Tag vagyok a gyülekezetben

Larry június 3-i tanítása arról szólt, mit jelent tagnak lenni Krisztus Testében, Isten családjában.

Most összefoglalta a múlt vasárnap elhangzottakat, különös tekintettel arra, hogy mi a különbség a rabszolgaság és a fogadott fiúság között.
Amíg a bűn rabszolgái vagyunk, Istentől elválasztva élünk, utunk végén a halál vár ránk. Ha elfordulunk bűneinktől, ha Istenhez jövünk, örökbefogadott gyermekei lehetünk. Részünk lehet az örökségben, az örök életben, amire egy rabszolgának nincs lehetősége.
De ez csak az utunk kezdete, hiszen nem maradunk mindig a hitben újszülött csecsemők. Ahhoz viszont, hogy növekedjünk, hívő emberek közösségére, egy gyülekezet erejére van szükségünk.
Sokan mondják, hogy nincs szükségük gyülekezetre, mert az tele van képmutatókkal. Internetről, televízióból, rádióból, könyvekből meg lehet kapni mindent, ami a szellemi növekedéshez szükséges. De amikor megpróbálunk elkülönülni a többi hívőtől, egy saját birodalmat teremtünk magunknak. Elszakadunk a lehetőségtől, hogy szeretetet kapjunk és adjunk. Így nem kaphatjuk meg Isten szeretetét sem. Ez pedig ellentétben áll Isten szándékával és terveivel.

Figyeljünk oda egymásra is! Azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk! Ne hagyjuk abba azt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűljünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap! Zsidók 10,24-25


A hívőknek szükségük van egymásra, a gyülekezetre. Krisztus teljes testén belül szükséges a helyi gyülekezet részévé is válni, hogy növekedhessünk hitünkben.

Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak.
Apcs 2,42


Ez a négy alapvető funkciója van a helyi gyülekezetnek: tanítás, közösség, Úrvacsora, együtt imádkozás.
A közösség emberekből áll, akik a hitbéli fejlődés más-más szintjén tartanak. Van, aki még az út elején jár, van, aki bátorításra szorul, van, aki már olyan érett, hogy meg kell osztania a többiekkel a tapasztalatait. Vannak, akik képesek meglátni az igazságot, és ezt tanítaniuk kell másoknak.

Végiggondoltad-e, mit jelent a gyülekezet tagjának lenni?
Thom Rainier 2012. január 25-i írásában összefoglalja mindezt.

Tag vagyok a gyülekezetben,
ezért egységre fogok törekedni a gyülekezetben. Tudom, hogy a pásztorok, a munkatársak és a gyülekezeti tagok sem tökéletes emberek, ahogy én sem vagyok az. Nem leszek pletykás, széthúzó és pártoskodó. A legtöbb, amit az evangélium ügyéért tehetek az, hogy a tőlem telhető legjobban őrzöm a gyülekezet egységét Isten ereje által.


A pletyka, a széthúzás, a pártoskodás rombol.
Ahelyett, hogy egészségessé tenné a testet, megbetegít. Egységre van szükségünk, hogy egészséges testet építsünk! Az egység nem azt jelenti, hogy mindenkinek mindenről mindig ugyanaz a véleménye. Az egység nem uniformizálás. Az egység annyit jelent, hogy egyetértünk a közös célokban, követjük Krisztust és szeretjük egymást.

Tag vagyok a gyülekezetben,
ezért nem engedem meg magamnak, hogy a gyülekezetben önös előnyökre akarjak szert tenni, vagy azt, hogy saját vágyaimat érvényesítsem. Ez öncélú lenne. Én másokért vagyok itt, és azért, hogy Krisztust szolgáljam. Megváltóm keresztre ment értem. Én is meg tudok birkózni bármilyen kellemetlenséggel vagy bármilyen helyzettel, ami nekem nem tetszik vagy épp nem az én stílusom.


A gyülekezet nem rólam szól. A gyülekezet Isten országának része. Keresnünk kell Isten akaratát egyénenként is és közösségként is.

Tag vagyok a gyülekezetben,
ezért lelkipásztoromért naponta fogok imádkozni. Soha véget nem érő munkája van. Nagyon megterhelő az időbeosztása: folyton prédikációkkal kell készülnie; örül az újszülötteknek; közben jár azokért, akik épp a halál árnyékának völgyén mennek át; szembenéz mindenféle kritikával; látja az emberek sebeit, fájdalmait és együtt reménykedik velük; ugyanakkor ránehezedik annak a felelőssége is, hogy jó házastárs (férj, feleség) legyen és jó szülő a gyerekei számára. A lelkipásztorom nem tudja saját erejére támaszkodva szolgálni a gyülekezetet. Naponta fogom kérni számára és családja számára Isten erejét.


A pásztorok, a gyülekezeti vezetők a tagok terheit is hordozzák. Rendszeresen imádkoznak azért, hogy a közösség tagjai védettek legyenek a gonosztól, és megértsék a Szent Lélek vezetését az életükben. Sok lelkipásztor elviselhetetlen terheket visz, Isten erejére kell támaszkodnia.
Imádkozol-e rendszeresen a pásztorodért?

Tag vagyok a gyülekezetben,
és szeretem azt a képet, hogy “tag” vagyok. Ez nem ugyanolyan “tag”-ságot jelent, mint amilyennel egy polgári szervezetnél vagy egy klubnál rendelkezünk. Ez olyan “tag”-ságot jelent, amiről az 1. Korintus 12. rész beszél: “Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (27. vers). Mivel Krisztus Testének tagja vagyok, ezért működésképesnek kell lennem akár “szem” vagyok, akár “fül” vagy akár “kéz” vagyok is. Működésképes tagként adni fogok, szolgálni fogok képességeimmel lelki és fizikális értelemben is. Hirdetni fogom az Evangéliumot, és tanulmányozom azt. Igyekezni fogok arra, hogy mások áldására legyek.
Szem előtt fogom tartani, hogy “ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.” (1. Korintus 12:26)


Használod-e ajándékaidat Isten testének szolgálatára?
Egyáltalán, ismered-e Istentől kapott ajándékaidat?
Ha nem, készen állsz-e arra, hogy megtaláld ezeket?

Tag vagyok a gyülekezetben,
ezért a családtagjaimat úgy fogom vezetni, hogy ennek a gyülekezetnek ők is jó tagjai legyenek. Együtt fogunk imádkozni a gyülekezetért. Együtt fogjuk Istent dicsőíteni a gyülekezetben. Kérni fogjuk Krisztust, hogy segítsen bennünket abban, hogy még jobban megszeressük Őt és az ő gyülekezetét, mivel az életét adta érte.


Imádkozol-e azért, hogy családtagjaid is megtapasztalják Isten erejét a saját életükben, és a család életében?
Igyekszel-e, hogy családod is részt vegyen Isten szolgálatában?
Imádjátok-e együtt Krisztust?

Tag vagyok a gyülekezetben,
és ez a “tag”-ság valódi ajándék a számomra. Krisztus testének tagja lettem, amikor megkaptam Jézus Krisztus által a megváltás ingyenes ajándékát. Nem sokkal ezután egy helyi gyülekezetbe kerültem, és bemerítkeztem. Ez számomra megtiszteltetés, és alázatra késztet, hogy szolgálhatom és szerethetem az embereket a gyülekezetünkben. Imádkozom, hogy soha ne tekintsem természetesnek ezt a tagságot, hanem mindig ajándékként nézzek rá. Olyan lehetőségnek akarom látni, amivel másokat szolgálhatok, és valami olyannak lehetek részese, amely sokkal nagyobb, mint egy személy, vagy bármelyik tag önmagában véve.


Igyekszel-e, hogy mások számára áldássá válj?
Tudsz-e együtt örülni a többiek örömével?
Részesülsz-e a szenvedők fájdalmában?

Tag vagyok a gyülekezetben,
és hálát adok Istennek, hogy az lehetek.


Milyennek látod a gyülekezetet?
Ajándék, áldás számodra?
Látod-e, hogy ebben a testben neked is fontos szereped van?
Építed-e a többiekkel együtt Isten országát?
Tele van-e a szíved mások szeretetével?
Hálás vagy-e, hogy ennek a közösségnek részese lehetsz?

A mi közösségünk nem egy elkülönült gyülekezet. Részei vagyunk Isten egész testének, de egy tágabb közösségnek is, a Szabad Metodista Egyháznak. A világ sok országában működő szabad metodista közösségek kapcsolatban állnak egymással, de a testvérközösségekkel is, például a Wesley-kör tagjaival (OMS, Üdvhadsereg). Mivel Európában a Szabad Metodista Egyház még viszonylag új keletű, a magasabb szintű vezetés Amerikából jön. AZ USA-ban három püspök dolgozik, mindenkinek más területen van irányítási felelőssége.

A legfontosabb kérdés: részese vagyok egy gyülekezetnek vagy tagja vagyok?

Miért fontos a tagság?

Rick Waren: A céltudatos élet című könyve mondja a tagságról: a radikális, egyértelmű tagság odaszánás, nem hozzáilleszkedés!
Isten gyülekezetében nemcsak fogyasztók vagyunk, hanem aktív közreműködők.
Mit jelent a radikális tagság?
Egy gyülekezeti tag szilárdan elkötelezett Krisztus mellett, a gyülekezet mellett, a szellemi növekedés mellett.
Egy gyülekezeti tag felelős Krisztusnak, de társainak is. Ez azt jelenti, hogy ha szükséges, segítünk egymásnak a helyes útra való visszatérésben, hogy kölcsönösen adunk és kapunk tanácsokat anélkül, hogy megsértődnénk ezen.
Egy gyülekezeti tag megbízható, lehet rá számítani.

A Szabad Metodista Gyülekezet Tagsági Szövetségének hivatalosan is tagja lehet az, aki elfogadja az alábbiakat:

Szabad Metodista Gyülekezet
Tagsági Szövetség

Megvallás és odaszánás

Valljuk, hogy Jézus Krisztus Úr és Megváltó.
Kijelentjük, hogy hitben vele együtt akarunk járni.
Ígérjük, hogy megszentelő kegyelme által igyekszünk Őt megismerni.

Istent illetően

Istenhez tartozó emberként tiszteljük őt, és imádjuk nevét.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy keresztyénekhez méltó hívő életvitelt folytatunk, kölcsönösen felelősséggel tartozunk egymásnak, egyénileg és közösségben is imádkozunk, tanulmányozzuk a Szentírást, istentiszteletre járunk, és részt veszünk az Úrvacsorában.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy megtartjuk az Úr napját, Isten imádásának, saját megújulásunknak és a szolgálatnak szenteljük.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy hűségesek leszünk Krisztushoz és a gyülekezethez, valamint távol tarjuk magunkat mindentől, ami hívő odaszánásunkat veszélyeztetné.

Mindezt Isten kegyelme által, és az Ő erejére támaszkodva megtesszük.

Saját magunkat és másokat illetően

Hívő emberként egészséges és szent életet élünk, és mindenkihez irgalmasan viszonyulunk, szolgájuk őket mind fizikális, mind pedig szellemi szükségükben.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy tartózkodunk minden olyan tettől és lelkülettől, mely megrontaná gondolkodásunkat, és ami rombolná vagy károsítaná testünket, illetve ehhez vezetne.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy minden egyes embert Isten képmására teremtett értéknek tartunk, és tiszteletben tartjuk.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy minden igyekezetünkkel igazságosak és őszinték leszünk minden kapcsolatunkban és minden ügyünkben.

Mindezt Isten kegyelme által, és az Ő erejére támaszkodva megtesszük.

Az Isten által létrehozott intézményeket illetően

Hívő emberként tiszteljük és megbecsüljük az Isten által rendelt házasság, valamint a család intézményét, az államot és a gyülekezetet.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy tiszteletben tartjuk a házasság és a család szentségét.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy megbecsüljük gyermekeinket, és tápláljuk őket. Úgy neveljük őket, hogy Krisztusban hitre jussanak.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy felelősségteljes állampolgárokként élünk, és imádkozunk a vezetőkért.

Mindezt Isten kegyelme által, és az Ő erejére támaszkodva megtesszük.

A gyülekezetet illetően

Istenhez tartozó emberként Krisztus életét megjelenítjük a világban.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy a gyülekezet egységéhez aktívan hozzájárulunk. Minden kapcsolatunkban igyekszünk munkálni a tisztességet, a szeretetet, és igyekszünk megértéssel viszonyulni másokhoz.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy keresztyén alapelvek szerint jó sáfárok leszünk, és úgy élünk Isten dicsőségére és a gyülekezet növekedésére.

Odaszánjuk magunkat arra, hogy „kimegyünk a világba”, és tanítvánnyá teszünk másokat.

Mindezt Isten kegyelme által, és az Ő erejére támaszkodva megtesszük.

Aki hivatalosan is tag akar lenni, ősszel megteheti.
Gondolkozz el, saját életedben mi a következő lépés?

Mit mond Isten Szent Szelleme neked erről?

Ildikó először volt moderátor

Ildikó először volt moderátor

Reklámok

, , , , ,

  1. Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: