2011 02 07 havi archívum

Az Úr nevei – az Úr nevében

Jan tanított vasárnap Isten neveiről. Mesélt Dávidról, aki – még pásztorfiúként – küzdött meg a három méternél magasabb, állig fölfegyverzett Góliáttal. Ebben a küzdelemben azonban nem a testmagasság döntött, hanem az, hogy melyik fél milyen hatalmat képviselt. A kor szokásai szerint a filiszteus Góliát nyilvánosan szidalmazta az ellenség seregét és Istenét. Ez része volt a kihívásnak. Nemcsak hadseregek és nemzetek dicsősége forgott kockán, hanem a szembenálló népek isteneinek neve is. Dávid tudta ezt. Felbátorodott és így válaszolt a filiszteusnak:

Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az ÚR, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az ÚR. Mert az ÚR kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. (1Sámuel 17,45-47)

Jan tanít Isten neveiről


A “Seregek Ura” Isten egyik neve. Arra utal, hogy az Úr kezében van a győzelem. Nem a mi erőnk és ügyességünk dönt, hanem Isten harcol értünk. Hasonló mondanivalója van a 2Mózes 17:15-ben használt “Jahve Nisszi” névnek is. Jelentése: az Úr az én zászlóm, az Úr az én hadijelvényem.

A 2 Mózes 3:13-15-ben olvasható JHVH név így hangzik magyarul: Vagyok, Aki Vagyok. Jelentése: Mindig veled vagyok! Nemcsak egy isten vagyok, hanem Én Vagyok az Isten! Ha felhívhatnánk Istent telefonon, így jelentkezne be: Vagyok aki vagyok! Mert ez az Ő neve! Mint nekem a Péter. A JHVH név önmagában is vígasztalás: Én mindig veled vagyok!

A világtörténelem során Isten számos néven jelentette ki magát. Minden ilyen kijelentés egy-egy nagy eseményhez, csodához kapcsolódik, és minden egyes emlékezetes csoda tanulmányozása folytán egy kicsit jobban megérthetjük Őt. Ha összegyűjtjük ezeket a neveket és azokat a csodákat, amikre a nevek jelentése is utal: szépen kirajzolódik Isten jelleme.

Általában egy embernek is több neve van: iskolai és munkahelyi ragadványnevek, tisztségeinkhez kapcsolódó nevek, tetteinket hirdető nevek, tulajdonságainkra emlékeztető jelzős nevek, családi állapotunkra és származásunkra utaló nevek. Ezek nevek jelzik életünk állomásait, melyek jellemünket formálták. Minden név egy kicsit többet mesél el rólunk. Minél több nevemet ismered, annál jobban megérthetsz és megismerhetsz engem.

Olvassátok el Isten neveit és a hozzájuk kapcsolódó történeteket, hogy megismerjétek Őt!

· Jahve Jire – Az Úr gondoskodik (1Móz 22,14)

· Jahve Nisszi – Az Úr az én gzőzelmi zászlóm (2 Móz 17,15)

· Jahve Shalom – Az Úr az én békességem (Bír 6,24)

· Jahve Rói – Az Úr az én pásztorom (Zsolt 23,1)

· Jahve Cidkénu – Az Úr az én igazságom (Jer 23,6)

· Jahve Sammá – Az Úr az én templomom, velem lakik (Ez 48,35)

· Jahve-Mekaddés – Az Úr a megszentelőnk (3Mózes 20,8; 21,8; 22,32)

· Jahve-Rófe – Az Úr az én gyógyítóm (2Mózes 25,26)

A felsorolt nyolc néven kívül még számos nevet találhatunk a Bibliában. Ilyen a “látás Istene” (1Mózes 16,13), vagy “az Úr, aki megsegített minket” (1Sámuel 7,12), vagy “minden vígasztalás Istene” (2Korintus 1,3). Keressetek még neveket és elmélkedjetek rajtuk!

, , ,

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: