2012 08 14 havi archívum

A tanítás, a segítés, a szolgálat és az adakozás ajándéka

Jan a mai 34. házassági évfordulójuk kapcsán mesélt arról, hogy Jerryvel fiatal korukban jártak egy pünkösdi gyülekezetbe is, az El Paso Drive Church of God közösségbe. Itt minden héten megtapasztalhatták Isten Szent Szellemének aktív munkáját, a kegyelmi ajándékok látható megnyilvánulásait. Jane tudta, hogy az Úr lelke dolgozik benne, és rajta keresztül. De azt meg kellett tanulnia, hogy mi az, ami Istentől jön, és mi az, ami embertől.
A kegyelmi ajándékokról szóló tanítás abban segít, hogy kilépjünk megszokott életünkből, a komfortzónánkból és megtaláljuk helyünket az életben.

A Szent Szellem ajándéka nem egyszerű tehetség.
Jerry tajvani professzora például megkapta azt a szellemi ajándékot, hogy noha nem ismerte azt az ázsiai nyelvet, amelyen tanítania kellett, mégis a szükséges időben tudott beszélni azon a nyelven. Nem azért, mert született nyelvtehetség volt, hanem, mert arra az időre megkapta ezt az ajándékot.

A kegyelmi ajándékok nem egyenlők a Lélek gyümölcseivel.
A szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás jellemvonások, amiket a bennünk élő Szentlélek kihoz belőlünk, megterem bennünk. Ez nem ugyanaz, mint az adakozás, a könyörület, a segítés, a tanítás, a buzdítás stb. kegyelmi ajándéka. Az ajándékokat szolgálat céljára kaptuk, hogy képessé váljunk mások szolgálatára, Isten munkájában való részvételre.

Mindenkinek, aki Krisztus Testének tagja, van kegyelmi ajándéka.
Egyedül Isten dönti el, hogy kinek mit ad, de mindenkinek adott valamilyen lelki ajándékot(-okat). Krisztus Teste minden tagjának van szerepe a Test életében!

Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. Róm 12,6


A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. 1 Kor 12,7


A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ef 4,7


A kegyelmi ajándékok segítenek, hogy Krisztus Testét szolgáljuk. A közösséget!

A tanítás ajándéka

A vezetői ajándékok egyike.
Egy iskolában képzett tanító megtanulja, hogyan kell hatékonyan tanítani másokat. De ez nem a tanítás ajándéka! Aki a tanítás ajándékát kapta a Szent Szellemtől, annak mindez a tudás a vérében van.
A tanítók azok a különleges képességgel megáldott vezetők, akiket Jézus Krisztus az Ő Testének, a gyülekezetnek ad, hogy tagjainak olyan világos és meggyőző módon módon magyarázzák el a bibliai igazságokat, hogy azok tanuljanak abból, az érettségben növekedjenek, és a felismert igazságokat képesek legyenek az életükben gyakorlati módon alkalmazni. A Biblia a görög didaskalous szót használja erre.
Ilyen ajándéka volt Jerry professzorának, Donald Joy-nak is, akinek közvetlen tanítványai közé tartozni nagy megtiszteltetést jelentett.

A segítés és a szolgálat ajándéka

Egyesek szerint nincs túl sok különbség a két ajándék között.
Valójában teljesen más a jelentésük.
Az angol help, a görög antilepsis szó segítést jelent, azt, hogy leveszem a terhet valaki válláról, vagy segítek, hogy elbírja a terhét.
Az angol service, a görög diakonia szó szolgálatot jelent. Eredetileg asztalnál való kiszolgálás értelemben használták. Manapság a másokért munkálkodás, a mások szükségleteinek kielégítése lett a szó jelentése.

A szolgálat ajándékának kézzelfogható megnyilvánulását láthatjuk Lara életében, aki 1992-ben üzenetet kapott az Úrtól, hogy foglalkozzon elveszett, elfelejtett, nem szeretett emberekkel. Elhatározta,hogy Szibériába megy, de aztán saját környezetében is egyre több ilyen embert fedezett fel. Járta az utcákat, szennycsatornákban, elhagyott vasúti kocsikban borzasztó körülmények között élő gyerekeket, felnőtteket talált. Ételt kezdett hordani nekik, leült melléjük, beszélgetett velük. A gyerekek nyomora annyira megindította, hogy 1996-ban otthont nyitott számukra. Így kezdődött az Oaza Gyermekotthon működése Aradon.

Az adakozás ajándéka

Akinek megvan ez az ajándéka, az nagylelkűen, örömmel ad ajándékot, nem vár érte semmit.

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
2 Kor 9,7


Jane személyes ismerősei közül hozott néhány példát olyan emberekre, akik rendelkeznek az adakozás ajándékával.
Egy nagyon-nagyon keményen dolgozó házaspár az USA-ban, akik több hotel tulajdonosai még Kanadában is, és azért dolgoznak ennyit, hogy adni tudjanak másoknak. Rendkívül alázatos emberek, akik hatalmas összeget adtak, hogy a Jerry meg tudja venni a Közhely jelenlegi épületét. És éppen ezen a hétvégén egy új kórházat adnak át Burundiban, amely szintén ennek a házaspárnak a nagylelkű adományából épülhetett fel.

De nem kell feltétlenül nagy vagyonnal rendelkezni ahhoz, hogy valaki adjon másoknak. Jane mesélt egy Illinois állambeli nyugdíjas zongoratanárnőről, aki nem jómódú, de keményen takarékoskodik, hogy legyen mit adnia. Keveset tud adni, de rendszeresen ad.

A kegyelmi ajándékokat, az adakozás ajándékát is gyakorolnunk kell!

Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. 2 Tim 1,6


Tudod-e, mi a kegyelmi ajándékod?
Vagy ismered, csak épp lusta vagy használni?
Hogyan tudod gerjeszteni az ajándékaidat?
Imádkozz, kérd az Úrtól, beszélj emberekkel, akikben bízol, keresd az alkalmat, amikor használhatod az ajándékaidat, és kezdd kicsiben!

, , , , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: