Kispróféták: Aggeus, Zakariás

A kis próféták

Az első februári vasárnapon indult az a 8 hetes sorozat, amely a kispróféták életét és munkásságát mutatja be.
A Bibliában ez 12 könyvben olvasható, és 400 év történetét öleli fel.

konyvek

A kispróféták a Bibliában azért szerepelnek egymás után, mert az eredeti tekercsek úgy íródtak, hogy ők egy tekercsre ráférjenek, noha időben nem e-sorrend szerint éltek. Mindegyikük fontos feladatot kapott Istentől egy adott történelmi helyzetben, nekünk pedig szintén meg kell értenünk ezeket a történelmi körülményeket, hogy megérthessük a próféták üzenetét.
A kis próféták kontextusa
A kispróféták abban a történelmi korban éltek, amikor Izrael népe lázadt Isten ellen. Az Úr elküldte prófétáit, hogy felszólítsa népét a megtérésre. Egyes próféták Izraelben, mások Júdeában prófétáltak, de Isten még Ninivébe is elküldött egy prófétát (Jónást). Az alábbi táblázatban világosan követhető az időrendi sorrend Izrael asszír meghódításától egészen a Méd-Perzsa Birodalom fennállásáig, és áttekinthető a 12 kispróféta időben egymást követő működése.
A kis próféták kronológiája

Larry első tanítása Zakariásról és Aggeusról, a fogságból visszatérő zsidó nép két prófétájáról szólt. Ők egymás kortársai voltak.
Kérdés, mit üzenhetnek nekünk, a mostani idők emberének 2500 év távlatából? Ahhoz azonban, hogy megértsük üzenetüket, kutató módon kell olvasnunk a Bibliában a könyveiket. Fel kell tennünk az alábbi kérdéseket:

Kérdések Bibliatanulmányozáshoz
Aggeus és Zakariás működése pontosan fel van jegyezve a Bibliában. Mindketten a babiloni fogság utáni visszatérés idején prófétáltak.
Aggeus Kr.e. 520 augusztus 29-én kapta az első próféciát az Úrtól, és Kr. e. 520. december 18-án az utolsót. Összesen négy üzenetet kapott, és adott tovább a népnek. Már nem volt fiatal, körülbelül 70 éves lehetett ekkor, és ő még láthatta a régi jeruzsálemi templomot, mielőtt Kr. e 536-ban lerombolták. Nagy szenvedéllyel égett a szívén, hogy helyreálljon a templom az eredeti dicsőségében. Aggeus akkor fordult a néphez, mikor az emberek fásultak, elkeseredettek voltak a fogság miatt, és feladták a templomépítés munkáját. Inkább maguknak építettek kényelmes házakat. A próféta felhívja a nép figyelmét, hogy mi a célja visszatérésüknek. Ne önmagukkal foglalkozzanak, hanem Isten dicsőségével. Hiszen minél keményebben dolgoznak (Isten követése nélkül), annál kevesebb eredményt érnek el. Előrejutás helyett egyre rosszabb körülmények közé kerülnek.

Aggeus próféta könyve

Aggeus próféta könyve


Aggeus biztatja a népet, fejezzék be a templom építését, és reménységüket Isten ígéretébe vessék.
Próféciája azért különleges, mert az emberek meghallgatták és megtértek. Az énközpontú élet felől az Isten iránti elkötelezettség felé fordultak. A próféta arra figyelmeztetett, hogy a valódi veszély nem kívülről, az ellenség irányából fenyeget, hanem a saját bűneink felől. Ha az Úr érdekei elé helyezzük saját érdekeinket, ez az igazi veszély. Ez pedig teljesen összecseng az Újszövetségből Pál apostol tanításával:

“Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.” (1 Kor 3,10-17)
Aggeus próféta könyve, Haggeus, Chaggaj, Prophet Haggai

Aggeus próféta könyve, Haggeus, Chaggaj, Prophet Haggai


Aggeus próféciája arra irányult, hogy Isten templomát építsék az emberek, az Ő dicsőségére dolgozzanak, ne a sajátjukéra.
Ugyanebben a történelmi korban élt, de Aggeusnál jóval fiatalabb volt Zakariás, Iddó unkája. Papi családból származott, viszonylag fiatalon kezdett prédikálni. Talán még Xerxész uralkodása alatt is élt.
Míg Aggeus üzenete figyelmeztetés volt a népnek, addig Zakariás próféciái inkább biztatást jelentettek.
Zakariás 8 látomást kapott az Úrtól. Az elsőket Kr. e. 520 október, november hónapban, aztán folyamatosan 517-ig, az utolsó látomásokról azonban már nem tudunk pontos dátumot. Görög feljegyzések szerint Kr. e. 480 körül történtek az utolsó jövendölések.
Zakariás Könyvének első része a nép helyreigazítása 8 látomás, 4 üzenet segítségével. Felveti korának problémáit, de eligazításai már a jövőre irányulnak. Felveti, mi az igazán lényeges: nem a tett a fontos, hanem az igazság és az irgalom.
Második része az irányítás 2 konkrét jövendöléssel Izrael jövendő királyára és pásztorára vonatkozóan. Az összes kispróféta közül ő beszél legvilágosabban az eljövendő prófétáról.

“Ujjongj, Sion leánya!
Zengj éneket Jeruzsálem leánya!
Nézd, közeleg királyod:
igaz és győzedelmes,
alázatos, szamáron jő,
szamár hátán, szamárnak csikaján.”

De nemcsak az eljövendő Krisztusról, hanem Krisztus második eljöveteléről is beszél. Zakariás szerint Jézus lesz az igazi bíró, az egyetlen király, a Megváltó.
Zakariás Könyve tele van reménnyel, mert Isten megtartja ígéreteit!
Zakariás tehát nemcsak a templomépítés befejezéséről ad reményt, hanem Jézus első és második eljöveteléről is. A közeli és a távoli jövőre prófétál, de az idők végezetére is ad próféciákat.

Zakariás könyve

Zakariás akkora hatással volt a későbbi korokra is, hogy könyvéből hat részt szó szerint idéznek az Újszövetségben, 70 igerészben pedig konkrétan vagy átfogalmazva idézik őt.

Zakariás próféta, Prophet Zechariah

Zakariás próféta, Prophet Zechariah

Mi a gyakorlati üzenete számunkra Zakariás Könyvének?
Emberek vagyunk, könnyen el tudunk keseredni, hamar elveszíthetjük perspektívánkat, és remény nélkül élhetünk. Valahányszor elkeseredéssel küzdünk, olvassuk Zakariást! Árad belőle a reménység, hogy az Úr népének isteni uralkodója lesz. Irányítsuk figyelmünket saját magunkról Jézus Krisztusra.
Van reményünk! Van biztos reményünk!

, , , , , ,

  1. Találkozzunk a Közhelyben 2017-ben is! | Közhely krónikák

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: