A sáfár anyagi felelőssége

Szombaton a Csodakrumplit néztük meg a filmklubban


Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja... (1 Péter 4,11)


Az istentisztelet után Berta és Gábor születésnapját ünnepeltük!


Boldog negyedik szülinapot, Berta!

Larry folytatta sáfárságról szóló tanítássorozatát a második résszel. Az egyik kulcsszó az egyensúly volt. Egyensúlynak kell lenni az életünkben az anyagi javak megszerzésére fordított- és a kapcsolatainkba invesztált energia között. (Ennek fenntartásában segít az első részben említett fontossági sorrend.) Ha túl nagy hangsúlyt helyezünk ingóságainkra és pénzünkre, elveszítjük mennyei látásunkat. A vagyon nyújtotta hamis biztonságban egy egész életet leélhetünk.

Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: “Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” De ő így válaszolt: “Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?” Azután ezt mondta nekik: “Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.” Aztán példázatot mondott nekik: “Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.” Tanítványaihoz pedig így szólt: “Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét? Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. (Lukács 12,13-30)

Hogyan gazdálkodjunk a tulajdonunkba került anyagiakkal? Mindenünk Istené, amit adott nekünk, céllal adta. A hitünk végcélja pedig a lelkünk megmenekülése (1Péter 1,3-9). Olyan örökség vár minket a mennyben, ami nem rud megromolni, vagy berozsdásodni, amit nem rabolhatnak el tőlünk. Mi lehet a földön, ami ennél értékesebb lehetne? Jézus a mennyei kincsgyűjtésre buzdít, mert ahol a kincsünk van, ott van a szívünk is (Máté 6,19-21). Az anyagiakra való túlzott figyelés egy állandó veszély.

Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. (1Timóteus 6,6-11)

Egy ismert vicc szerint amikor a mennyek kapuja előtt egy bebocsátásra váró ember kérleli Szent Pétert, hogy hagy vihesse be földi élete alatt szerzett aranyrudait, Péter nevetve kérdez vissza: -Miért hoztál a mennybe utcakövet? Nem kell azonban gazdagnak sem lennünk ahhoz, hogy az anyagiasság csapdájába essünk. Elég, ha túlzottan aggódóak vagyunk. Jézus beszél olyan emberekről, akikben az ige azért nem terem gyümölcsöt, mert elnyomják a világ gondjai (Márk 4,19). Ha azonban okosan bánunk vagyonunkkal, bármilyen kicsi, vagy nagy legyen is az, nem fogunk nélkülözni és az adásra is marad elég. Ha jó sáfárok akarunk lenni, meg kell tanulnunk felelősen kezelni pénzünket.

Tervezés – Előre kell átgondolnunk, mit tegyünk és mindez mennyibe fog kerülni. Tellik-e rá? Fontos-e nekem, vagy csak a hirtelen vágyakozás ösztönöz a vásárlásra? Nincs-e ennél sokkal fontosabb dolog, amire inkább kellene a pénz? Van-e olcsóbb megoldás? Van-e a pénzköltés helyett valami alternatív megoldás? Nagyobb kiadások előtt érdemes napokat, sőt akár heteket várni: időt és esélyt adva magunknak, hogy tiszta fejjel, jól átgondolt érvek alapján döntsünk. A türelmetlenség nagy pénznyelő. Készítsünk költségvetést, mert minden sokba kerül. A munkába fektetett időnk és energiánk is fizetőeszköz.

Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy – miután alapot vetett, de nem tudta befejezni – gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja: “Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.” Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki húszezerrel jön ellene? Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. (Lukács 14, 28-32)

Elégedettség – Az elégedettség békesség. Ha elégedettek vagyunk, nem aggódunk (Filippi 4,6-13). Ha megfelelő a fontossági sorrendünk, az elégedettség magától is megjelenik az életünkben. Ha minden dolgunkban legelőször Isten országát és igazságát keressük, az anyagi szükségeinket betölti Isten és megtanulunk elégedettnek lenni (Máté 6,31-34; Lukács 12,22-31).

Gondozás – Mivel Isten céllal adta nekünk, amit adott, ezért gondoznunk kell azt. Ahogyan a földműves gondozza a földjét, vagy ahogy mi gondozzuk lakhelyünket, úgy kell gondoznunk környezetünket, kapcsolatainkat, munkakörülményeinket, tehetségünket, testünket.

Munka – Pénz -Hogyan tudunk hát jól gazdálkodni a pénzünkkel? Nézzük csak meg Józsefet, aki pusztán megtakarítással megmentette egész Egypiptomot az éhhaláltól (1Mózes 41, 33-36), vagy gondoljunk Jézus szavaira: nagyobb boldogság adni, mint kapni (Csel 20,35). Legjobb befektetés, ha adunk másnak. Nem a haszon a fő motiváció, hanem a jókedv és a szeretet. Régen Isten a tizedet kérte, most már az egész életünket kéri. Nem azt akarja, hogy azonnal adjuk oda pénzünket valakinek, hanem azt, hogy úgy éljünk a pénzünkkel, mintha Istené volna. Mert az övé is

Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek. (2Korintus 9,6-8)

Végül egy megvallás: Jézus Krisztus követőjeként igyekszem engedelmes lenni annak az elhívásnak, melyet Isten adott az életemre. Őt akarom szeretni és szolgálni teljes szívemmel, lelkemmel, elmémmel és minden erőmmel. Bármi, amim van, az tőle jön. Megbízottjaként helyesen és jól kell gazdálkodnom mindennel, amiért felelősséggel tartozom: pénzemmel, időmmel, képességeimmel, kapcsolataimmal. Ámen

, , , ,

  1. Hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: