Kegyelmi ajándékok: a hit

A július 22-i vasárnapon Larry folytatta a kegyelmi ajándékok témakörét. Ez alkalommal a rendkívüli hitről tanított.

Mindannyian szeretünk ajándékot kapni, nagyon sokan közülünk adni is szeretnek. És vagyunk néhányan, akik különleges, személyre szóló ajándékkal szeretünk kedveskedni.
Isten is szeret különleges ajándékokat adni. Minden keresztény hívőnek van legalább egy ajándéka, de senkinek sincs meg minden ajándék. Nem mi választjuk ki ajándékainkat, ezeket Isten adja nekünk, hogy használjuk országa építésére. A kegyelmi ajándékok mutatják meg, hogy Istennek mi a szándéka és az elhívása az életünkben. Minden ajándékot szeretettel kell használni, hiszen ezek azért vannak, hogy Krisztus Teste növekedjék.

Nézzük a hit kegyelmi ajándékát közelebbről!

Amikor Indiana Jones kereste a Szent Grált, útja során elért egy szakadékhoz. Elővette édesapja naplójának feljegyzéseit, és az egyik rajzon látott egy embert átsétálni egy szakadék felett. Jonesnak választania kellett: kilép az ismeretlenbe, vagy feladja a keresést. Hite elnyerte jutalmát, mert amint kilépett, meglátott egy addig nem látszódott hidat, melyen átkelhetett a szakadék felett.

Mindenkitől rendkívüli hitet kíván, hogy kilépjen az ismeretlenbe.

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létről való meggyőződés. Zsidók 11,1


Egy ejtőernyős ugráshoz is hit kell. Hinni kell abban, hogy a megfelelő időben kinyílik az a kicsire összehajtogatott vászondarab.
Pál apostol azonban olyan hitről beszél, amely messze meghaladja az ejtőernyőbe vetett hitet. Nekünk Istenben és ígéretében kell hinnünk.

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
Rom 10,17

Tehát a hit felé vezető út első lépése, hogy megismerjük Isten Igéjét.

Ha a testrészek közül a száj jeleníti meg a bölcsesség beszédét és az ismeret beszédét, akkor a fül reprezentálja a hitet, mert a hit hallásból van.

A hit fajtái:

1.) A megmentő hit

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
Efez 2,8-9

A megmentő hitre jó példa az Apcsel 16. részéből, amikor Pál és Szilász a börtönben olyan hittel imádkozott, hogy földrengés támadt és megnyíltak a börtönajtók. A foglyok azonban nem menekültek el, a börtönőr pedig döbbenten kérdezte:

Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! Apcsel 16, 30-31

2.) A Lélek gyümölcseinek egyike

A Lélek gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívélyesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Galaták 5,22-23

Ez a hit egyre erősebbé válik, ahogy egyre jobban megértjük Isten Igéjét, és egyre inkább belevesszük a mindennapi életünkbe.
Erre a hitre jó példa az apa esete, aki elvitte fiát Jézushoz, hogy gyógyítsa meg.

…ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk! Jézus azt mondta neki: Ha lehet valamit tennem? – Minden lehetséges annak, aki hisz. Márk 9,22-23


Az apának volt elég hite, hogy fiát Jézushoz hozza, de még volt benne kételkedés. Jézus észrevette a szót: “ha” . Az apa kétkedésére épített: hogy mondhatja valaki, hogy hiszek, de mégse?

Ez a kulcsa annak, hogy megértsük, mennyire fontos a hit.

A hitben egyre jobban növekedhetünk az idő elteltével, ha Jézust követjük. A hit mértéke visz el minket a megváltásunkhoz.
Először megtanuljuk, hogy kis dolgokban bízzunk Istenben, de a lényeges, sorsdöntő kérdésekben még kételkedünk. Hajlandók vagyunk hinni, de csak kicsit. Csak a Szent Szellem által láthatjuk, hogy a hit gyümölcs növekszik. Ez a hit a Szent Szellem gyümölcse.

3.) A kegyelmi ajándék

Azonban a Szent Szellem mindenfajta működését azért kaptuk, hogy ezzel a többieket szolgáljuk és segítsük. Az egyik embernek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen bölcsen beszélni. A másiknak ugyanaz a Szent Szellem természetfeletti ismeretet ad, amikor beszél. Megint másiknak ugyanaz a Szent Szellem hitet ad, másnak meg a gyógyítás ajándékait. A másik olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, megint másik a prófétálás képességét kapja. Megint másik arra kap képességet, hogy felismerje, és azonosítani tudja a szellemeket. Van, aki a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, megint másik azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse, és meg tudja magyarázni. 1 Kor 12,7-10

A Szent Szellemtől kapott hit rendkívüli hit, amelyet a kiválasztott emberek különleges helyzetekben kapnak.

A Biblia nagyon sok ilyen rendkívüli hittel rendelkező embert ismer, ők a Hit Hősei , akik természetesen különböznek a filmbeli vagy a történelmi hősöktől.

Pál apostol beszámol Ábrahám rendkívüli hitéről.

…reménység ellenére is reménykedve hittem, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: Ennyi lesz a te magod! mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Róm 4,18-21

A Zsidók 11. része a Hithősök története. Ábel, Énók, Noé, Ábrahám, Sára, Izsák, Jákób, József, Mózes, Ráháb, Gedeon, Bárák, Sámson, Jefte, Dávid, Sámuel , de a lista nem teljes, itt nem fejeződik be, mert a mai napig kapják az emberek Istentől a rendkívüli hitet.

Egy ember rendkívüli hite hogyan hatott ki generációkra?

James Hudson Taylor (1832-1905) keresztény angol családban született,de serdülő korában elfordult Istentől. Édesanyja és egyik testvére naponta imádkozott érte, és ő az ima ereje által vissza tudott térni hitéhez. Tanulmányozta a Bibliát és orvosnak készült.
1853-ban Kínába ment misszionáriusnak. Kínai viseletet hordott, ezzel nevetséges lett az európaiak szemében, de a hite megtartotta. 1865-ben megalakította a Kína Belföldi Missziót . Kidolgozta egész Kína evangelizálásának tervét. Ennek érdekében közben utazásokat tett Európában, Amerikában és Ausztráliában, hogy százával toborozza a fiatalokat kínai missziós munkára.
Azt mondta magáról:

“Én egy hűséges Isten szolgája vagyok. Már semmi miatt nem aggódom, mert Isten képes az akaratát megvalósítani. A kegyelme a legnehezebb helyzetekben is elég nekem.”
Azt tartják róla, hogy Pál apostoltól a XIX.századig nem volt olyan misszionárius, akinek szélesebb látóköre és szisztematikusabban kidolgozott terve lett volna az evengelizálásra, mint neki.

Fia, Herbert Hudson Taylor (1861-1950) megalapította az első iskolát Kínában a misszionáriusok gyerekeinek.(Chefoo School)

Az ő fia, II. James Hudson Taylor (1894-1978), akinek családja megszenvedte a II. világháborút Kínában. A japánok ugyanis az amerikai misszionáriusokat a weihsieni internálótáborba vitték 1941-ben. Taylor 4 gyermekét hosszú évekre elválasztották a szülőktől. De velük volt a nagypapa, aki bátorító dalokat énekelt nekik, arra tanította őket, hogy bízzanak Istenben, hiszen van egy csillag, amely az alázatosakat vezeti. A család 1945-ben végre egyesülhetett. A Kulturális Forradalom idején, 1948-ban azonban minden amerikait kitoloncoltak Kínából. A család így Tajvanra költözött, ahol megalakította a Szent Fény Teológiai Szemináriumot, amely ma is működik.
II. James Hudson Taylor nyugdíjba vonulása után az USá-ba, Spring Arbor-be költözött, itt ismerte meg Katie is, mert Larry családi kapcsolatok révén már korábban is találkozott vele.

II. James Hudson Taylor harmadik gyermeke III. James Hudson Taylor(1929-2009) 1979-ben a Tengerentúli Missziós Központ igazgatója lett. Fia, IV. James Hudson Taylor (1959- ) vezeti ma is ezt a közösséget.

Íme a példa arra, hogy egy ember rendkívüli hite milyen hatást gyakorolt az utána következő generációkra, és természetesen a kínai gyülekezetekre is.

A rendkívüli hittel rendelkező ember jellemzői:

1.) Erősen hisz Isten ígéretében, és inspirál másokat is, hogy higgyenek benne.
2.) Cselekszik teljes bizalommal, mivel hiszi, hogy Isten legyőz bármely akadályt.
3.) Előmozdítja Isten országát akkor is, amikor a többiek félnek.
4.) Kéri, amire szüksége van Istentől, és bízik benne, hogy Isten ezt megadja.

Simon András keresztény grafikus írja:
“A hit nem filozófiai kérdés, hanem életforma. Egész életünk, gondolkodásunk, és cselekedeteink teljes szívvel való alárendelése annak az eszmének, amit az életünk zászlajára tűzünk.”

Arany János:
“Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanít.”

Neked van ilyen hited?
Növekedsz a meglévő hitedben?
Használod hitedet mások segítésére?

, , , , ,

  1. Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s