2013 02 11 havi archívum

Hóseás házassági drámája

Hóseás 6,6
Bár még csak februárt írunk, de a következő héten már megkezdjük a húsvétra való készülésünket. Ebben az évben február 12-ére esik húshagyó kedd, amikor befejeződik a farsang, és 13-án, hamvazószerdán kezdődik a húsvétig tartó 40 napos böjti időszak. A nagyböjt nem követelmény, hanem lehetőség számunkra, hogy figyelmünket Istenre összpontosítsuk, és elgondolkodjunk a saját életünkön is.
A nagyböjt idejét nem jelzi koszorú, mint az adventet. Hogyan készülhetünk fel rá?
Nem elméletben, hanem a gyakorlatban, saját, személyes életünkön keresztül. Egyrészt lehetőségünk van lemondani valamiről, ami számunkra kedves: nemcsak ételről, de TV-műsorról, számítógépes játékról, esetleg valamelyik internetes közösségi oldal használatáról. Ez a böjt, a lemondás.
Másrészt lehetséges valami jót hozzáadni az életünkhöz: segíteni valakinek, bibliakörbe járni, teljesíteni a 30 napos kihívást, ezzel pedig alázatosságot tanulni, hiszen nem a saját dicsőségünkre tesszük mindezt.


Ezzel a bevezetővel kezdődött a kisprófétákat bemutató sorozatunk következő tanítása. Ezen a délelőttön Hóseás életét vizsgáltuk.

Hoseás próféta könyve, Ozeás próféta, Prophet Hosea

Hoseás próféta könyve, Ozeás próféta, Prophet Hosea


Abban a történelmi korban élt, amikor az északi királyság, Izrael, II. Jeroboám halála után a virágzó jólétből a teljes erkölcsi, gazdasági, politikai pusztulásba hanyatlott. Az egymást gyorsan követő királyok nem természetes halállal haltak meg, az embereknek nem volt biztonságérzetük, virágzott a korrupció, a bálványimádás, a kaotikus vallási viszonyok mellett még a vallásos prostitúció is terjedt. Ebben a közegben prófétált Hóseás. A nép azt tartotta, hogy a próféta bolond, nem is hallgattak szavára. De ő rendületlenül prófétált tovább. Ezekben az évtizedekben Izrael a kelet felől terjeszkedő asszírok miatt az állandó fenyegetettség helyzetében élt. Próbáltak szövetséget kötni szomszédos népekkel az asszírok ellen, bár valójában nem bíztak egyetlen népben sem, sőt: Istenhez sem akartak fordulni. 722-ben aztán az asszír hódítás elérte Izraelt, a népet fogságba hurcolták, Júdát pedig adófizető állammá tették.
Hóseás életével is prófétált, házassága azt mutatta, hogyan viszonyul Isten a népéhez.
Hóseás próféta könyve, Ozeás próféta

Hóseás próféta könyve, Ozeás próféta


Az Úr megparancsolta Hóseásnak, hogy vegyen feleségül egy parázna nőt, így meg fogja érteni, mit érez Isten az Ő népével, Izraellel kapcsolatban.
A házasságból fiú született, Jezréel nevet kapta. Jezréel egy közeli völgy volt, itt vívták meg a kor szinte minden gyilkos csatáját. Itt virult Nábót szőlője is, amire Aháb király szemet vetett, és mivel nem tudta megvásárolni Nábóttól, hamis vádak alapján agyonköveztette a férfit. Isten erre nagyon megharagudott, és elhatározta, hogy bosszút áll Izrael királyain.
Jezréel szimbolizálja az ítéletet Izrael királyai felett.
Megszületett a második gyermek is, Ló Ruhámá. Nevének jelentése: Nincs irgalom.
A harmadik gyermek Ló Ammí: Nem népem.
Végül Isten megkegyelmezett népének, mert nem felejtette el a velük kötött szövetséget.
A Hóseás és Gómer közötti kapcsolat bemutatja az Isten és Izrael közötti kapcsolatot. A próféta teljesen át tudta érezni, mit élhetett meg Isten Izrael hűtlensége miatt. Hóseás házassági drámája megegyezik az Isten és Izrael közötti drámával.
Hóseás próféta házassági drámája

Hóseás próféta házassági drámája


Hóseás olyan hatással volt a későbbi korokra, hogy az újszövetségi apostolok is idéznek tőle tanításaikban.
Hóseás próféta házassági drámája

Hóseás próféta házassági drámájaHóseástól gyakran idézik az alábbi gondolatot:”Paráznaság, bor és a részegség elveszik a szívet.” (Hós 4,11)
Sokszor azért nem tudnak megtérni az emberek, mert olyan erős a kötődésük a paráznasághoz. Pedig Isten a házasságra buzdít mindenkit! A Szentlélek egyik gyümölcse pedig az önuralom. Csak akkor élhetünk teljes életet, ha ellent tudunk állni a bűnnek, ha nem vagyunk rabszolgái!

Hóseás 4,11Hóseás egyik legfontosabb üzenete az, hogy törekedjünk megismerni az Urat!“Elvész az én népem, mert nincs benne tudás.”(Hós 4,6)Hóseás 10,12 Szántsuk fel a szívünket, ismerjük meg az Urat!
Imádkozzunk országunkért, hogy ne a bálványimádás váljon általánossá Isten ismerete helyett!

, , , , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: