2012 11 12 havi archívum

Dr. Pálhegyi Ferenc: A hűtlenség ellenszere

Pálhegyi Feri bácsi párkapcsolati előadássorozata a hűtlenség kérdésével folytatódott.
Miért nem vagyunk hűségesek? Mióta vagyunk hűtlenek?
Isten megteremtette az embert a maga képére. Parancsot, megbízást adott: “Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”
(1Mózes 1,28)
De az ember engedett a kísértésnek, és a maga nevében akart uralkodni. Hűtlenné vált Urához, Teremtőjéhez, és ez a hűtlenség azóta is átszövi életünket.

Bábel tornyára utalt vissza az előadó: ez az építmény az emberi nagyot akarás jelképe, amely Isten nélkül törekszik magasra, és ma is épül. Az emberi szív az évezredek alatt mit sem változott. Ma is épülnek hatalmas épületek, és ma sem jobbak az erkölcseink. Márpedig gazdasági felemelkedés erkölcsi megújulás nélkül nem lehetséges.Egyetlen megoldás, ha visszatérünk Isten közelébe, az eredeti közegünkbe. De ez nem könnyű, hiszen állandóan kísértések között élünk. A Hazugság Atyja elhiteti velünk, hogy Isten nélkül is van értelme életünknek.
Hűtlenek vagyunk: elveinkhez, ifjúkori elképzeléseinkhez, társunkhoz, hazánkhoz…
Állandó hiányérzettel küszködünk, próbáljuk betölteni hiányainkat, és nem tudjuk, hogy ezt igazából csak Isten tudja megtenni. Nem tudjuk, hogy Isten alakú űr van bennünk.

A háttérben korunk jellemzőit találjuk:
– a gyakorlati materializmust, ami Mammon isten uralmát jelenti,
– a tévtanítást, hogy a belső békét nem lehet megszerezni.
– a darwinizmus tanítását, mely szerint az ember az állatvilágból emelkedett ki, tehát tulajdonképpen a törzsfejlődés csúcsán álló, magasabb rendű állat, ösztönlény. Ha pedig az ember ösztönlény, akkor a szerelmese egy ösztöntárgy. Ez úgy emberteleníti el a kapcsolatot, hogy mindkét felet lealacsonyítja.
– a hanyatló kultúrát (ahogy Ady megfogalmazta: “Minden egész eltörött…”)
– a fogyasztói társadalmat, ami kidobja, lecseréli azt, ami elromlott vagy elavult
– az empirizmus feladását a misztika kedvéért
– a társkapcsolati anomáliákat (együttélés elkötelezettség nélkül, személyesség nélküli szex, féltékenység féltő szeretet nélkül)
A féltő szeretet a másikat félti.
Isten is azt mondja: “Én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok.” (5 Mózes 5,9)
A féltékeny ember azonban önmagát félti, illetve azt, hogy elveszíti, ami az övé.
A hűségnek ezek szerint nincs értelme…

Sajnos a gyakorlati materializmus még a hívők között is talajra talált. Ilyen nézetek élnek hívő körökben:
– Isten van értünk, nem mi Érte
– “Istennek az a mestersége, hogy megbocsásson.” Ezt ugyan Voltaire mondta, de keresztények is vallják.
– Istent szinte hangulatjavító tablettaként használják: euforikus élményt ad a dicsőítés, de ha nem szívből jön, csak egy érzelmi belelendülés, akkor nem éri el az igazi célját.
– Isten utat tapos céljaink eléréséhez


Elkeserítő, hogy az erkölcstelenség sodrában élünk, és “az egész világ a gonosz hatalmában van.”(1 János 5,19)
Idegen istenek uralkodnak rajtunk:pénz, siker, hatalom, hírnév. Tőlük várunk boldog életet, és nekik mutatunk be áldozatot: időt, egészséget, becsületet, feleséget…
Mindent megígérnek ezek az istenek, de a végén kifosztanak. Magunkra maradunk, egyedül. Sokszor még a házasságban is egymástól elszigetelten, befalazva élünk. Mint Kőmíves Kelemenné, akit feláldozott a férje “hét véka ezüstért, hét véka aranyért”.


Ilyen világban élve gyakran feltesszük a kérdést: Mit tegyek, hogy párom hűséges maradjon hozzám?
A válasz egyszerű: szeresd!
Derítsd fel és töltsd be valódi szükségleteit!
Érzelmileg is adj meg neki mindent!
De ez csak akkor lehetséges, ha megvan a bizalom a kapcsolatban. Alapvető baj van, ha ez hiányzik.

A másik fontos kérdés: Mit tegyek, hogy én hűséges maradjak?
A legfontosabb, hogy megerősítsük lelki immunrendszerünket, így nem eshetünk egykönnyen kísértésbe. Aztán ápoljuk a kapcsolatot, testi, lelki, szellemi téren egyaránt. A testi vágy, a romantika, a gyakorlati élet nem zárja ki egymást.
Kísértések idején pedig nézz a megfeszített Krisztusra! Ő a te bűneidért is szenvedett! Érted is! Jézus erősebb a csábításnál.
Emlékezz a hármas fonálra: én, a társam és Jézus fémszála.
“A hármas kötél nem hamar szakad el.”(Prédikátor 4,12)

Hozzászólás