2013 01 27 havi archívum

Beszámoló a teológiai konferenciáról

Larry, Katie, Péter és Norbi a múlt héten egy teológiai konferencián voltak a szlovákiai Ürményben (Mojmírovce). Az itt hallottakból adott egy rövid összefoglalót Larry és Péter.

Dr. Stephen Williams tanított a szlovákiai Ürményben a megváltozott világ kihívásairól

Dr. Stephen Williams tanított a szlovákiai Ürményben a megváltozott világ kihívásairól


Márk 4,26-28

Napjaink egyik legnagyobb problémája a szekularizáció, az elvilágiasodás. Régen mindenki járt templomba, tehát a felszínen, a külsőségekben úgy tűnt, mindenki keresztény. Más kérdés, hogy nem minden templomba járó gyakorolta a hitét. Ma megváltozott a világ, nem általánosan bevett gyakorlat istentiszteletre járni, és rengeteg ateista gondolattal találkozhatunk.

A konferencián sok filozófus munkásságáról beszéltek, Friedrich Nietzsche és Dietrich Bonhoeffer tevékenységét pedig részletesen is megvizsgálták. Az ő életútjuk azért különösen érdekes, mert mindketten evangélikus családban nőttek fel, de teljesen más irányba indultak el. Nietzschét tartják az ateizmus atyjának, mert minden ateista gondolatban benne van az ő elmélete. Szerinte csak az élet létezik, utána nincs semmi. Az erkölcs, a keresztények erkölcse hamis elképzelés, amellyel az egyház manipulálja az embereket. Nem létezik bűnbánat, mert nincs bűn, így aztán megváltóra sincs szükség.

Ezzel szemben Bonhoeffer, aki megélte az európai civilizáció hanyatlását, azt tanította, hogy életünkben egyedül Krisztus uralma az állandó. Fő kérdése az volt, hogy mit jelent Jézus az emberiség számára a sorsfordító történelmi időkben? Rámutatott a hivatalos egyház megalkuvó politikájára, a náci hatalommal való összefonódására. Sok német protestáns egyház nyíltan üdvözölte a náci hatalomátvételt, némelyek odáig jutottak a lelkesedésükben, hogy a Bibliába egy árja paragrafus beiktatását követelték. Bonhoeffer szembeszállt ezekkel a nézetekkel. Azt vizsgálta, hogyan lehet egy teljesen ateista társadalomban az evangéliumért élni. Az üres vallásosság ugyanis elhomályosítja az igazi, mély hitet. Meg akarta tisztítani az egyházat, azért harcolt, hogy az emberek lássák meg az igazi Krisztust.
Az egyháznak csak annyiban van létjogosultsága, amennyiben másokért létezik. Az egyháznak ki kell vennie részét az emberi élet világi problémáiból. Fel kell vennie a harcot az önimádat, hatalomimádat, szélhámosság, büszkeség ellen! Helyette törekednie kell a higgadtságra, tisztaságra, bizalomra, hűségre, állhatatosságra, türelemre, fegyelemre, alázatosságra, megelégedettségre, szelídségre. Bonhoeffer csalódott az egyházban, ezért vallástalanítani akarta a kereszténységet. Krisztus uralmát kívánta az egyház uralma helyett. Gondolatai ma is aktuálisak, bár az egyház reformját azóta részben megvalósították az ébredési mozgalmak. Bonhoeffer végül életét is feláldozta eszméiért.

A teológiai konferencián vizsgálták még a törvények kérdését, a helyes és a jó közötti különbséget is. Ugyanaz-e a helyes, és ugyanaz-e a jó? Például nem helyes a válás, Mózes mégis megengedte az embereknek. Jézus rámutatott, hogy mindez azért történt, mert “kemény a ti szívetek”, tehát a válás nem jó. Ami helyesnek tűnik a társadalom szemében, az nem mindig jó. Még a Biblia ismerete is kevés ehhez, mert az alkalmazáshoz bölcsesség is kell. De ezt kérhetjük Istentől, és meg is kapjuk.

Vannak morális törvények, amelyek meghatározzák az ember identitását. A mi identitásunk az egyházhoz tartozás, de mindenek előtt Krisztusnak engedelmeskedünk. Hol vannak annak határai, hogy mit vállalhatunk fel a világban, a politikai életben? Ritka az, ha valaki közszereplőként keresztény reformot csinál. A változás legtöbbször a periférián kezdődik, észrevétlen emberek észrevétlen munkájával. Az egészséges társadalom jele, ha biztosítjuk a segítséget a rászorulók számára, ha másokért él az egyház az alázatos Úr lábnyomait követve.

lábnyom

Larry és Péter beszámolója után a januári születésnaposokat ünnepeltük tortával, dallal, aztán az elmaradhatatlan beszélgetés következett.

A januári születésnaposokat ünnepeltük

A januári születésnaposokat ünnepeltük

, , , , ,

Hozzászólás