Abdiás, Habakuk, Sofóniás

Sofóniás próféta könyve 3,12

Sofóniás próféta könyve 3,12


Péter három olyan kisprófétáról tanított, akik nagyjából azonos időben éltek, miután az északi királyságot (Izraelt) megszállta és fogságba hurcolta Asszíria. A déli királyság (Júda) ekkor még létezett. Hamarosan az Asszír birodalom is elbukott egy hasonlóan kegyetlen nép, a babiloniak támadásától. Ilyen történelmi helyzetben állandó fenyegetettségben élt Júda, de királyai nem törődtek ezzel. Akadt ugyan néhány uralkodó, aki felismerte, hogy csak Isten útját járva lehet jó király, mint például Ezékiás, de utódai újra meg újra letértek erről az útról.

Ezékiás tudott Istenhez fordulni, és az Úr meg is erősítette ezért, még nagy betegségéből is kigyógyította. Halála után azonban fia, Manassé a bálványimádás útjára tért. Isten templomában emelt oltárokat az idegen bálványoknak. Jövendőmondókat tartott, halottidézőket, saját, elsőszülött fiát idegen istennek, Moloknak áldozta. Üldözte azokat, akik hűek maradtak Istenhez, ártatlan emberek vére tapadt kezéhez. Egy asszír támadáskor fogságba esett és fogsága idején megtért. Isten megengedte neki, hogy visszatérjen hazájába, ahol elkezdte beszüntetni a bálványimádást, de sokat már nem tudott tenni haláláig. Fia, Amon azonban továbbvitte a bálványimádatot. Az ő fia, Jósiás volt, kortársa Habakuknak, Sofóniásnak, talán Abdiásnak is.

Jósiás nyolc éves korában került hatalomra, és már ekkor kereste Istent. Uralkodását a lerombolt templom helyreállításával kezdte. Rendkívül istenfélő király volt, küzdött a bálványimádás ellen. A templomi munkálatok során megtalálták Mózes törvénykönyvét, amelyről még a főpap (Hilkia) sem tudott. A király, mikor rádöbbent, mekkora bűnben él népével együtt, megszaggatta ruháit, vallási reformot indított, ami messze túlmutatott a templom újjáépítésén. Felismerte, hogy Isten útjának elhagyása miatt el fognak pusztulni. Ezért harcot indított a bálványimádás ellen,leromboltatta a bálványáldozati helyeket, kivégeztette a bálványimádó papokat, sőt ezeknek még a csontjait is kiásatta és elégettette. Ilyen mély megtérésre még nem volt példa a történelemben, Isten ezért megígérte, hogy Jósiás életében még nem bünteti meg a népet. Az őt követő királyok azonban nem folytatták Jósiás istenfélő tevékenységét, Isten le is sújtott rájuk.

Kezdjük Abdiással, aki a büszkeségében felfuvalkodott Edom ellen prófétált.

Abdiás próféta könyve

Abdiás próféta könyve


Miért haragudott Isten Edomra? Az edomiták Ézsau leszármazottai, tehát Izrael népének, Jákób fiainak testvérei. Háborújuk testvérháború. Edom rossz testvér volt, mindig akkor támadt Izraelre, később pedig Júdára, amikor azok bajban voltak. Kárörvendően örültek a testvérnép bajának és kihasználták gyenge helyzetét. Amikor a babiloniak lerombolták Jeruzsálemet, az edomiták akkor támadtak rájuk, rávetvén magukat a gyenge maradékra, lesve a prédára.
Edom országa, a Holt-tengertől délkeletre a hegyvidéken

Edom országa, a Holt-tengertől délkeletre a hegyvidéken


Edom jól megerősített hegyvidéki ország volt, lakói pedig elbizakodottak, mert úgy gondolták, őket nem lehet legyőzni. Isten ezért megharagudott rájuk.
Abdiás próféta könyve 3-4

Abdiás próféta könyve 3-4


Mit tanulhatunk Abdiástól? Megtanulhatjuk, mekkora veszély a büszkeség és a káröröm. Pál ezt mondja:”Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert meg van írva: „A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az Örökkévaló.” Sőt„ha éhezik ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni! Mert olyan ez, mintha izzó parazsat tennél a fejére.” (Róm 12,19-20)
A mi dolgunk a megbocsátás, az ítélet Istenre tartozik. És Isten ítélt: ez a nép nincs többé, eltűnt az ország dicsősége. Ma már nem létezik Edom sem mint ország, sem mint nép. Magyarország is tanulhat ebből! Össze kell tartanunk, Istent kell keresnünk!

Habakuk kérdései és válaszai

Habakuk próféta könyve, Prophet Habakkuk

Habakuk próféta könyve, Prophet Habakkuk


Habakuk az egyik legelső próféta, aki figyelmeztetett a babiloni veszélyre. Könyve egy kérdéssel kezdődik: hogyan jutottunk el idáig, miért marad büntetlen a gonosz? Mert kérdezni Istentől. Úgy kapta a kijelentéseit is, hogy kérdezett, és Isten válaszolt. Habakuk nemcsak Júda, de Babilon ellen is prófétált. Az emberek ekkor már olyan mértékben elfordultak Istentől, hogy egész Jeruzsálem bálványszobrokkal volt tele, az egy igaz Isten helyett bálványokhoz imádkoztak. Így Isten büntetése nem maradhat el, biztosan bekövetkezik a bűnösökre, de a hitből élők számára van remény. Végül a próféta hálaadó imában, zsoltárban magasztalta Istent.
“Az igaz ember a hite által él.”(Hab 2,4) Ezt a gondolatot háromszor is idézi az Újszövetség. Habakuk jelezte, hogy nem kerülhető el a veszély. Jeremiás már nyomatékosabban figyelmeztetett a veszélyre. Később még levelet is írt a fogságban élőkhöz, hogy imádkozzanak fogvatartóikért (is) és fogságuk helyéért, mert ez az ítélet Istentől származott a bálványimádás következményeként.

Habakuk próféta könyve 2,18-20

Habakuk próféta könyve 2,18-20


Habakuk leírja az ítéletet, amelytől még maga is megrendül és egész testében reszket. Mégis, megerősíti magát az Úrban és szilárdan bízik abban, hogy a kegyeseket nem éri el az ítélet.
Habakuk próféta könyve 3,18-19

Habakuk próféta könyve 3,18-19


Habakuk próféta könyve

Habakuk próféta könyve

Sofóniás és az elsöprő ítélet.

Sofóniás próféta könyve, Zofóniás (Szofoniás) próféta

Sofóniás próféta könyve, Zofóniás (Szofoniás) próféta


Sofóniás az egyetlen próféta, aki négy nemzetségre visszavezeti származását. Ismerjük ükapját, Hizkijját, aki valószínűleg azonos Ezékiás királlyal. Tehát Sofóniás a kortárs királynak, Jósiásnak is rokona. Köze lehetett Jósiás vallási reformjához is. Nagyon istentelen hely volt akkoriban Jeruzsálem, sok próféta élt és munkálkodott egyszerre : Náhum, Habakuk, Abdiás, Jeremiás. Közel volt a veszedelem, Isten küldte a prófétákat, de a nép nem hallgatott rájuk. (Később, a babiloni fogság után már komolyan vették a próféták szavait, elég volt csak ránézni a romokra, hogy megértsék: a próféták nem viccelnek.) De Sofóniás közvetlenül a babiloni megszállás előtt prófétált. Könyvében arról ír, hogy Isten megítéli Júdát, Jeruzsálemet, és ítéletet hirdet a környező országok fölött, az egész világ fölött. Végül megígéri, hogy Isten az utolsó időkben helyreállítja a népet, de ez csak egy maradék népre vonatkozik.
Sofóniás próféta könyve 1,5-6

Sofóniás próféta könyve 1,5-6


Sofóniás azonnal belevág az ítélet leírásába: “Elpusztítok mindent a föld színéről – mondja az Úr.” Isten haragszik, mert az emberek kétfelé áldoznak. Nem ismerik Mózes törvényét. “Elvész az én népem, mert nincs benne tudás”-sóhajt fel Hóseás próféta is. Nem szolgálhatunk két istennek! Nem ugrálhatunk a küszöbön! Vagy Istent szolgáljuk, vagy ellenségeit!
Szofóniás ezt ajánlja:“Keressétek az Urat! Még nem késő.”

Sofóniás próféta könyve 2,3

Sofóniás próféta könyve 2,3


Legyünk tisztában azzal, hogy szükségünk van Isten segítségére! Nem az anyagiak a fontosak, hanem Isten országa!Istennel együtt erősek vagyunk! Nem bízzuk el magunkat, ha tudjuk, hogy mindenünk, amink van, minden képességünk Isten ajándéka, amit azért kaptunk, hogy megvalósítsuk szándékait a világban magunkon keresztül.
Sofóniás (Zofóniás, Szofoniás) próféta könyve

Sofóniás (Zofóniás, Szofoniás) próféta könyve

, , , , , ,

  1. Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s