Kegyelmi ajándékok: a bölcsesség beszéde és az ismeret beszéde

Péter a kegyelmi ajándékok témakörét folytatta ezen a vasárnapon.


A kegyelmi ajándékok olyanok, mint a szerszámok, amelyekkel dolgozunk. Különböző “adottságok”, amelyek nem velünk születtek, hanem Isten adja különböző helyzetekben, hogy egy másik embert megsegítsünk. A kegyelmi ajándékok fő célja, Krisztus testének építése szeretetben. Nem magunkat szolgáljuk vele, hanem a gyülekezetet. Amikor Pál Apostol a kegyelmi ajándékokról beszél, mindig elmagyarázza Krisztus testének működését is. A tagok egymásért vannak, egymáshoz kapcsolódnak, együtt alkotják a testet. Minden tag különböző, mindegyiknek megvan a maga feladata, mindegyik feladatnak megvan a maga becsülete.
Kegyelmi ajándék a bölcsesség beszéde, az ismeret beszéde, a rendkívüli mértékű hit, a gyógyítás, az isteni (csodatévő) erők munkái, a prófétálás, a szellemek megkülönböztetése, a nyelveken szólás, a nyelveken szólás magyarázata.

Ezen a délelőttön a bölcsesség beszédéről és az ismeret beszédéről tanított Péter.

Az egyik embernek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen bölcsen beszélni. A másiknak ugyanaz a Szent Szellem természetfeletti ismeretet ad, amikor beszél. 1 Kor 12,8

Salamon nem gazdagságot, nem hosszú életet, nem is ellensége életét kérte, hanem bölcs és értő szívet. Az Úrtól ezért ráadásul megkapta mindazt, amit nem is kért: gazdagságot, dicsőséget, hosszú életet.
És egész Izrael tisztelte bölcs döntéseiért. Ahogy a két asszony között eldöntötte, ki a gyermek igazi anyja, ez már valóban Istentől kapott bölcsességet mutat.

Ekkor a farizeusok otthagyták Jézust. Maguk között arról tanácskoztak, hogyan tudnák őt ravasz kérdésekkel csapdába csalni, hogy a beszédével vétkezzen. El is küldték hozzá néhány tanítványukat a Heródes-pártiakkal együtt. Azok ezt mondták Jézusnak: „Mester, tudjuk, hogy becsületes vagy, és nem törődsz azzal, hogy mások mit gondolnak rólad. Tudjuk, hogy nem vagy személyválogató, és amit Isten útjáról tanítasz, az is igaz. Mondd meg nekünk: helyesnek tartod-e, hogy adót fizessünk a császárnak, vagy nem?”
Jézus azonban átlátott rajtuk, és tudta, milyen gonosz szándék vezérli őket, ezért így válaszolt: „Képmutatók! Megpróbáltok csapdába csalni, hogy a szavaimmal vétkezzek? Mutassatok nekem egy pénzérmét, amellyel az adót fizetik!” Odanyújtottak neki egy ezüstpénzt. „Kinek a képmása és a neve van rajta?” — kérdezte tőlük Jézus.
„A császáré” — felelték azok.
„Akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!” — mondta Jézus.
Ezen a válaszon nagyon meglepődtek, majd otthagyták Jézust, és elmentek.
Máté 22, 15-22

Az ismeret beszéde azt jelenti, hogy valaki valami olyat tud, amit nem tudhat mástól. Ez működhet bármelyikünknél, hit kell hozzá és Isten kegyelme. Jézus azt mondta,

ha helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam… ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.Máté 10,18-20


Jézus ekkor azt mondta neki: „Menj, hívd a férjedet, és gyertek vissza!” Az asszony így válaszolt: „Nincs férjem.”
Jézus erre azt felelte: „Ez valóban igaz, nincs férjed! Öt férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem a férjed! Igazat mondtál.”
Ekkor az asszony így felelt: „Uram, látom, hogy próféta vagy! Őseink ezen a hegyen imádták Istent. Ti, zsidók azonban azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell Istent imádni.
János 4,16-19

Volt egy Anániás nevű férfi, aki feleségével, Szafirával együtt eladta egyik földbirtokát. Az érte kapott pénz egy részét megtartotta magának, és ezt a felesége is tudta. A másik részt pedig elvitte, és átadta az apostoloknak. Péter azonban ezt mondta neki: „Anániás, miért engedted, hogy a Sátán betöltse a szívedet? A Szent Szellemnek hazudtál! Félretettél magadnak a pénzből, amit az eladott földért kaptál! Hát nem a tiéd volt, mielőtt eladtad? Vagy talán nem a tiéd volt a pénz, amit érte kaptál? Miért tervezted ezt? Amit tettél, azzal Istennek hazudtál, nem embereknek!” Amikor ezt Anániás meghallotta, azonnal összeesett és meghalt. Akik csak hallották ezt az esetet, mind nagyon félni kezdtek. Majd a fiatalok betakarták a holttestet, kivitték és eltemették.
Körülbelül három óra múlva odament Anániás felesége is, aki még nem tudta, mi történt. Péter megkérdezte tőle: „Mondd meg nekem, ennyi pénzért adtátok el azt a földet?”
„Igen, ennyiért”—válaszolta az asszony.
Péter ezt mondta neki: „Miért egyeztetek meg a férjeddel abban, hogy próbára teszitek az Úr Szellemét? Nézz oda! Ott jönnek, akik épp az előbb temették el a férjedet, és téged is kivisznek innen!” Ebben a pillanatban az asszony is holtan esett össze Péter lába előtt. Amikor a fiatalok bejöttek és látták, hogy meghalt, őt is kivitték, és a férje mellé temették. Ezért nagy félelem fogta el az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik meghallották, mi történt Ananiással és a feleségével.
Apcsel 5,1-11


A kegyelmi ajándékok után sóvárogni kell!
Akarni kell, mert ezek azért adattak, hogy hasznára legyünk másoknak, hogy Krisztus Teste felépüljön!
Jézus megígérte, hogy

azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak. Márk 16,17-18

Jézus ígéretet tett, nekünk kell nagyobb odaszánással élnünk!
Legyen életünk az Úré!
Sóvárogjatok a kegyelmi ajándékok után!
Keressétek, használjátok az egyház építésére!

, , , ,

  1. Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s