Hitvallás és tagsági szövetség

Az ősz első vasárnapján – miután egész nyáron a kegyelmi ajándékainkról tanultunk – Larry visszatért egy júniusi prédikáció anyagához, a tagsághoz.
Mit jelent tagnak lenni a gyülekezetben?

Amikor a Jézus Krisztusba vetett hitünk által Istenhez térünk és bemerítkezünk, akkor hivatalosan is befogadást nyerünk Isten családjába. Azonban itt nem állhatunk meg, növekednünk kell, és ennek egyik útja, hogy csatlakozunk Jézus közösségeihez.
Ahogy a börtönőr megkérdezte Pált és Szilászt:
“Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mid te, mind a te házad népe!” (Apcsel 16,30-31)
Ahogy az első gyülekezet tagjai megkérdezték Pétertől és a többi apostoltól:
“Mit tegyünk atyámfiai, férfiak? Péter így válaszolt:Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében!” (Apcsel 2,38)
“Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”(Apcsel 2, 42)

Ahogy a tanítványok részt vettek ebben a négy dologban, ugyanígy mi is erre törekszünk.
A Krisztus Testében való tagság azonban összekapcsolódik a közösségben való tagságunkkal.
Krisztus Testében egyénileg is, és közösségi szinten is tagok vagyunk.
Az egyéni tagság megmutatkozik a megtérésben, a bemerítkezésben, a bizonyságtételben, a tanítványságban.
De nem lehet megmaradni ezen a szinten! Szükségünk van ugyanis más hívőkkel való kapcsolatra. Gyakorolnunk kell a kegyelem elfogadását, a kegyelem adását, meg kell tanulnunk mindent szeretetben cselekedni. és ez nem könnyű! Minden kapcsolatunk azon a döntésen alapul, hogy szeretetet mutatunk-e a másik felé, vagy állandóan arra törekszünk, hogy igazunk legyen. Mindig, mindenkivel a szeretet, a kegyelem szerint kell eljárnunk!

A gyülekezetben is van tagsági szövetségkötés, amikor elkötelezzük magunkat. Bukott világban élünk, megtört szívvel, megtört kapcsolatokkal, gyógyulásra, megváltásra van szükségünk.
Shalom-ra van szükségünk.
De tudnunk kell, hogy az egész megváltott világ gyógyulása, békéje csak Krisztuson keresztül történhet. Tudnunk kell, hogy Isten velünk van, és a helyi gyülekezet is. Nem vagyunk egyedül!
De a shalom-ot csak akkor lehet elérni, ha közösen, gyülekezetben dolgozunk.

A görög eklésia szó a kihívottak közösségét jelenti. Eredetileg a kihívott egyéni hívők összefogtak, hogy jobban növekedhessenek a hitben, hogy szolgálják e megtört világot, hogy a shalom elérése érdekében munkálkodjanak.
De a gyülekezet nem válhat privát, társasági klubbá, amely kizár másokat, vagy titkos társasággá, amely nem enged be sorai közé új tagokat.
A gyülekezet egy közösség, amelynek középpontjában Jézus Krisztus áll, és amely mindenki számára nyitott, barátságos. Még azok iránt is, akik csak ritkán jönnek, vagy csak messziről szemlélik, vagy még az elkötelezettség határán bizonytalankodnak.

Miért van szükség tagságra?

Egy gyülekezeti tag szilárdan elkötelezett Krisztus mellett, a gyülekezet mellett, a szellemi növekedés mellett.
Ez nem olyan tagság, mint egy klubtagság, mint egy polgári szervezet tagsága! Ez olyan tagság, mint amiről az 1 Korintus 12. rész beszél: “Ti pedig Krisztus Teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”(27.vers)
Szem előtt kell tartanunk, hogy “ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.” (1 Kor 12,26)

Egy gyülekezeti tag felelős Krisztusnak, de társainak is. Ez azt jelenti, hogy ha szükséges, segítünk egymásnak a helyes útra való visszatérésben, hogy kölcsönösen adunk és kapunk tanácsokat anélkül, hogy megsértődnénk ezen.

Egy gyülekezeti tag megbízható, lehet rá számítani, megtartja ígéreteit.

Ha tagok leszünk egy helyi gyülekezetben, csatlakozunk a közös hithez, amit együtt vallunk Istenről, és az Ő Igéjéről, a Bibliáról.
Bemerítkezéskor elmondjuk az Apostoli Hitvallást, ami egy általános hitvallás, amit az egész keresztyén egyház vall. De ahogy növekszünk a hitben, egyre inkább olyan dolgokkal találkozunk, amelyek mélyebb kérdésekre keresik a választ. Ezért minden egyháznak megvan a saját hitvallása, amely zsinórmérték, amely világosságot ad életünk nehéz kérdéseinek megválaszolásában.

A Szabad Metodista Egyház Hitvallása lefekteti, hogy miben hiszünk Istent, az üdvösséget, az egyházat, a végső dolgokat, a Szentírást, az embert illetően.
Ha valaki tagja lesz a helyi gyülekezetnek, egyet kell értsen a hitvallással, amelynek minden pontja iránymutatás mindennapi életünkhöz, segít helyes és szent életet élni.
Mi mindannyian hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus áldozata az egész világnak szólt. Ő nem akarja, hogy bárki elvesszen, ő azt akarja, hogy mindenki üdvösséget nyerjen!

Szabad Metodista Gyülekezet
Tagsági Szövetség

Megvallás és odaszánás

Valljuk, hogy Jézus Krisztus Úr és Megváltó.
Kijelentjük, hogy hitben vele együtt akarunk járni.
Ígérjük, hogy megszentelő kegyelme által igyekszünk Őt megismerni.

Istent illetően

Istenhez tartozó emberként tiszteljük őt és imádjuk nevét.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy keresztyénekhez méltó hívő életvitelt folytatunk, kölcsönösen felelősséggel tartozunk egymásnak, egyénileg és közösségben is imádkozunk, tanulmányozzuk a Szentírást, istentiszteletre járunk, és részt veszünk az Úrvacsorában.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy megtartjuk az Úr napját, Isten imádásának, saját megújulásunknak és a szolgálatnak szenteljük.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy hűségesek leszünk Krisztushoz és a gyülekezethez, valamint távol tarjuk magunkat mindentől, ami hívő odaszánásunkat veszélyeztetné.

Mindezt Isten kegyelme által és az Ő erejére támaszkodva megtesszük.

Saját magunkat és másokat illetően

Hivő emberként egészséges és szent életet élünk és mindenkihez irgalmasan viszonyulunk, szolgájuk őket mind fizikális mind pedig szellemi szükségükben.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy tartózkodunk minden olyan tettől és lelkülettől, mely megrontaná gondolkodásunkat, és ami rombolná vagy károsítaná testünket, illetve ehhez vezetne.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy minden egyes embert Isten képmására teremtett értéknek tartunk, és tiszteletben tartjuk.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy minden igyekezetünkkel igazságosak és őszinték leszünk minden kapcsolatunkban és minden ügyünkben.

Mindezt Isten kegyelme által és az Ő erejére támaszkodva megtesszük.

Az Isten által létrehozott intézményeket illetően

Hívő emberként tiszteljük és megbecsüljük az Isten által rendelt házasság, valamint a család intézményét, az államot és a gyülekezetet.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy tiszteletben tartjuk a házasság és a család szentségét.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy megbecsüljük gyermekeinket és tápláljuk őket. Úgy neveljük őket, hogy Krisztusban hitre jussanak.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy felelősségteljes állampolgárokként élünk és imádkozunk a vezetőkért.

Mindezt Isten kegyelme által és az Ő erejére támaszkodva megtesszük.

A gyülekezetet illetően

Istenhez tartozó emberként Krisztus életét megjelenítjük a világban.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy a gyülekezet egységéhez aktívan hozzájárulunk. Minden kapcsolatunkban igyekszünk munkálni a tisztességet, a szeretetet és igyekszünk megértéssel viszonyulni másokhoz.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy keresztyén alapelvek szerint jó sáfárok leszünk és úgy élünk Isten dicsőségére és a gyülekezet növekedésére.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy „kimegyünk a világba” és tanítvánnyá teszünk másokat.

Mindezt Isten kegyelme által és az Ő erejére támaszkodva megtesszük.

A tanítás után kötetlen beszélgetés, és a szeptemberi születésnaposok ünneplése következett. Köszöntővel, tortával, jókívánság kártyákkal, sok szeretettel és vidámsággal.

, , ,

  1. Tagsági vasárnap | Közhely krónikák

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: