2012 10 30 havi archívum

Dr. Pálhegyi Ferenc – Kapcsolatunk szakítópróbái

Dr. Pálhegyi Ferenc párkapcsolati kérdésekkel foglalkozó előadássorozatának nyitó előadásán jártunk a KRE-HTK épületének Dísztermében. A mai téma: Kapcsolatunk szakítópróbái.

Az előadás első felében arról volt szó, hogyan befolyásolja a gondolkodásunkat a korszellem, amikor gyakorlati materializmust, azaz fogyasztói életszemléletet “erőltet ránk”. A Sátán – mint Ady versében a disznófejű nagyúr – sok vonzó dolgot kínál, amikkel becsaphat. Isten közelségének életető közegéből a pénz, a komfort, a siker és a hatalom fullasztó mocsarába kerültünk. A pénz, a komfort, a siker és a hatalom a közgondolkodásban már nagyobb értéknek számít az emberi kapcsolatainknál. Persze jó, ha van pénzünk, de az ún. mammon-szemlélet azt sugallja, hogy az embert a pénz menti meg. Ez a gondolat egy olyan csapda, amibe sokan beleesnek. Nem csak az a kérdés, hogy mi mit teszünk a pénzzel, hanem hogy a pénz mit tesz velünk. Pál apostol azt mondta, hogy minden rossz gyökere a pénz szeretete.

A korunkban kötött házasságokra nagy teherként nehezednek a pénzről alkotott rossz szemléletek. De a házasságoknak más megpróbáltatásokat is ki kell bírniuk. Vannak, akik házasságban is a szüleiktől függenek és problémák idején szüleikhez rohangálnak, ahelyett, hogy azokat házastársukkal beszélnék meg. Sokan egyáltalán nem is beszélgetnek, a férj döntésképtelen, míg a feleség uralkodó természetű, vagy fordítva. Néha munkamániás az egyik fél vagy hűtlen, mások szidalmazzák, bántalmazzák egymást, és döntéseikben felelőtlenek, de gyakoriak a függőségek is: alkoholizmus, drogfüggőség vagy egyéb függőségek. Ez a sok, a mai világra jellemző körülmény közrejátszik abban, hogy a napjainkban kötött házasságok több, mint fele válással végződik, pedig ha Isten segítségét kérnénk, meg lehetne oldani a problémákat válás nélkül. A sok válást látva többen nem is akarnak megházasodni. Kerülve a felelősséget és előnyben részesítve a kényelmi szempontokat, többen választják a szingli életmódot, de egy ember házasságon belül is lehet szingli (a szingli nem azonos az egyedülállóval).

Ahogy egy erdei állatnak veszélyzónává válik az erdő, ha tűz üt ki, így vált számunkra veszélyzónává a Föld: nem tudunk elmenekülni. Környezetszennyezés, klímaváltozás, terrorizmus: a fizikai és a lelki szenny egyaránt ránk zúdul. Legtöbben úgy védekeznek, hogy elfojtják a veszély tudatát, illúziókba és infantilizmusba menekülnek, a felelősséget pedig elhárítják. Mit tehetünk, ha probléma van a házasságunkkal? Fogunkat összeszorítva szenvedünk? Beadjuk a válópert? Elkezdünk Istennel megoldást keresni? Bizonyos esetekben a Biblia megengedi a válást, de ez nem változtat azon, hogy a válás tragédia, megoldásnak a legrosszabb. Sokszor úgy érezzük, már nem bírjuk ki, de igazából sokkal többet bírunk annál. Ha Istenhez fordulunk, Ő megadja a kimenekülést a próbatételekből és nem enged feljebb kísérteni, mint amit kibírhatnánk. Isten nélkül azonban olyanok vagyunk, mint a vágott virág, ami csak rövid ideig szép, de gyökér nélkül hamar elhervad. Meg kell találnunk a gyökereinket, vissza kell találnunk Istenhez. Ha nélküle keressük a megoldást, akkor máris a bűn útján járunk, hisz nélküle akarjuk eldönteni, hogy mi a rossz és mi a jó. Isten akarata az, hogy helyreálljon vele a megromlott kapcsolatunk. Ez a jó kapcsolat az alapja annak, hogy az emberek közötti kapcsolatainkat is helyreállítsunk.

,

Hozzászólás

Írjunk imalistát!

A keresztény élet olyan, mint egy háromlábú szék. Három fontos lába van: az Ige olvasása (elmélkedés), imádkozás, testvéri közösség a gyülekezetben.
A gyülekezet tagjának lenni nagyon fontos. Minden apostoli levél a közösségekhez, a gyülekezetekhez szól. Aki nem keresi a közösséget, biztosan nem tapasztalta meg még soha ennek összetartó erejét, vagy már csalódott egy közösségben. Tudjuk, hogy egyik közösség sem tökéletes, de akkor is kell, hogy tartozzunk valahová.
A közösségben imádkozhatunk egymásért, és a közösség is imádkozhat értünk.

Isten nem olyan, mint egy hivatal, Ő bármikor, éjjel-nappal fogad és meghallgat minket!

Imádkozni bárhol, bármikor lehet. Nem szükséges megvárnunk, amíg teljesen lecsendesedünk, amíg eljutunk az imakamránkba. Istenhez mindig szólhatunk, Ő mindig meghallgat, nem kell hozzá bejelentkeznünk. Lehet, hogy csak a sokadik imánkra válaszol Isten, de már az elsőt is meghallgatta.
Mindig kell imádkoznunk, hogy Isten nyisson ajtókat.
“Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.”(Jakab 5,16)

Fontos, hogy imádkozzunk egymásért! Írjunk listát azokról, akik Isten segítségre szorulnak, nehogy megfeledkezzünk valakiről is. Ha ezt a listát beletesszük a Bibliánkba, biztos, hogy nem megy feledésbe az ismerőseinkért mondandó ima. Van, amikor részletesen imádkozunk barátainkért, máskor csak egy-egy rövid imában kérjük Isten segítségét.

Kik lehetnek rajta az imalistánkon?
“Mindenekelőtt tehát arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok és könyörögjetek minden emberért, járjatok közben és adjatok hálát értük! Imádkozzatok a királyokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Ez jó dolog és tetszik Istennek, Üdvözítőnknek. Ő ugyanis azt akarja, hogy mindenki üdvösségre jusson és megismerje az igazságot.” (1Timóteus 2,1-4)
Ma már nincs királyunk, de imádkoznunk kell vezetőinkért, országunk elöljáróiért, Európa Parlamenti képviselőinkért, hogy olyan döntéseket hozzanak, ami országunk előrehaladását szolgálja, illetve azért, hogy ismerjék meg Istent, és munkásságukat építsék Isten Igéjének alapelveire.
Imádkozzunk mindennap országunkért, az emberek megtéréséért.

“Ti azonban mindig éberen őrködjetek! Imádkozzatok, hogy legyen erőtök kimenekülni azokból a dolgokból, amelyek bekövetkeznek, és hogy majd bizalommal állhassatok meg az Emberfia előtt!” (Lukács 21,36)

“Minden helyzetben imádkozzatok és könyörögjetek a Szent Szellem által. Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, tartsatok ki az imádkozásban, és járjatok közben Isten embereiért és népéért! Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát.” (Efez 6,18-19)

“Az imádkozásban tartsatok ki, legyetek éberek és hálás szívűek.” (Kolossé 4,2)

Ezek felkent imák, amelyekben Pál imádkozik a gyülekezetekért. Ezekből mi is tanulhatunk imádkozni. Pál háttérbázisát a gyülekezetek ismeretlen imádkozói jelentették.
De voltak ismertté vált, híres imádkozók is: Simeon és Anna egész életét az imának szentelte, közbenjáró, imaharcos volt.
Isten legnagyobb hősei a közbenjárók, akik másokért imádkoznak.
Az ima nagyon fontos az életünkben. Nekünk, magyaroknak még a himnuszunk is egy ima, hiszen így kezdődik: “Isten, áldd meg a magyart!”

Kik szerepelhetnek az imalistánkon? Kikért, mikért imádkozhatunk?

1. A körülöttünk lévő emberekért
– család
– rokonság
– barátok
– munkatársak, akikkel éltünk különböző állomásain találkozunk, és előléphetnek barátokká
– csapattársak
– iskolatársak
– útitársak
– szomszédok
– egyéb ismerősök (postás, pénztáros a boltban, ügyintéző a hivatalban stb.)
– honfitársak

2. Eseményekért (konferenciák, rendezvények, amelyek közelebb hozzák az embereket az evangéliumhoz)
Az embereknek szükségük van Isten Igéjére. Nekünk kell Isten fényét visszatükröznünk! Világosságunk nemcsak áldás, hanem felelősség is. Ezek az emberek ránk vannak bízva. Imádkoznunk kell értük! Imádkoznunk kell azért, Isten adjon alkalmat, hogy elmondhassuk nekik az evangéliumot!
A közösségi oldalak is használhatók,hiszen rengeteg kapcsolati kötődésünk van. Ezek evangelizációs ösvények az emberek szívéhez. De óvatosan kell bánnunk velük, nehogy elriasszuk azokat, akikhez közel szeretnénk hozni Isten Igéjét.

Sosem volt még ilyen egyszerű felvenni a kapcsolatot az ismerősökkel

3. A szükségben lévőkért (vörösiszap katasztrófa áldozataiért, Oaza Gyermekotthonért, adományokért stb.)
Minden ima fontos. Isten ereje a Földön a mi imáinkban van!

4. A gyülekezetért
A gyülekezet sikere is a vezetőkért mondott imától függ.

5. A nagyobb gyülekezetért: minden szabad metodistáért, minden más metodistáért, reformátusokért, pünkösdiekért, baptistákért, katolikusokért és minden más keresztyénért a Földön.

Sokat kell imádkozni a gyülekezetért

Hogy mekkora szerepe van az imának, arra az egyik legjobb példa David (Paul) Yonggi Cho koreai buddhista története, munkássága. Halálosan megbetegedett, amikor rá kellett jönnie, hogy csak vallása van, reménysége nincs. Ekkor elolvasta a Bibliát, és hitre jutott. Megalapította a Yoido Teljes Evangéliumi Gyülekezetet Dél-Koreában, és olyan ébredési hullámot indított el, hogy havonta tízezren tértek meg buddhizmusból, ateizmusból, névleges kereszténységből. 1982-ben 110000 ezer embert vezettek Jézushoz, 1983-ban 120000-et, létszámuk 1990-re meghaladta a 700000-et. Ma már több, mint egymillióan vannak.

Miért tér meg ilyen sok ember egyetlen gyülekezetben? Azért, mert megértették az imaélet kiterjesztésének és fenntartásának fontosságát. Hiszen nincs olyan vidék, nincs olyan gyülekezet, ahol a Szent Szellem ne tudna dolgozni. A kulcs: az ima! Ez egyébként az 1984-ben írt, és 1990-ben nálunk is megjelent könyvének címe is.
Vettek egy hegyet, eredetileg gyülekezeti temető céljára, amit aztán imahegyként kezdtek használni. Az imahegy oldalában az imafülkékben az emberek folyamatosan imádkoztak. És példátlan gyülekezetnövekedés indult el.

Miért ne lehetnénk mi, akik nálunk elkezdik ezt a kitartó imádkozást?
Egyetlen ismerősünk se kerülje el “imaradarunkat”! Írjuk össze a neveket, és vigyük rendszeresen Isten elé ezeket az embereket! Isten figyelmét fel kell hívni ezekre az emberekre! És mivel Isten szeret mindenkit, mindannyiuknak segíteni fog.
De a Gonosz is dolgozik. Tehát nekünk kell gyorsabbnak lennünk, hogy megnyerjük ezeket az embereket, és a mennybe jussanak!

, , , , ,

Hozzászólás