta neki az Úr: “Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.” Anániás pedig elment, és bement abba a házba; rátette kezét, és ezt mondta: “Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel.” És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott.”(Apcsel 9,13-19)


Ezután pedig azonnal elkezdi hirdetni, hogy Jézus Isten fia. Ez annyira hihetetlen volt, hogy mindenki csodálkozott és kételkedett. Hogyan lehet, hogy az a Saul, aki a legkövetkezetesebben üldözte a keresztényeket, hirtelen Jézus és a keresztények védelmezője lett? Isten és a Szentlélek inspirálta erre Sault, aki képes volt újraértelmezni eddigi ismereteit. Őt ugyanis neveltetése és képzettsége kitűnően felkészítette arra a munkára, amire Isten elhívta: jól ismerte a zsidó kultúrát és a nyelvet, elméleti és gyakorlati ismereteket is szerzett a zsidó teológiából.
Megtérése után pedig annyira hatásosan hirdette Jézust, hogy a zsidók összeesküvést szőttek ellene. A tanítványok segítségével megmenekült, de mivel még mindenki félt tőle, kapott egy védelmezőt, Barnabást, aki bizonyította a többiek előtt, hogy Saul valóban megtért.
Ezután már félelem nélkül hirdethette az evangéliumot. De újra menekülnie kellett, Cezáreába majd Tarzuszba. Ezt követően békesség volt az egyházban, amely tovább erősödött és gyarapodott.


Péter pedig Liddában és Joppéban tett csodákat: meggyógyított egy nyolc éve bénán fekvő férfit, majd feltámasztott egy halott nőt. A csodák miatt sok hívő lett ebben a régióban.


Ki tudta volna elképzelni, hogy a legnagyobb keresztényüldözőből lesz a legbátrabb evangélista?
Te hogyan reagálsz Isten elhívására? Tagadod, menekülsz, mint Jónás, vagy elfogadod, követed, mint Saul?
Kész vagy arra, hogy elfogadd Isten elhívását, hogy azzá válj, ami lehetnél?
Kész vagy arra, hogy megcselekedd, amire Isten hív?

Máté 16,24

Camino de Santiago 2013.

Camino de Santiago 2013.

Múzeumok majálisán jártunk 2013-ban is, a Nemzeti Múzeum kertjében

Múzeumok majálisán jártunk 2013-ban is, a Nemzeti Múzeum kertjében

, , , , , ,

  1. Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: